03

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 09

De 12 mooiste foto's van…

… de inzet van de KMar op Sint-Maarten

De nasleep van de verwoestende orkaan Irma vraagt een kleine 2 maanden nadien nog steeds om extra handen. Met zo'n 45 leden voert de Marechaussee op Sint-Maarten daarom tijdelijk politietaken uit. Dat gebeurt samen met de politie van het Bovenwindse Eiland, ingevlogen agenten van Curaçao, Aruba en Bonaire en rond de 50 leden van de Nationale Politie. Defensie bouwt haar capaciteiten af, maar politiesteun blijft voorlopig noodzakelijk.

Een fotograaf van KMarMagazine trok een avond op met de marechaussees op Sint-Maarten om hun werkzaamheden te belichten. De KMar ondersteunde het Korps Politie Sint-Maarten (KPSM) onder meer bij een arrestatie, bij een inbeslagname van geplunderde goederen en bij de opsporing van betrokkenen bij een vechtpartij.  

Politietaken uitvoeren leidt niet altijd tot enthousiasme onder een bevolking, maar op Sint-Maarten ligt dat anders. Eén van de marechaussees zegt het gevoel te hebben dat niet alleen de hulpverlenende militairen, maar ook zij welkom zijn.

Geplunderde goederen in een woning, in een auto en op het erf. Samen met collega's neemt de KMar ze in beslag.

Een huiszoeking in een woning met geplunderde goederen. Van orkaanpassages is bekend dat plunderen het grootste probleem vormt. Mensen zoeken goederen om die later te kunnen ruilen.

De politie van Sint-Maarten, de Nationale Politie en de KMar lopen door de hoofdstraat van de hoofdstad Philipsburg na een huiszoeking.

Een autodief wordt in de boeien geslagen en moet zijn witte Toyota inleveren.

Wachtmeester Bram spreekt met een lokale agent die hem inlicht over een vechtpartij op straat. De verdachte is de heuvels ingevlucht.

De KMar en de politie op Curaçao gaan de heuvels in om onderzoek te doen naar de vechtpartij. Daar stuiten ze op mensen die er mogelijk meer over weten.

Een marechaussee luistert aandachtig naar een man die hem bijpraat over de vechtpartij. Ondertussen inspecteert zijn collega (rechts op de foto) een woning. Veel huizen zijn verwoest door de orkaan, maar deze is nog bewoonbaar.

De werkwijze van de politie en de KMar kent veel parallellen. Samen onderzoek doen en elkaar aanvullen is aan de orde van de dag.

Een van de marechaussees neemt een foto van een identiteitsbewijs. Ondertussen schijnt een collega bij.

Hoewel het volle maan is, is bijschijnen met een hoofdlamp een must. Op grote delen van het eiland is nog geen elektriciteit en dus ook geen verlichting.

Kort voor vertrek nemen de collega's de route door.

Tekst: Monique van Rijen en ritmeester Henny de Boer   |   Foto's: korporaal Jasper Verolme