06

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 07

KMarKort

Tijdelijke inzet DJI officieel

Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Harry van den Brink en het hoofd Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Peter Hennephof hebben twee convenanten voor de tijdelijke ondersteuning van DJI aan de KMar getekend. Deze inzet is een van de maatregelen om de operationele druk te verlichten. Met de ondertekening van beide convenanten is de inzet van de medewerkers van DJI officieel bekrachtigd.

De Marechaussee kampt al geruime tijd met capaciteitsproblemen, voornamelijk op de luchthavens. Sinds 2016 ondersteunen medewerkers van DJI daarom onder andere bij de Arrestantenzorg, -Transport en Parketondersteuning (voorheen APW) op Schiphol. Afgelopen zomer is de ondersteuning van DJI uitgebreid met andere taken op Schiphol. Denk hierbij aan cameratoezicht bij de brigade Vreemdelingenzaken en het vervoer van arrestanten bij de brigade Politie & Beveiliging. Waar mogelijk en noodzakelijk worden medewerkers van DJI landelijk ingezet op ATP- en plantondiensten.

Bereden Brigade geeft demonstraties

Wie van Defensie houdt, van paarden of van allebei kon eind augustus z’n geluk niet op in het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soesterberg. Het weekend van 19 en 20 augustus stond volledig in het teken van paarden. Heel veel paarden die het verhaal vertellen van de krijgsmacht en de inzet van de rossen door de eeuwen heen. Want Romeinen en ridders, artillerie, kozakken, cavalerie en de Bereden Brigade Koninklijke Marechaussee hebben een ding gemeen; voor hun acties hebben ze paarden nodig.

Nagebootste veldslagen

Duizenden bezoekers zagen de aangepaste tentoonstelling in het NMM en genoten van de shows in de arena, waarin ruiters te paard de hoofdrol vertolkten. Tal van re-enactors bootsten hier gepassioneerd veldslagen na, terwijl mariniers en marechaussees het huidig optreden demonstreerden. Zoals het ere-escorte van de Bereden Brigade KMar bijvoorbeeld, dat leden van het Koninklijk Huis begeleidt bij officiële gelegenheden, zoals huwelijken en begrafenissen.

Aanmelden Veteranendag Koninklijke Marechaussee

Erkening, waardering en zorg. Zo luidt het thema van de 18e editie van de Veteranendag KMar. Die wordt op  vrijdag 6 oktober 2017 - net als voorgaande edities - gehouden op de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn.

Actief-dienende veteranen melden zich aan via het aanmeldingsformulier op KMar-intranet of mailen naar: veteranendag.kmar@mindef.nl. Postactieve veteranen die deel willen nemen, kunnen zich digitaal aanmelden via 'Mijn Vi' op www.veteraneninstituut.nl of bellen met 088-3340050. Informatie is ook verkrijgbaar op telefoon 0341-417087 of per mail: fhc.meijer@gmail.com.