@lgenvandenbrink: Sinds deze week zijn we voorzitter van de FIEP, het internationale samenwerkingsverband van Gendarmeriekorpsen.

Dit KMarMagazine verschijnt op de dag voor de Wapendag, de verjaardag van de Koninklijke Marechaussee. Het is daarmee een jaar geleden dat ik de vernieuwde Ontwikkelagenda presenteerde. Een document dat voor mij en de Marechausseeraad het kompas is bij het besturen van de organisatie.

In een jaar tijd staat de wereld niet stil. Daarom zijn we als Marechausseeraad vanuit de gedachte van permanent Informatiegestuurd Optreden (IGO) nu weer hernieuwd begonnen met in kaart brengen wat de toekomst ons kan brengen. Welke scenario’s zien we ontstaan, wat komt er op ons af en hoe spelen we daarop in?

Één van de belangrijke trends die we zien is dat onze veiligheidsvraagstukken steeds internationaler worden. Daarom spelen we graag volop mee op het internationale speelveld. We zijn daarom sinds jaar en dag de Nederlandse vertegenwoordiging in de managementboard van de Europese grensbewakingsorganisatie Frontex.

Sinds deze week zijn we voorzitter van de FIEP, het internationale samenwerkingsverband van Gendarmeriekorpsen. We worden ook voorzitter van de European Gendarmerie Force en de komende 3 jaar zijn we ook nog eens voorzitter van de European Police & Civil Services Training. We gaan dus ook op internationaal niveau veel brengen en nog veel meer leren. Dat is nodig, want de oorzaken van onveiligheid ontstaan steeds vaker op het internationale speelveld. Veel van de oplossingen dus ook.

Luitenant-generaal Harry van den Brink
Commandant Koninklijke Marechaussee