@lgenvandenbrink: De afgelopen maanden zijn enkele tientallen mensen bij de Koninklijke Marechaussee enthousiast begonnen aan de opleiding tot grensbewakers eerstelijns.

De afgelopen maanden zijn enkele tientallen mensen bij de Koninklijke Marechaussee enthousiast begonnen aan de opleiding tot grensbewakers eerstelijns. Zij worden als burgermedewerker of als reservist ingezet voor de grensbewaking op Schiphol en een aantal kleinere luchthavens. Het is een initiatief dat de laatste tijd dankzij de aandacht van de vakbonden en de media regelmatig in de belangstelling heeft gestaan, maar waarover bij sommige mensen ook nog wel eens onduidelijkheden bestonden. Daarom leest u elders in dit KMarMagazine meer over hoe deze pilot in zijn werk gaat, waar we staan en hoe we daar de komende tijd mee verder gaan.

We zijn als Koninklijke Marechaussee met deze tijdelijke pilot gestart om de enorme operationele druk  - die onze organisatie al te lange tijd parten speelt en waar vele collega’s dagelijks mee te maken hebben - zo snel mogelijk te verlichten. We kunnen op deze manier op zo kort mogelijke termijn flexibel extra mensen inzetten om de pieken beter op te vangen. Tegelijkertijd leiden we zoveel mogelijk nieuwe reguliere marechaussees en wachtmeesters op, maar dat duurt nu eenmaal langer.

Inmiddels zijn de eersten van deze nieuwe collega’s begonnen aan het praktijkdeel van hun opleiding en leren ze onder begeleiding van praktijkleermeesters de kneepjes van het vak. Als ze de opleiding afsluiten met hun praktijkexamen, dan voldoen ze aan alle eisen die gelden voor een goede grensbewaker eerstelijns en kunnen ze dit verantwoordelijke werk zelfstandig goed uitvoeren. Vanaf dat moment helpen ze ons meteen daadwerkelijk met het verlichten van de operationele druk. Als het zover is, dan is dat een prestatie op zich geweest. Niet alleen van deze nieuwe collega’s, maar ook van iedereen die bij hun werving, opleiding en aanstelling betrokken is geweest. Ik wens onze nieuwe collega’s veel succes!

Luitenant-generaal Harry van den Brink
Commandant Koninklijke Marechaussee