Wenen, Oostenrijk

"De ministerraad heeft in november 2015 een aantal maatregelen vastgesteld om de zwaar georganiseerde criminaliteit in relatie tot migratie te bestrijden. Een van die maatregelen is het versterken van het liaisonnetwerk in het buitenland. Voor een periode van twee jaar zijn hiervoor drie Flexibele Inzetbare Liaison Officieren (FILO) van de Marechaussee aangesteld. Ik werk als FILO in Oostenrijk, Albanië en Italië. De overige twee FILO-collega's werken respectievelijk in Duitsland en in de Sahel-landen. In de landen waarin ik werk, richt ik me op recente ontwikkelingen in de migratiestromen. Ik verzamel informatie en help bij politionele internationale bevragingen zoals rechtshulpverzoeken. U zult uiteraard begrijpen dat internationale rechtshulp of internationale uitwisseling van politie-informatie niet gaat over het door een rood licht rijden van een Nederlander die op skivakantie is geweest.

Links: Cultuur snuiven in Italië. AS Roma-AC Milan in het Olympisch Stadion van Rome. || Rechts: Regioconferentie van de defensie-hub in Wenen.

In mijn werk is verbinden een belangrijk thema. Het woord liaison zegt dat eigenlijk al, want letterlijk vertaald betekent dit verbinden. Ik probeer een netwerk op te bouwen, contacten te onderhouden en relevante congressen, overleggen en bijeenkomsten bij te wonen. Ik werk in 'mijn' landen altijd vanuit Zijner Majesteits Ambassade. De ambassade in Wenen heeft een bijzondere positie, omdat hier een zogenaamde defensie-hub aanwezig is van militaire attaches, die ook verantwoordelijk zijn voor veiligheidsbeelden op de Westelijke Balkan. Ik maak dan ook gebruik van hun netwerk in Albanië. In Albanië werk ik nauw samen met een BeNeLux politie-liaison van de Belgische federale politie die vanaf de Nederlandse ambassade werkt. In Italië onderhoud ik contact met een liaison van de Nationale Politie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en van Veiligheid & Justitie, die als officier van justitie permanent is gevestigd op de ambassade in Rome.

Links: Overleg met het hoofd van de Albanese grenspolitie, directeur Dienst Terugkeer en de Nederlandse ambassadeur over een op te zetten documententraining in Albanië. || Rechts: Bij de directeur van het Joint Operational Office van de Bundeskriminalambt in Wenen.

Als FILO word je maximaal 6 maanden aaneengesloten buiten Nederland ingezet. Ik pendel vooralsnog op en neer tussen de landen waarin ik werk en het Internationaal Rechtshulp Centrum in Zoetermeer. In Zoetermeer vindt vanuit de Unit Buitenland bij het Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum de aansturing plaats van de FILO's en de overige liaison officieren van zowel de KMar als de Nationale Politie. Ik ervaar het zijn van FILO als een afwisselend en boeiend bestaan met veel reizen en veel organiseren, met als doel telkens weer op de juiste plaatsen verbindend te kunnen zijn."

Links: Risk-Analysis bijeenkomst bij Frontex in Warschau. || Rechts: Uitzicht vanaf de Nederlandse ambassade op de Weense Opera.

Kapitein Patrick van Doormaal
Liaison officier Migratie
afdeling Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum
Dienst Landelijke Informatie Organisatie