09

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 04

…het Border Security Team (BST)

Niet alleen individuele specialisten, maar een multidisciplinair team dat binnen de hele vreemdelingenketen kan opereren. Dat is het idee achter het Border Security Team. In de strijd tegen illegale migratie en mensensmokkel bood Nederland dit unieke concept begin 2016 aan bij het Europese grensagentschap Frontex. Ruim een jaar later ondersteunt een BST nog steeds de Griekse autoriteiten bij het screenen, registreren en identificeren van migranten die vanuit Turkije de oversteek wagen naar Europa. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van het ministerie van Veiligheid en Justitie reikte begin april de 'Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen met de gesp Egeïsche Zee 2016' uit aan 100 leden van het derde en vierde Border Security Team.

Klik hieronder op de oranje plus-tekens om nog meer te weten te komen over het Border Security Team van de Koninklijke Marechaussee.

Chios en Lesbos: Vanwege hun ligging, slechts enkele kilometers van het Turkse vasteland, zijn Lesbos en Chios, naast Samos, Kos en Rhodos, 2 van de 5 Griekse eilanden waar veel migranten met rubberboten vanuit Turkije aankomen. Voor beide eilanden heeft de KMar een BST geleverd. Het eerste team dat Nederland begin 2016 leverde, werd gestationeerd op Chios en was onderdeel van de Frontex-operatie Poseidon Rapid Intervention. 2 maanden later stuurde Nederland op verzoek van Frontex een tweede BST naar Lesbos. De inzet op Lesbos werd na 3 maanden weer afgebouwd. Het BST op Chios is nog steeds actief.

KMar-taken: Behalve dat de Marechaussee leiding geeft aan de BST's voeren de KMar-medewerkers ook diverse taken uit in de vreemdelingenketen. Op Chios ondersteunde de KMar heel 2016 bij de grensbewaking, zowel op land met de Zeehavenpolitie als op zee met de Marine. In het vervolgtraject hielp de KMar mee in de opvangcentra bij de registratie en identificatie van migranten met documentspecialisten, screeners en debriefers en het in kaart brengen van mensensmokkelnetwerken. De taak tijdens de zesde rotatie van het BST op Chios is nagenoeg gelijk gebleven. Grootste verandering is dat er geen ondersteuning meer wordt verleend aan de grensbewaking op zee.

Samenstelling BST: Een BST is een multidisciplinair team en is samengesteld uit diverse specialistische organisaties. De samenstelling en omvang kan worden aangepast aan de behoefte ter plaatse. De KMar heeft namens het Ministerie van Veiligheid en Justitie de leiding en levert de grootste bijdrage. Het eerste BST bestond in totaal uit 45 personen. Organisaties die deel uitmaken of maakten van een BST, waren de Marine, Landmacht, Commando Dienstencentra, Nationale Politie, Dienst Terugkeer en Vertrek, Dienst Justitiële Inrichtingen, Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Aanleiding: De crisis in het Midden-Oosten zorgde dat er eind 2015 een migratiestroom op gang kwam richting Europa. Veel migranten waagden zich met ongeschikte rubberboten aan de gevaarlijke oversteek van Turkije naar Griekenland. De Grieken deden een verzoek bij Frontex om te helpen met het versterken van de grensbewaking aan de buitengrens van de Europese Unie. Ook vroegen de Grieken om ondersteuning bij de registratie en identificatie van migranten. Nederland gaf in januari 2016 met een Border Security Team gehoor aan de wens van zowel Frontex als de Grieken.

Actuele situatie: Nog voor de officiële startdatum draaide het eerste BST vanwege de grote aantallen migranten, soms tot wel 2.000 op een dag, op volle toeren. De grootste piek lijkt voorbij, maar tot op de dag van vandaag komen er nog steeds migranten aan op de Griekse eilanden en dus ook op Chios. Hoeveel dat er zijn hangt vooral af van de (weers)omstandigheden. De 22 leden van BST keren begin juli 2017 terug naar Nederland. Daarna gaat het BST verder in een kleiner verband. De samenstelling van het team wordt op dit moment samen met Frontex afgestemd.

Tekst: Robert den Hartog   |   Foto's: sergeant-majoor Eva Klijn en sergeant-majoor Maartje Roos