@lgvandenbrink: Op uitnodiging van de Bundespolizei in Berlijn gesproken met Europese counterparts over de grenspolitietaak aan de binnengrenzen.

Op uitnodiging van de ‘präsident van de Bundespolizei’ ben ik deze week bij een conferentie in Berlijn geweest. Met 10 landen uit Midden-Europa hebben we in een open sfeer met elkaar gesproken over de huidige situatie aan de grenzen, aan de buitengrenzen van Europa, maar ook die aan de binnengrenzen. We zien dat migratie, veiligheid en criminaliteit in elkaar overlopen en de noodzaak dat daar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Het is belangrijk en noodzakelijk om onze samenwerking te intensiveren en met elkaar te kijken naar wat we nog meer met elkaar kunnen doen. Tijdens de conferentie hebben we daarom vanuit onderling vertrouwen veel met elkaar gedeeld over waar we mee te maken hebben en mee bezig zijn, zo kom je echt verder met elkaar. Met elkaar bevestigden we hoe belangrijk het is om samen te werken en een gezamenlijk beeld van de situatie te hebben.

We, ook wij, kunnen nog meer richting Europa doen. Bijvoorbeeld door nog beter gebruik te maken van de instrumenten die er nu al zijn ten behoeve van een beter internationale informatievoorziening, zoals samenwerken met en gebruik maken van Europol zodat we bijvoorbeeld mensensmokkel nog beter kunnen aanpakken.

We hebben deze week de onderlinge relatie nog verder versterkt en kunnen vanuit hier weer een stap verder met elkaar komen.

Luitenant-generaal Harry van den Brink
Commandant Koninklijke Marechaussee