03

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 06

De 12 mooiste foto's…

...van de oefening ‘Woodland Support’

“Stel, een automobilist wil niet dat jij zijn tas doorzoekt. Wat doe je dan?” De zaal vol landmachtmilitairen op de Koningin Máximakazerne denkt even na. “Dan roep je een collega van de KMar. Want díe heeft die bevoegdheid wél.” De militairen van 11 Luchtmobiele Brigade krijgen voor de oefening ‘Woodland Support’ voorlichting van het OTCKMar over de do’s en don’ts op Nederlandse bodem tijdens een gezamenlijke ‘inzet’ met de KMar en de Nationale Politie.

De oefening vond plaats op 7 juni. Het scenario: de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft het dreigingsniveau verhoogd naar kritiek. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) beschikt namelijk over concrete aanwijzingen over aanslagen op personen, objecten en diensten. Om die doelwitten allemaal te kunnen beveiligen en bewaken hebben de KMar en de Nationale Politie om versterking gevraagd aan Defensie. De landmacht heeft vervolgens binnen afzienbare tijd een aantal pelotons paraat staan.

Benieuwd hoe de gezamenlijke oefening eruit zag? Bekijk hieronder de 12 mooiste foto’s. 

De deelnemende KMar-eenheden worden bijgepraat over de ontstane ‘dreiging’ in Nederland. Ook krijgen ze te horen dat er steun is aangevraagd bij Defensie.

De landmachtmilitairen krijgen voorlichting over hun bevoegdheden op Nederlands grondgebied. Ze hebben al 2 dagen instructie achter de rug op het OTCKMar.

De Hoog Risico Beveiliging (HRB) en de Bijstandseenheid (BE) bewaken en beveiligen rond een gerechtsgebouw en krijgen daarbij de Rode Baretten onder bevel gesteld. De samenstelling bij elke controlepost is gemengd.

Motorkapoverleg tussen de groepscommandant van de HRB en de pelotonscommandant van 11LMB over de inzet op de verschillende controleposten.

Het is een ideale oefendag door het vele reguliere verkeer dat passeert. De eenheden kunnen uitgebreid trainen en weten bovendien niet wie bij het scenario hoort.

Mensen worden gefouilleerd en bevraagd, en auto’s worden doorzocht. “Wat brengt u hier? Waar gaat u heen? Mag ik uw papieren zien?”. De vraag is: klopt hun verhaal?

Een arts heeft haast: hij moet naar een gedetineerde in medische nood. Maar hij heeft geen ID-bewijs bij zich. Wat nu?

De beveiligers stuiten ook op een vrouw met een drone. “Wil je dat in je gebied?”, vraagt de waarnemer na afloop.

Alleen de KMar en de Nationale Politie mogen auto’s doorzoeken op Nederlands grondgebied.

De eenheden evalueren een casus van een opvallend nieuwsgierige wandelaar met een vaag verhaal. Wat was de beste aanpak geweest?

Voor de landmachters is het wennen om binnen de eigen landsgrenzen actief te zijn. “In een missiegebied zijn we zélf verantwoordelijk en zitten we in een hoger geweldsspectrum”, vertelt een van hen. “Hier is het vooral veel doorvragen. En alles is gewoon in het Nederlands.”

Samen worden procedures getraind, zoals het opzetten van een wegafzetting. Na enig aftasten over de taakverdeling loopt de samenwerking tussen de diverse eenheden steeds soepeler. “De interactie verloopt goed; ze raken steeds meer op elkaar ingespeeld. Burgers aanspreken en doorvragen is een vak: je moet weten wát je moet vragen. Daar komt duidelijk verbetering in”, evalueert een waarnemer van de KMar na afloop tevreden.

Tekst: ritmeester Henny de Boer   |   Foto's: Herman Zonderland