01

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 04

Luchtsteun voor maritieme doorlaatposten

Warmtebeeldcamera nieuw middel tegen inklimmers

De Koninklijke Marechaussee krijgt sinds kort hulp uit onverwachte hoek voor het opsporen van inklimmers en slachtoffers van mensensmokkel, die naar het Verenigd Koninkrijk willen reizen. Collega's bij de maritieme doorlaatposten worden al ondersteund door landmachters voor het doorzoeken van vrachtwagens. Daarnaast gebruiken ze de migratiecontrolehond en CO2- en hartslagmeters om illegale vreemdelingen op te sporen. En daar komt nu - als proef - hulp bij vanuit de lucht…

De AW139 is een politiehelikopter die onder de vlag van de Kustwacht wordt ingezet voor het Geïntegreerd Toezicht Buitengrens (GTB) langs de hele Nederlandse kust, van Delfzijl tot Cadzand. Aan boord zijn 2 politiemedewerkers die het toestel vliegen en op toerbeurt luchtwaarnemers van de KMar en de Douane. Zij vormen de ogen in de lucht en houden de ontwikkelingen op zee en in het kustgebied in de gaten. Op zich is deze inzet, die met aangepaste bemanning ook wordt uitgevoerd met 2 kustwachtvliegtuigen, de Dorniers 228, niet uniek. Dat nu ferryterminals tijdens de GTB-vluchten met de helikopter worden meegenomen des te meer.

Links: Kapitein Jaap van Veen, liaison bij de Kustwacht: "We hebben onze toegevoegde waarde al bewezen." || Rechts: Wachtmeester-1 Dennis, KMar-luchtwaarnemer: "Met de helikopter kun je in een kort tijdsbestek een flink gebied afzoeken."

Problematiek

"De Koninklijke Marechaussee kampt al geruime tijd met de mensensmokkel- en inklimproblematiek op ferryterreinen. Wij zijn gaan onderzoeken of en op welke manier we daar vanuit de lucht ons steentje aan bij konden dragen", legt kapitein Jaap van Veen, liaison bij de Kustwacht, uit. "Het idee ontstond om de GTB-vluchten uit te breiden met de ferrylocaties Hoek van Holland, IJmuiden, Rozenburg, Europoort en Vlaardingen. Daar vandaan vertrekken er schepen naar het Verenigd Koninkrijk. Ook wilden we testen of de Forward Looking InfraRed-camera, waarmee de helikopter is uitgerust, geschikt zou zijn om ongewenste personen op of in de buurt van terminals te detecteren."

De AW139 is een politiehelikopter die onder de vlag van de Kustwacht wordt ingezet voor het Geïntegreerd Toezicht Buitengrens (GTB) langs de hele Nederlandse kust.

Wachtmeester-1 Dennis, KMar-luchtwaarnemer bij de Kustwacht en point of contact voor de GTB-vluchten, ging aan de slag met het vraagstuk. Zelf heeft hij jarenlang grensbewakingstaken uitgevoerd in IJmuiden. Hij kent de manier van werken van zijn collega's op de grond en de uitdagingen waarmee zij te maken hebben. "Met de helikopter kun je vanuit de lucht in een kort tijdsbestek een flink gebied afzoeken. We moesten alleen weten waar en wanneer we dat het beste konden doen. Daarom ben ik informatie gaan inwinnen bij de collega's op de doorlaatposten en ook andere partijen die een rol spelen op de ferryterreinen. Daarna hebben we een plan gemaakt."

Met de warmtebeeldcamera is het mogelijk om personen waar te nemen die zich verstopt hebben in een vrachtwagentrailer.

Toepasbaarheid

Ook de toepasbaarheid van de warmtebeeldcamera voor het detecteren van verstopte vreemdelingen moest worden getest. Om antwoord te krijgen op de vraag of het ook mogelijk was om mensen in vrachtwagens waar te nemen nam de Kustwachteenheid de proef op de som. Dennis legt uit: "We verstopten vier collega's op het ferryterrein in Hoek van Holland in verschillende typen trailers en voerden enkele testen uit. De resultaten waren positief. We konden de proefpersonen vanuit de lucht vrij makkelijk detecteren. Personen geven nu eenmaal lichaamswarmte, warmte die de camera dus ook waarneemt als iemand zich verstopt in een trailer."

"Over een maand evalueren we onze inzet met alle betrokken partijen", legt Van Veen uit. "Maar we hebben onze toegevoegde waarde al bewezen. We boeken resultaten. Tijdens de eerste GTB-vlucht waarin we de ferryterminal van Hoek van Holland meenamen was het meteen raak." Dennis: "De bemanning van de helikopter nam die betreffende avond 2 groepjes van 4 vreemdelingen waar in de bosjes rond het ferryterrein. Uiteindelijk konden de vreemdelingen op aanwijzing van de helikopterbemanning door de collega's op de grond worden aangehouden. Informatiegestuurd optreden bij uitstek. Een mooie samenwerking met een mooi resultaat."

1. De helikopterbemanning meldt een waarneming bij het Maritiem Informatie Knooppunt in Den Helder. 2. Het Maritiem Informatie Knooppunt neemt contact op met het Landelijk Tactisch Commando KMar. 3. Het Landelijk Tactisch Commando informeert het personeel bij de betreffende maritieme doorlaatpost. 4. Personeel van de doorlaatpost en de helikopterbemanning krijgen 1-op-1 contact.

Tekst: Robert den Hartog   |   Foto's: Herman Zonderland