07

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 06

KMarKort

HRB op Open Dag Hulpdiensten in Leiden

De Open Dag Hulpdiensten in Leiden op zondag 3 juni is volgens initiatiefnemer de Nationale Politie uitstekend verlopen. 7.500 bezoekers kwamen af op de demonstraties, materieel en mensen. Zo’n 10 hulpverlenersorganisaties waren vertegenwoordigd, waaronder de KMar en de politie zelf. Vanuit de KMar waren collega’s van het eskadron Hoog Risico Beveiliging (HRB) aanwezig. 

De jeugd was vooral geïnteresseerd in wat de HRB allemaal doet. Daarop konden de aanwezige collega’s prima antwoord geven. Een veelgehoorde vraag van met name volwassenen was hoe zwaar al het materieel weegt dat een HRB’er bij zich draagt. Daarom mocht jong en oud in het bijzijn van een KMar-collega een wapen vasthouden, een schild vastpakken of een kogelwerend vest omdoen. Ook 2 gepantserde voertuigen en de Volkswagen Amarok werden uitvoerig bekeken.

Naast politie, brandweer, ambulancedienst en KMar waren ook Handhaving Gemeente Leiden, het Rode Kruis, de Reddingsbrigade en verschillende bergingsmaatschappijen aanwezig. Het was een succesvolle dag, die volgend jaar zeker wordt herhaald.

Darkweb Course: samenwerking tussen KMar en politie verder versterken

In het ‘Multi Media Lab’ (een grote vrachtwagen ingericht met tal van digitale middelen) van de politie hebben collega’s van het Darkweb Team Nationale Politie en KMar verschillende workshops gegeven aan KMar-medewerkers. Het doel van de Darkweb Course was de deelnemers meer inzicht te geven in de recherchemogelijkheden in het duistere hoekje van het internet.

"Het darkweb is met darkmarkets een vrijhaven voor (zware) criminaliteit en vraagt als KMar, politie en Openbaar Ministerie alle zeilen bij te zetten om dit fenomeen gericht aan te pakken”, legt Maurice Luxembourg (politie) uit. “We doen dat in partnership. En collega’s van de politie maken vanaf de start al onderdeel uit van het Darkweb Team (DWT). Dat de KMar intern met meer Darkweb-liaisons gaat werken maakt deze samenwerking nog effectiever in onze aanpak. Kennis en expertise is hard nodig in het DWT.

Nan van de Coevering, teamleider van het Darkweb Team: “De KMar en de politie werken al vanaf de oprichting van het team samen, maar we willen dit verder kracht bij zetten. We hebben het voornemen om dit jaar in ieder geval 2 onderzoeken samen te gaan opstarten op thema’s die zowel de KMar als de politie raken. Op dit moment hebben we al liaisons in het DWT, maar we willen ook tactische en digitale capaciteit met elkaar uitwisselen”.

Stephanie Gog Nationaal Militair Kampioen Springen 2018

Opperwachtmeester Stephanie Gog mag zich een jaar lang Nationaal Militair Kampioen Springen noemen. Tijdens het NMK Dressuur en Springen op vrijdag 8 juni in Bunschoten was zij de sterkste in de zwaarste klasse.

Er was een groot deelnemersveld met in de diverse klassen in totaal 92 startende combinaties. In de dressuurwedstrijd behaalde Moniek Wilhelmus in de zwaarste klasse een zeer verdienstelijke 3e plaats, net achter de reservekampioen. Verder waren er in de diverse dressuur- en springrubrieken prijzen voor de KMar-ruiters: Suzanne den Hertog, Rick van Hout, Charella van Oosterhout, Chantal Hendriks-Gommans en Bart Maandag. De KMar heeft zich als 'bereden wapen', van haar beste kant laten zien.

Extra mbo-4 opleidingen OTCKMar erkend door SBB

Het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee (OTCKMar) was door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) al aangemerkt als erkend leerbedrijf voor een aantal mbo-opleidingen. Deze maand zijn er 2 mbo-4 opleidingen aan dat lijstje toegevoegd.

Mbo-studenten die de opleiding tot Gamedeveloper of Mediaredactiemedewerker volgen, hebben nu de mogelijkheid om binnen de afdeling Media van Bureau Opleidingsontwikkeling van het OTCKMar te leren in de praktijk. Zij kunnen dit doen in een veilige omgeving van een erkend leerbedrijf met goede begeleiding door een praktijkopleider, het OTCKMar dus. 

Eigen LinkedIn-bedrijfspagina voor KMar

Collega’s kunnen nu op LinkedIn aangeven dat ze bij de Koninklijke Marechaussee werken. De KMar heeft sinds kort namelijk een eigen bedrijfspagina.

Meer dan 3.600 (oud)-collega’s hebben een profiel op LinkedIn. Voorheen was het alleen mogelijk om bij de werkervaring ‘ministerie van Defensie’ in te vullen. Hierdoor prijkte ook het logo van het ministerie op het profiel en niet de bekende ontploffende granaat. De nieuwe bedrijfspagina maakt het makkelijker om (oud-)collega’s te vinden. Daarnaast verschijnen relevante updates over de KMar in je tijdlijn. 

Eskadron HRB onder nieuw commando

Het eskadron Hoog Risico Beveiliging (HRB) heeft een nieuwe commandant. Eerder deze maand droeg majoor David Boomkamp op de Waalsdorpervlakte het commando over aan majoor Bart van Hofwegen.

Boomkamp voerde vanaf het begin het commando over de HRB. Als een van de grondleggers heeft hij de HRB grootgebracht. Onder zijn leiding is de HRB in nog geen 3 jaar uitgegroeid tot een eskadron met 6 pelotons en een peloton DNB. Ook heeft de HRB onder leiding van Boomkamp het EU-High Risk Securitynetwerk opgericht, met eenheden die een soortgelijke taak uitvoeren en voor dezelfde uitdagingen staan. Een succesvol netwerk, waaraan inmiddels 15 lidstaten deelnemen. 

Voor zijn opvolger Bart van Hofwegen is de HRB ook geen onbekend terrein. In zijn vorige functie als hoofd sectie Bewaken & Beveiligen bij het LTC had hij al vaak te maken met onderwerpen op HRB-gebied. Net als Boomkamp heeft Van Hofwegen deze rol vanaf het allereerste begin vervuld, en met veel pionierswerk de functie vorm gegeven. Hij wil zich binnen de HRB focussen op 3 onderwerpen: verbinding, borging en professionaliteit.  

Nieuwe brigadecommandant Brigade Caribisch Gebied

CKMar heeft, met instemming van de MD-Raad en na positief advies van de benoemingsadviescommissie, luitenant-kolonel Roland Scheltes met ingang van 1 juli 2019 de functie toegewezen van commandant van de Brigade Caribisch Gebied.

Overste Scheltes volgt ranggenoot Hans Vroegh op. Sinds september 2013 vervulde Scheltes de functie van commandant van de brigade Recherche. Daarvoor werkte hij sinds maart 2012 als hoofd afdeling Tactische Opsporing binnen DLBE. Scheltes heeft van maart 2011 tot september 2012 de functie van commandant bij de Brigade Recherche en Informatie op Schiphol waargenomen. 

Benoeming luitenant-kolonel Hulsbosch

Per 1 oktober wordt luitenant-kolonel Bart Hulsbosch bevorderd tot kolonel en start hij als hoofd Intelligence van het Landelijk Tactisch Commando (LTC). Hulsbosch volgt kolonel Hans Molenaar op.  

Hulsbosch heeft in het verleden meerdere leidinggevende functies gehad, waaronder op Schiphol. Hij is in 2010 uitgezonden geweest in het kader van het Counter Piracy Programme van de Verenigde Naties naar Kenia en Somalië. Na een uitstap als programmamanager voor de Verenigde Naties (2014-2016) in Somalië heeft Hulsbosch de Hogere Defensie Vorming gevolgd en is hij sinds medio juli 2017 werkzaam als hoofd van het cluster Bewaken en Beveiligen bij de Directie Operaties van Staf CKMar. 

Elke dag een kusje

De mannen en vrouwen van de KMar worden op diverse plaatsen in de wereld ingezet en zijn voor langere tijd van huis. Soms voor 3 of 4 maanden, 6 en zelfs 9 maanden tot een jaar. Speciaal voor de kinderen van uitgezondenen is er nu een boekje uitgebracht, gebaseerd op het boek ‘180 kusjes’ van Abigail Bates. Dit is in opdracht gedaan van Bureau Buitenland Missies afdeling Personeel- en Thuisfrontzorg, samen met de thuisfrontafdeling van de BSB. Het boek is een speciale KMar-versie. 

Dit (voor)leesboek is voor alle kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 10 jaar die hun papa of mama voor langere tijd moeten missen, omdat zij ergens op de wereld worden ingezet voor vrede en veiligheid. Thuis gaat het leven gewoon door, maar dan even zonder papa of mama. Dat is niet altijd even makkelijk. Dit boek kan de kinderen ondersteuning bieden in het proces van voor, tijdens en na de missie van hun vader, moeder of verzorger.

Het boek wordt verstrekt op door de KMar te organiseren introductie- en thuisfrontinformatiedagen. De dag waarop de collega en zijn of haar thuisfront informatie krijgt over hun missie. Het thuisfront van collega’s die nu reeds op missie zijn kunnen het boek bestellen via de website van het thuisfrontcomité KMar en Politie: www.thuisfrontcomite.nl. Het huidige actieve thuisfront wordt actief benaderd door afdeling Thuisfrontzorg.