01

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 06

Flexmilitair in opmars

KMar-reservisten nu ook (tijdelijk) fulltime aan de slag

x

Werk oppakken dat jóu uitdaagt en voldoening geeft op momenten dat het jóu uitkomt. En dan ook nog eens bijdragen aan een betere wereld. Klinkt fantastisch toch? En dat is het ook, volgens reservist majoor Bruce Rinsampessy. En de KMar? Die mag zich gelukkig prijzen met die fanatieke deeltijdmilitairen. De flexmilitair is bezig aan een opmars en iedereen plukt er de vruchten van. Om de KMar zoveel mogelijk van dienst te zijn, zoekt het Bureau Flexibele Capaciteit van de KMar naar nieuwe manieren om reservisten in te zetten. Tijd om het reservistenbestaan eens onder de loep te nemen. Een complete lofzang of zijn er ook nadelen?
 

Eerste luitenant Micha Loen, coördinator ‘flexibele capaciteit KMar’.

“Beschikbaarheid is in sommige gevallen belangrijker dan bezit”, volgens eerste luitenant Micha Loen is dat hetgeen waarom het draait in reservistenland. Loen coördineert de ‘flexibele capaciteit’ van de KMar, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet. Hij werkt bij Bureau Reservisten en Veteranen en is samen met 3 beroepscollega’s en 2 reservisten (administratief medewerkers) verantwoordelijk voor de werving, opleiding, het inzetten én het inzetbaar houden van de reservistencollega’s. “Door gebruik te maken van zogenoemde ‘flexmilitairen’ kan de KMar over hoogwaardige, schaarse capaciteiten beschikken wanneer het de organisatie uitkomt. Dat is natuurlijk ideaal wanneer je snel wilt inspelen op veranderingen of piekmomenten moet opvangen.”

Vraag en aanbod

U vraagt, wij leveren. Dat is een beetje het idee van het Bureau Reservisten en Veteranen. “Maar dan moeten we natuurlijk wel weten waar de KMar in het algemeen en de brigades - in de toekomst - behoefte aan hebben. We gaan niet lukraak allerlei specialismen aan ons reservistenbestand toevoegen”, legt Loen uit. Bovendien liggen niet alle vaklui met het juiste profiel en de benodigde ervaring voor het oprapen, zeker niet nu de arbeidsmarkt aantrekt. “Iemand die naast Nederlands ook vloeiend andere talen spreekt én meester is in de rechten: wij hebben hem.” Het is 1 van de ruim 20 universiteitsstudenten die de KMar aan zich heeft weten te binden. “Deze werkstudenten doen mee aan het project Defensity College. Ze hebben bij ons geen stageplek, maar een volwaardige parttime baan, veelal binnen Staf KMar, de recherche en zelfs bij de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht. Een win-winsituatie voor alle partijen.”

Reservist Bruce Rinsampessy werkte tot voor kort als veiligheids- en bestuurskundige in de burgermaatschappij bij Saxion Hogescholen. Eerst als senior docent, later in een managementfunctie. Foto: archief Bruce Rinsampessy.

Passen en meten

Over die win-winsituatie kan ex-beroepsmilitair majoor Bruce Rinsampessy volop meepraten. “Ik neem de klussen aan die ik leuk vind, werk wanneer het mij uitkomt en doe dat vaak ook nog dichtbij huis.” Dat klinkt misschien nogal vrijblijvend, maar dat is het allerminst volgens Rinsampessy. “Het zijn zeker niet alleen maar ‘leuke soepele klussen’ die door reservisten worden opgepakt. Vaak zijn ze juist heel uitdagend en vergen ze veel van iemands expertise. Zo is een uitzending een mooie kans die soms voorbij komt, maar net als bij beroepsmilitairen vergt zo’n inzet veel van jezelf en je gezin.” Naast een ‘normale’ baan in de burgermaatschappij bijdragen aan de veiligheid van Nederland of soms zelfs daarbuiten, de majoor vindt het een mooie combinatie. Ook al is het soms passen en meten in zijn agenda. En zijn werkgever? Die juicht zijn reservistenbestaan alleen maar toe. “Het versterkt mijn werk in het hoger onderwijs. Als docent en leidinggevende word ik er alleen maar beter van.” 

Als reservist van de landmacht draaide Rinsampessy (links) een uitzending in Soedan. Na 10 jaar dienen bij Nationale Operaties stapte hij over naar de reservistenpool van de KMar vanwege de raakvlakken met zijn specialisatie ‘veiligheidskunde’. Foto: archief Bruce Rinsampessy.

Fulltime

Na 11 jaar diverse opdrachten en een uitzending ruilt Rinsampessy zijn civiele werkgever nu een jaar lang fulltime in voor Defensie. Voorheen werden reservisten alleen in deeltijd ingezet, náást hun ‘normale’ baan. “Sinds mei ben ik als projectofficier bij het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum KMar (OTCKMar) aangesteld voor het versterken van ‘security & riskmanagement’ en ‘predictive profiling’. Dit moet leiden tot meer veiligheid voor onze eigen mensen én het meer voorkomen van crimineel gedrag en terrorisme. De KMar was hier al goed mee bezig, maar het kan altijd beter. Mijn studies bestuurs- en veiligheidskunde en mijn werkervaring als docent en manager in deze vakgebieden kan ik optimaal benutten in deze opdracht.”

Aanstelling en ontslag

Halleluja, wederom 3 blije partijen. Toch ging zijn tijdelijke aanstelling en ontslag niet zonder slag of stoot. “Nee, dat was nogal een dingetje”, herinnert Rinsampessy zich. “Ik wilde mijn vaste contract op de hogeschool graag behouden, maar een jaar onbetaald verlof bleek geen optie in combinatie met mijn betaalde baan bij Defensie. Dan zou ik dubbele pensioenpremies moeten betalen. Uiteindelijk heb ik tijdelijk ontslag genomen, officieel bestaat dat niet. De hogeschool heeft me op papier beloofd mij volgend jaar weer in dienst te nemen. Niet ideaal, maar het is een oplossing. In het kader van goed werkgeverschap zou het fijn zijn als dergelijke personeelsaspecten in de basis goed geregeld zijn. Flexmilitairen kun je dan makkelijker en sneller inzetten. Nu lopen enthousiaste reservisten soms spaak op dit soort zaken.” Ook de opleidingsmogelijkheden behoeven aandacht, vindt de majoor. “Defensie stelt dezelfde eisen aan reservisten en beroepsmilitairen. Daarom vind ik het vreemd dat het opleidingsaanbod voor ‘parttime militairen’ beperkt is. De Hogere Defensievorming ligt nu bijvoorbeeld buiten mijn bereik, dat vind ik jammer.”

Ook binnen het cyberdomein werken reservisten. Foto: sergeant-majoor Eva Klijn

Reservistenpool groeit

Aan het reservistenbeleid wordt dan ook hard gewerkt. Dat moet ook wel, als je de ambitie hebt het bestand te laten groeien. De KMar-poule telt nu bijna 250 reservisten, maar in 2020 moeten dat er 400 zijn. De KMar steekt vooral in op vakspecialisten uit de burgermaatschappij, zoals cyberspecialisten, criminologen, analisten en psychologen, maar ook op ex-beroepsmedewerkers. Loen: “Die laatsten gaan vaak naadloos over.” De reservistencoördinator doelt daarmee niet alleen op de administratieve omzetting, maar ook functioneel. “Ze zijn bekend met de organisatie, hebben ervaring en een netwerk binnen én buiten Defensie.” Het gros van de flexkrachten, zo’n 70 per week, wordt ter ondersteuning aan de operatie ingezet voor het bemannen van balies bij grenscontroles, mobiel toezicht veiligheid en het uitvoeren van de militaire politietaak. Verder is een dertigtal deeltijd militairen wekelijks aan het werk op projectbasis, dat zijn veelal de vakspecialisten. Daarnaast zijn er ook eenheden die (bijna) volledig uit flexkrachten bestaan, denk daarbij aan het Trompetterkorps KMar en de Bereden Brigade KMar (Ere-Escorte).

De meeste reservisten worden ter ondersteuning aan de operatie ingezet voor het bemannen van balies bij grenscontroles, mobiel toezicht veiligheid en het uitvoeren van de militaire politietaak. Foto’s: sergeant Hille Hillinga en sergeant-majoor Gerben van Es.

Niet vrijblijvend

Mooi werk, in je vrije tijd helpen om de wereld een beetje veiliger te maken. “Mensen doen dit vrijwillig, omdat ze er passie voor hebben”, vertelt Loen. “Maar uiteraard word je er net zo goed voor betaald als je beroepscollega’s hoor.” “En het werk is dan wel in bepaalde mate vrijwillig, maar absoluut niet vrijblijvend”, vult Rinsampessy aan. “Als ik een opdracht aanneem, maar mijn doelen niet haal, word ik daar net zo goed op afgerekend. Dat vind ik eigenlijk ook niet meer dan normaal.” Loen: “We willen actieve reservisten. De inzet is dan ook minimaal 25 dagen per jaar inclusief de vijfdaagse integrale beroepsvaardighedentraining. Reservist ben je niet alleen maar omdat het mooi staat op je visitekaartje.”

 

Ben je beroeps, verlaat je de KMar en heb je interesse om reservist te worden? Meld je dan aan voordat je contract afloopt. Hierdoor is een naadloze administratieve overgang gewaarborgd. Ben je 1 dag of langer uit dienst? Dan volg je net als alle andere burgers het gewone aanname- en keuringstraject van 3 tot 4 maanden.

Tekst: Jopke Rozenberg-van Lisdonk   I   Hoofdfoto: Louis Meulstee