05

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 09

Een dagje KMarren met...

Adjudant Ed van der Woude, toezichthouder en controleur gevaarlijke stoffen

Kazernes in Nederland, oefenterreinen in het buitenland, compounds in missiegebieden en locaties in het Caribisch gebied. Controleurs van het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen (KMCGS) reizen de hele wereld over. Namens de secretaris-generaal van Defensie zien zij toe op de naleving van wet- en regelgeving bij vervoer, opslag en behandeling van gevaarlijke stoffen. Ze voeren aangekondigde controles uit, maar kunnen ook onverwachts opduiken.

Het KMCGS bestaat uit 11 man en telt 3 verschillende takken. 2 mensen houden toezicht op de munitieopslag (Controleurs Opslag en Beheer Gevaarlijke Stoffen), 5 man controleert het vervoer van gevaarlijke stoffen (Sectie Vervoer Gevaarlijke Stoffen) en 2 mensen van Team Milieuhandhaving treden op als Hulpofficier van Justitie en doen de juridische afwikkeling van overtredingen.

De controleurs zijn ervaren krachten die hun vakgebied van haver tot gort kennen. Zo was adjudant Ed van der Woude, toezichthouder en controleur gevaarlijke stoffen, voorheen chauffeur brandstof en munitie, en docent gevaarlijke stoffen bij de Koninklijke Landmacht. De vervoerswereld van gevaarlijke stoffen kent geen geheimen voor de vakman. Zijn de stoffen op de juiste wijze verpakt? Beschikt de vervoerder over de vereiste diploma's? Zijn de papieren in orde? Hij loopt alles nauwkeurig na.

De mannen voeren controles uit bij alle krijgsmachtdelen: op schepen, in vliegtuigen en bij elke wacht. Het doel van de controles is natuurlijk het voorkomen van gevaarlijke situaties. Of zoals Van der Woude verwoordt: “Wij zijn er niet om voortdurend allerlei bekeuringen uit te delen. Een sanctie is een allerlaatste redmiddel. We willen mensen vooral iets leren, voor henzelf én hun omgeving."

Meedoen aan 'Een dagje KMarren met...'?

Meedoen aan ‘Een dagje KMarren met…’? Neem dan contact op via kmar.magazine@mindef.nl

Tekst: ritmeester Henny de Boer en Robert den Hartog   |   Video: Jeroen van Dijk   |   Montage: Karel Polack