07

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 07

Achter de schermen

Teamleider brigade Brabant Zuid

Eindhoven Airport groeide de eerste 6 maanden van dit jaar met 32% ten opzichte van 2016. Over 2017 verwacht de luchthaven 5,7 miljoen passagiers te ontvangen, 19% meer dan vorig jaar. De brigade Brabant Zuid, 160 marechaussees groot, groeide niet mee en dus is er werk aan de winkel. Aan de teamleiders de taak om alles in goede banen te leiden en iedereen aan te sturen. Die taak is afwisselend, maar kent een grote verantwoordelijkheid.

De teamleider op Eindhoven is officier van dienst en hulpofficier van Justitie. De werkzaamheden van luitenant Michael variëren van personeelszaken tot operationele taken. Stilzitten is er niet bij. De dienst wordt volgens Michael bepaald door 'de waan van de dag'. Hij neemt KMarMagazine een dagje mee achter de schermen tijdens een late dienst.

Scroll naar beneden en beleef de late dienst van Michael mee.

Tekst: tweede luitenant Djenna Perreijn   |   Foto's: sergeant-majoor Gerben van Es

15.00 uur: begin dienst

"Het begin en het einde van de dag liggen vast; dan houden we briefings. Wat er tussenin gebeurt, hangt helemaal af van wat de dienst brengt. Door vakantiegangers is het drukker op de luchthaven, maar over het algemeen is er geen publiek dat grote problemen veroorzaakt. De briefings vind ik belangrijk, ook die aan het einde van de dag. Hierin evalueren we de dag en praten we na. Als er een heftig incident is voorgevallen, zoals een ongeval, een overlijden of geweld, dan benadert onze ondersteuningsgroep collega's. Dan is het goed om onderling even na te praten."

16.00 uur: telefoonconferentie CHOPS

“Vanuit het Landelijk Tactisch Commando (LTC) belt de Chief Operations (CHOPS) elke dag alle brigades voor de stand van zaken. Eerst luister ik mee met de gesprekken tussen de CHOPS en andere teamleiders van dienst, zo krijg ook ik veel informatie mee. Vaak zijn er geen bijzonderheden, maar kampt een brigade met over- of onderbezetting, dan wordt direct gehandeld. Vandaag is iedereen op sterkte. Wanneer ik te weinig mensen heb om onze taken uit te voeren, geef ik dit aan bij de CHOPS. Indien mogelijk krijg ik dan capaciteit van andere brigades."

17.30 uur: operationeel

“Ik vind de afwisseling van deze baan het allerleukste. Ik ben verantwoordelijk voor personeelszaken (P-zaken), maar kan ook dagelijks operationeel aan de bak. Vorige week moest ik naar Breda, omdat er een handgranaat op de Trip van Zoudtlandtkazerne was gevonden. Vandaag komt er van P-zaken weinig terecht. Terwijl ik iemand zijn verlof goedkeur, wordt mijn hulp ingeroepen. Er is een dame gesignaleerd omdat ze nog DNA moet afgeven in een lopende zaak. Maar ze weigert medewerking en beledigt daarbij twee collega’s die haar daarvoor aanhouden. Op de camerabeelden zien we dat ze zich agressief opstelt tegenover de collega’s en ze wil zich niet laten fouilleren. Collega’s houden haar aan voor het beledigen van een politieambtenaar. Daarop staat maximaal 4 maanden celstraf.”

18:30 uur: verhoor

“Als hulpofficier van Justitie is het aan mij de zojuist aangehouden vrouw te wijzen op haar rechten en te beoordelen of de aanhouding rechtmatig is geweest. Ik leg uit wie ik ben en stel haar een aantal vragen: weet u wat er is gebeurd, waarom u hier zit? Wilt u gebruik maken van een advocaat?’ Het is een kort verhoor, want ik krijg op alle vragen een duidelijke ‘nee’ als antwoord. We mogen haar 6 uur vasthouden. In die tijd doe ik het onderzoek naar de verdachte."

00.00 uur: einde Dienst

"De dienst duurt vandaag tot middernacht, dan gaan de passagiers van het laatste vliegtuig ook naar huis. In de avonduren komen er zaken voorbij die bijna dagelijks terugkomen. Zo wordt een vreemdeling aan de buitengrens geweigerd, omdat hij niet voldoet aan de voorwaarden. Hij wordt vervolgens doorgestuurd naar Schiphol voor het verdere traject. Ook zijn er reizigers die niet altijd nadenken bij de grote geldbedragen die ze meenemen. Riemen of kettingen waaraan patronen hangen, zijn soweiso onhandig om mee te dragen. De laatste tijd zien we bovendien vaker creditcardmesjes voorbij komen. Als teamleider is er altijd genoeg te doen.”