07

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 09

KMarKort

Genieten van de Invictus Games

Genieten, dat doet wachtmeester-1 Wouter Bakker vooral bij de Invictus Games in de Australische stad Sydney. Zijn doel was het accepteren van zijn handicap, een kapotte enkel door een motorongeluk in diensttijd. “Dat doel heb ik eigenlijk al gehaald, alleen al door hier te zijn. Het inspireert met alleen maar om verder te gaan en nieuwe grenzen op te zoeken. Wat een geweldig evenement is dit.” 

Wouter heeft op het moment van verschijnen van dit KMarMagazine al meegedaan met wielrennen en zitvolleybal. In een groot peloton kon hij aanvankelijk redelijk meekomen, maar moest door de constante tempoverhogingen afhaken. Hij finishte als 14e in zijn kwalificatieronde. De tijdrit bracht hem de 32e plek.

Bij het zitvolleybal was er geen succes, maar wel veel plezier. Zowel Estland als de Verenigde Staten bleken net een maatje te groot. Niet vreemd als je weet dat sommige landen een jaar lang selecteren voor ze een team samenstellen. “Natuurlijk wil ik winnen, maar het plezier met elkaar is misschien wel belangrijker”, aldus Wouter. 

De 4e editie van het internationale sportevenement vindt plaats van 20-27 oktober. 500 militairen uit 18 landen strijden in wedstrijdverband om de hoogste plaats in 11 sportonderdelen. De Invictus Games komen in 2020 naar Den Haag. 

KMar wederom voorzitter FIEP

Commandant KMar luitenant-generaal Harry van den Brink heeft eerder deze week het FIEP-voorzitterschap overgenomen van Turkije. De overdracht vond plaats in Antalya. De KMar is van oktober 2018 tot oktober 2019 voorzitter van de International Association of Gendarmeries and Police Forces with Military Status (FIEP). 

De FIEP is een in 1992 opgericht netwerk van gendarmeriekorpsen dat zich richt op het uitwisselen van kennis en ervaring. Sinds de oprichting van FIEP is er enorm geïnvesteerd in de relatie. Na de 4 oorspronkelijke leden is er uitgebreid met gendarmeriekorpsen in Europa en het bredere Middellandse zeegebied. Maar in de afgelopen 2 jaar heeft het netwerk officieel een wereldwijde visie gekregen. Zo zijn de landen Argentinië, Chili, Qatar, Brazilië en Djibouti nu ook lid. 

Ieder jaar is er een thema verbonden aan het voorzitterschap. Het thema voor het komende jaar is: ‘Gendarmerie - like forces in future international missions’. Nederland neemt - na 2002 en 2010 - voor de 3e keer het voorzitterschap op zich. 

Drukbezochte Opsporingsdag in Stroe

De KMar heeft vorige week voor de 10e keer de KMar Opsporingsdag gehouden. Meer dan 500 mensen keken op Legerplaats Stroe terug op het afgelopen decennium. Maar ook naar de richting die de huidige ontwikkelingen het opsporingsvak opsturen. Centraal stond daarbij de internationale samenwerking van de recherche. Wie zijn de partners en hoe wordt er samengewerkt?

Minister Ank Bijleveld van Defensie opende de dag: “Het werk van de recherche mag best wat meer bekendheid krijgen. Het gaat om 650 collega’s die zich iedere dag met ziel en zaligheid inzetten.” Volgens commandant KMar luitenant-generaal Harry van den Brink werd de Opsporingsdag in de eerste jaren vooral gezien als recherchevakdag voor eigen medewerkers. “Maar in de loop van de tijd zijn verbindingen gelegd met onze omgeving. Om te horen wat er binnen andere domeinen gebeurt, welke ontwikkelingen er zijn en hoe wij optreden.” 

De commandant verwelkomde nu bijvoorbeeld ook collega’s van de Koninklijke Militaire Academie, het Openbaar Ministerie, de politie en de Bijzonder Opsporingsdiensten. Andere aanwezigen waren (internationale) sprekers als de Belgische politiechef Jean Pierre de Vos en Jelle van Buren. Laatstgenoemde werkt op de Universiteit van Leiden bij het instituut Security and Global Affairs. Hij legde de context uit tussen de aanslagen in Den Haag en Amsterdam en de relatie tussen georganiseerde zware criminaliteit en (contra)terrorisme, -extremisme en -radicalisering. (foto: archief KMarMagazine).

OTCKMar geeft les op Sint-Maarten

In het kader van de wederopbouw van Sint-Maarten verzorgt het Team Grenspolitietaken (GPT) van het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum (OTCKMar) momenteel diverse grensgerelateerde opleidingen op het Caribische eiland, dat vorig jaar werd verwoest door orkaan Irma.

Tijdens deze opleidingen volgen lokale immigratiemedewerkers de Document 1-opleiding, krijgen zij les in de Landsverordening Toelating en Uitzetting, en nemen zij deel aan een bewustwordingsweek Mensenhandel/Mensensmokkel. Alle opleidingen worden afgesloten met een examen, waarna de deelnemers bij voldoende resultaat een certificaat krijgen. 

Al met al een uitdagende maar ook een leuke klus voor het team GPT, dit mede gezien de huidige extra opleidingsdruk op het opleidingscentrum in Apeldoorn. Ook worden er de komende jaren nog vele immigratie- en politiecollega’s in het Caribisch gebied opgeleid tot volwaardig grensambtenaar.  

Prins Pieter-Christiaan bevorderd tot reserve-kolonel

Halverwege deze maand is reserve-luitenant-kolonel Zijne Hoogheid Prins Pieter-Christiaan bevorderd tot reserve-kolonel door de minister van Defensie en commandant KMar.

Prins Pieter-Christiaan heeft zijn militaire dienstplichttijd bij de KMar vervuld en is in 2001 in vaste dienst van de KMar getreden. Tot 2009 heeft hij diverse rangen doorlopen. De prins heeft in die tijd een wezenlijke bijdrage geleverd aan de oprichting in 2004 van Frontex, het agentschap voor de bewaking van de EU-buitengrens. In 2009 verliet hij de KMar, maar bleef verbonden aan het Wapen als reservist in de rang van luitenant-kolonel, met expertise in beleidsontwikkeling op het gebied van veiligheid.

Internationale samenwerking is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Na zijn bevordering tot kolonel-reservist vertegenwoordigt prins Pieter-Christiaan de komende jaren de KMar bij grote internationale gendarmeriebijeenkomsten. Hij ondersteunt daarbij de CKMar en gaat participeren in diverse werkgroepen. 

Het internationale netwerk en de internationale ervaring van prins Pieter-Christiaan worden benut voor de ondersteuning bij het uitvoeren van het voorzitterschap van de European Gendarmerie Force (EGF), de International Association of Gendarmeries and Police Forces with Military Status (FIEP) en de European Union Police and Civilian Services Training (EUPCST).

Brits militair konvooi doorkruist Nederland

Begin oktober reden zo’n 500 Britse voertuigen door Nederland op weg naar de grootschalige NAVO-oefening Trident Juncture in Noorwegen, waaraan ruim 50.000 militairen deelnemen. Het konvooi kwam gespreid over enkele dagen binnen in Hoek van Holland met het schip de Stenia Hollandica. Daar passeerden de groene jeeps, vrachtwagens en gepantserde voertuigen de doorlaatpost van de KMar. 

Hoofd Doorlaatpost opperwachtmeester Martin Fokkens had voor de ontscheping afspraken gemaakt met de walbaas en de portier van het Stena Line-terrein om de militaire colonne zo snel mogelijk van boord te krijgen en het geheel in goede banen te leiden. Ook zijn de NATO travel orders van de Britten gecontroleerd. Daarna is de colonne in pakketten de openbare weg opgegaan naar Stroe voor een pitstop. 

De rit naar Noorwegen duurde ongeveer 2 dagen en voerde door Duitsland, Denemarken en Zweden. Tijdens de rit werd gekeken hoe snel eenheden zich over land konden verplaatsen en of ze onderweg met veel bureaucratie te maken zouden krijgen. De Britse gevechtsvoertuigen gingen rechtstreeks per schip van Groot-Brittannië naar Noorwegen. 

Aan de NAVO-oefening doen ook 2.200 Nederlandse militairen mee van alle operationele commando’s. De KMar draagt ter plaatse bij met de artikel 4-taak (lees hierover meer in de rubriek ‘De groeten uit’ verderop in het magazine). De oefening loopt van de 2e helft van oktober tot en met bijna heel november.  

Geslaagde Veteranendag KMar 2018

Plaatsvervangend commandant KMar generaal-majoor André Peperkoorn heeft op 5 oktober de jaarlijkse Veteranendag van de KMar geopend. Ditmaal was het thema ‘Missies in Afrika’. Het herdenken van de gevallenen, het ontmoeten van (oude) bekenden en het uitwisselen van ervaringen stond op deze dag centraal. 

De dag begon en eindigde in Theater & Congres Orpheus in Apeldoorn, bekend van de Wapendag. Bij de herdenkingsplechtigheid van de gevallen en overleden veteranen sprak CKMar de aanwezigen toe, daarna werden er kransen gelegd bij het monument. Terug bij Orpheus werd er voor de gasten een warme lunch geserveerd en kon men met elkaar bijpraten.

Het was de laatste keer voor PCKMar om het welkomstwoord te houden op de Veteranendag, omdat hij binnenkort met FLO (Functioneel Leeftijdsontslag) gaat. Als dank voor zijn inzet ontving hij van projectofficier majoor Robin Oost de 1e veteranencoin. Deze speciaal ontworpen coin kregen alle veteranen mee als aandenken. 

Koning op bezoek bij Lowlands Grenade

Koning Willem-Alexander heeft begin deze maand een werkbezoek gebracht aan de KMar-oefening Lowlands Grenade in de Marnewaard in Groningen. Tijdens de grote internationale oefening werden honderden deelnemers uit diverse landen getraind in allerlei vaardigheden die van pas komen tijdens internationale missies. 

De oefening maakte deel uit van het European Union Police Services Training-programma (EUPST II) en liep van 25 september tot 3 oktober. Het oefendorp Marnehuizen was voor de gelegenheid omgedoopt tot het fictieve crisisland Geronië. De deelnemers kregen daar tijdens een 65-uursoefening onder andere te maken met aanrijdingen, opstootjes, verkeerscontroles en demonstraties.

De koning bezocht een aantal plekken van waaruit de oefening werd georganiseerd en ging daarna naar het oefendorp. Hij werd ontvangen door de CKMar en door oefenleider kolonel Sandra Keijer. De Koning liet zich informeren over de internationale samenwerking tussen de KMar en andere politie- en gendarmeorganisaties en over politieoptreden in internationaal verband.

Lowlands Grenade was de laatste grote internationale oefening voor EUPST II. De trainingen gaan door in een andere vorm: de samenwerking wordt uitgebreid naar civiele partijen onder de naam EUPCST (European Police & Civil Services Training).