@lgenvandenbrink: 42 KMar-collega's ontvangen in Nijkerk de Herinneringsmedaille Hulpverlening bij Rampen voor hun inzet op Sint Maarten na de orkaan Irma. Een zeer verdiende medaille.

Vorige week donderdag 21 juni ontvingen zo’n 1.100 hulpverleners van verschillende organisaties van de minister van Defensie de Herinneringsmedaille Hulpverlening bij Rampen. De medaille werd uitgereikt vanwege hun inzet op Sint-Maarten na de orkaan Irma. Bij die uitreiking in Nijkerk waren de gouverneur en de korpschef van de politie van Sint-Maarten aanwezig. Ik mocht de medaille bij 42 collega’s van de KMar persoonlijk opspelden. Een mooi moment. Met persoonlijke verhalen van zeer betrokken collega’s.

Niet iedere collega die een medaille krijgt, kon bij de medaille-uitreiking aanwezig zijn. Het werk op Carib gaat immers gewoon door. Daarom krijgen die collega’s ter plaatse – op Curaçao, Sint-Maarten, Aruba en Bonaire - de medaille uitgereikt. Een zeer verdiende medaille. Na de orkaan was er grote nood; de bewoners hadden hulp nodig. Onze collega’s hebben meegewerkt aan de hulpverlening. Bergen werk werden verzet. Ieder vanuit zijn of haar deskundigheid maar samen voor één doel, één taak en met één drive. Dat maakt ons succesvol.

De ravage en de ellende na Irma is verschrikkelijk geweest. Het raakte de collega’s en hun gezinnen persoonlijk. Toch stonden zij klaar om de bewoners te helpen. En wat geeft het een goed gevoel dat zij de hulp konden bieden waarvoor ze zijn opgeleid. We hebben kunnen leren van dat werk; die ervaring nemen we mee en is voor de betrokken collega’s bagage voor de toekomst. Toen het erop aan kwam, stonden zij er. In de momenten dat het erop aankomt doen collega’s bijzondere ervaringen op. Die zijn het waard om bij stil te staan. Dan is een medaille als blijk van waardering bijzonder op zijn plaats. Ik feliciteer de betrokken collega’s dan ook van harte!  

Luitenant-generaal Harry van den Brink
Commandant Koninklijke Marechaussee