04

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 06

Black Griffin-familie herenigd

BSB zet volgende stap in internationale samenwerking

Collega’s van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) met een beveiligingstaak in het buitenland zijn vaak op zichzelf aangewezen. Dat geldt niet alleen voor de BSB, maar ook voor eenheden van internationale close protection teams. Uit verschillende hoeken klinkt steeds duidelijker een roep om meer samenwerking. Om dit te bewerkstelligen kwam de internationale crème de la crème op het gebied van persoonsbeveiliging daarom voor de 2e keer bijeen tijdens een meerdaags symposium. Het doel: ervaringen uitwisselen, maar vooral van elkaar leren. 10 weten er immers meer dan 1. 

Kennis bundelen

Samen met Duitse collega’s van de Polizeilichen Schutaufgaben Ausland (PSA) nam de BSB 4 jaar geleden het initiatief voor de speciale werkgroep ‘Black Griffin’. De 2 bondgenoten trokken in missiegebieden al regelmatig met elkaar op en dat bleek snel zijn vruchten af te werpen, vertelt commandant BSB, luitenant-kolonel Sander. “Je bent daar ter plekke vaak allemaal bezig met dezelfde risico’s en het verzinnen van passende maatregelen. Als je die kennis bundelt, hoef je niet met z’n allen steeds hetzelfde wiel uit te vinden en werk je een stuk sneller naar een doeltreffende, werkbare situatie.” 

Door middel van workshops, een brainstormsessie en netwerkmomenten werkten de verschillende eenheden verder aan internationale samenwerking.

Groeiende interesse

De effectieve Duits-Nederlandse samenwerking bleef ook bij andere eenheden niet onopgemerkt. Vrij snel werd besloten het verband breder te trekken en officieel te organiseren in de werkgroep ‘Black Griffin’, opererend onder de vlag van het internationale samenwerkingsverband Association of Personal Protection Services (APPS).

4 jaar na dato heeft Black Griffin er 2 praktische crosstrainingen en een symposium op zitten. Het 2e symposium van halverwege juni werd door de Nederlandse BSB gehost op Camp New Amsterdam. Door middel van workshops, een brainstormsessie en netwerkmomenten werkten commandanten en teamleiders van verschillende eenheden verder aan internationale samenwerking. Een zorgvuldig samengestelde club. Nieuwkomers Roemenië en België schoven dit jaar voor het eerst aan. Dat mag best een eer worden genoemd, want met de groeiende interesse voor de werkgroep verscherpen ook de toelatingseisen. 

Maak je eenmaal deel uit van de ‘Black Griffin-familie', dan gaan er zeker deuren open.

Brengen én halen

Sander: “We krijgen van alle kanten aanvragen om mee te mogen doen en hebben zelfs een aantal landen moeten weigeren omdat zij er voor ons gevoel nog niet bij passen. Dat kan zijn omdat zij bijvoorbeeld te weinig of helemaal geen ervaring hebben op het gebied van persoonsbeveiliging in hoogrisico gebieden. Dan moet je je afvragen of dat de juiste speler aan tafel is. Het is wel de bedoeling dat eenheden ook iets komen brengen, niet alleen halen.” 

Verwachting

Maar maak je eenmaal deel uit van de ‘Black Griffin-familie', zoals de commandant het haast liefkozend noemt, gaan er zeker deuren open. De samenwerking varieert van het uitlenen van voertuigen en uitwisselen van inlichtingen in missiegebieden tot ‘traineeships’ binnenshuis.  

De verwachtingen van nieuwkomers Roemenië en België zijn hooggespannen. Om te mogen leren van de BSB en PSA, pioniers in beveiligingsland, is volgens Laurentiu, coördinator van de Roemeense Protection and Guard Service, een unieke kans. “In een constant veranderend beveiligingsklimaat is het nog belangrijker om samen te werken en vooral te denken als 1 team. Dat is makkelijker als je elkaar al kent. Daarom zijn dit soort bijeenkomsten ideaal. Ik moet zeggen dat we onder de indruk zijn van de BSB-skills. Op het gebied van organisatie, tactieken en vooruitgang kunnen we zeker wat van deze club leren.”

Er wordt met gezonde jaloezie opgekeken naar de strak georganiseerde BSB.

Vertrouwensband

Zijn Vlaamse collega’s van Detachement d’agents de sécurité (DAS) sluiten zich hier bij aan. Er wordt met gezonde jaloezie opgekeken naar de strak georganiseerde BSB. “De DAS-club bevindt zich verspreid over verschillende eenheden. Deze jongens krijgen wel een speciale opleiding op het gebied van persoonsbeveiliging, maar worden pas opgeroepen wanneer er een opdracht is.”

Om ervaringen uit te mogen wisselen met gericht getrainde eenheden als de BSB en PSA zien onze zuiderburen dan ook als mooie kans. “Praten, leren en samenwerken met buitenlandse collega’s maakt ons werk absoluut makkelijker. Zeker in hoogrisico gebieden is het wenselijk dat alle neuzen dezelfde kant op staan en je weet wat je aan elkaar hebt. Dat zie ik toch als grootste voordeel van Black Griffin: het creëren van een internationale vertrouwensband.”

Deelnemers Black Griffin 2018

Noorwegen – Norwegian Security Police

Portugal – Grupo de Operacoes Espaciais (GOE)

Oostenrijk – Einsatzkommando Cobra

Denemarken – Aktionsstyrken

USA – Mobile Security Deployments (MSD)

Frankrijk – Groupe d’Intervention de la Gendarmerie (GIGN)

EU (algemeen) – European Commission CPT

Roemenië – Portection and Guard Service

Duitsland – Polizeilichen Schutaufgaben Ausland

België – Detachement d’agents de sécurité (DAS)

Tekst: Charlotte Snel   |   Foto's: Phil Nijhuis