08

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 06

Achter de schermen

…bij Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Gezinsproblemen, verwerking van verlies, financiële moeilijkheden of onenigheid op de werkvloer. Militairen kunnen met al hun psychische klachten terecht bij de bedrijfsmaatschappelijk werkers (BMW’ers) van Defensie. Een van hen is kapitein Timo Wissing van de KMar, die geplaatst is op Oirschot.

Wissing werkt vanuit het Gezondheidscentrum op de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne, samen met 6 andere BMW’ers van alle krijgsmachtdelen. Hij bedient niet alleen militairen die werkzaam zijn op de kazerne, maar ook marechaussees op brigades in de omgeving.

Op de Kromhoutkazerne in Utrecht zetelt het hoofdkantoor van het Bedrijfsmaatschappelijk Werk. Krijgsmachtbreed werken er zo’n 100 mensen voor deze dienst, inclusief ondersteuning en planning. Hun motto: onze inzet voor uw inzetbaarheid.

Meer weten over Bedrijfsmaatschappelijk Werkers? Scroll dan door naar beneden.

Tekst: ritmeester Henny de Boer   I   Foto's: Paul Tolenaar, Jeroen Liebers, archief. 

Privacy

Wissing is het aanspreekpunt voor 13 Geneeskundige compagnie en 42 Brigade Verkenningseskadron van 13 Lichte Brigade. De voormalige wijkopperwachtmeester werkt op een landmachtkazerne en draagt een groen pak. Zijn KMar-achtergrond is alleen zichtbaar door zijn blauwe baret.

Als militairen voor het eerst binnenkomen in zijn spreekkamer, vertelt de kapitein dat alles wat binnenskamers wordt gezegd, vertrouwelijk blijft. Alleen bij gevaar voor de militair zelf, derden of de organisatie doorbreekt hij de geheimhouding.

Soms zijn 1 à 2 gesprekken genoeg om cliënten weer op weg te helpen. Wissing: “In andere gevallen stippelen we een langer traject uit, bijvoorbeeld bij schuldhulpverlening. Binnen Defensie zijn er veel mogelijkheden om mensen te helpen, dat is lang niet bij iedereen bekend. Zo kunnen marechaussees aanspraak maken op fondsen voor giften of renteloze leningen.” 

Oefeningen en missies

BMW’ers gaan ook mee op oefeningen en missies. Daar staan ze klaar om militairen bij te staan en eventueel slecht nieuws uit Nederland over te brengen. Zo moest Wissing vorig jaar een vermissingsbericht overbrengen aan een militair op een oefening in het buitenland. “Bij zo’n bericht laat ik al het andere vallen. Ik zorg dat ik zo snel mogelijk ter plaatse ben en houd ondertussen contact met de coördinator berichtgeving. Zo kunnen er al zaken in werking worden gesteld, zodat de militair zo snel mogelijk naar huis kan.

Eenmaal in het oefengebied, zat de betrokkene nog in het bos. De commandant had alvast een tent vrijgemaakt waar de twee konden praten. “Ik vertel altijd metéén het slechte nieuws. En daarna vang ik diegene op. Sommigen worden boos en willen alleen zijn, anderen hebben direct hulp nodig. Het belangrijkste is dat ik er voor hen bén. De betrokkene kon na het gesprek meteen in een klaargezette auto stappen. Binnen 6 uur was hij thuis en werd hij door een andere BMW’er opgevangen.”

Operationeel

Voor de BSB verzorgen BMW’ers elke 1,5 jaar periodieke onderhoudsgesprekken. Dat gebeurt op steeds meer plekken. Zo is Wissing onlangs verzocht om deze service ook op te zetten voor de forensische opsporing in zijn regio. “De KMar is voortdurend operationeel bezig. De ene week sta je op Schiphol, dan tref je een aantal vluchtelingen aan, verricht je een aanhouding of heb je te maken met een schietpartij. Marechaussees staan voortdurend in de operationele modus, maar zijn ook mens. Hier is tijd om even stil te staan bij wat ze meemaken.” 

Missiegerichte Opleiding (MGO)

Tijdens de MGO bereiden BMW’ers militairen voor op zaken waar ze mogelijk tegenaan lopen in het missiegebied. Zoals communicatie met het thuisfront. “Maak daar duidelijke afspraken over”, adviseert Wissing. “Elke woensdag Facetimen met de kinderen, is dat een goede afspraak?”, vraagt hij zijn toehoorders. “Wat gebeurt er als je plotseling niet kunt? Dan raakt een kind teleurgesteld of het gezin in paniek. Dat moet je zien te voorkomen.”

Ook bij de terugkomst staan BMW’ers militairen bij met raad en daad. Tijdens de 2 adaptatiedagen in een zonnig oord bereiden ze militairen voor op de terugkeer naar Nederland en familie en vrienden. Wissing maakt militairen er bijvoorbeeld bewust van dat het thuisfront in de tussentijd een eigen ritme heeft gevonden. “Verwacht niet dat je meteen kunt invoegen. Vraag aan de mensen thuis wat ze willen.” Ook krijgen militairen 3 maanden na thuiskomst een individueel terugkeergesprek als onderdeel van het nazorgtraject.

Hulpverleningslijn

Telefonisch is Bedrijfsmaatschappelijk Werk 24/7 bereikbaar. (Naasten van) militairen kunnen de hulpverleningslijn bellen met allerhande vragen. Stel je partner gedraagt zich anders sinds hij of zij terug is van uitzending? Dan is er een luisterend oor beschikbaar, ook ’s nachts.

BMW’ers draaien deze nachtdienst om de zoveel weken. Ook de veteranenlijn wordt dan doorgeschakeld. “De vragen zijn heel divers, van mensen die ziek zijn geworden en zich afvragen welke zorg beschikbaar is tot acute gevallen. Mensen die middenin een psychose zitten, tot wie het lastig doordringen is. Soms bellen we de politie. Ook oudere veteranen hangen aan de lijn. Laatst sprak ik met een veteraan die alleen thuis was, last had van flashbacks en veel moest huilen. Die heb ik aan de lijn gehouden tot zijn vrouw weer thuis was, en doorverwezen naar de juiste zorg.” 

Dankbaar

BMW’ers zijn constant in de weer met andermans problemen. Dat kan emotioneel zwaar zijn. “Gelukkig zijn we als team heel close. Als ik net slecht nieuws heb overgebracht, vraagt een collega bijvoorbeeld om samen te gaan sporten en bij te praten. Zo steunen we elkaar.”

“Het werk kan pittig zijn, maar het is ook leuk en dankbaar. Je krijgt er zóveel voor terug als je iets voor iemand kunt betekenen. Het is mooi om te zien dat het weer beter gaat met mensen, en ze hun dankbaarheid uitspreken: ‘Dat luisterend oor, of die opmerking, heeft me écht geholpen.’ Daar haal ik veel voldoening uit.”

BMW-loket: 088 - 950 50 10 (tijdens kantooruren)
Veteranenloket: 088 - 334 00 00 (24 uur per dag)
Hulpverleningslijn: 0900 - 415 55 55