06

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 04

KMarKort

Marechaussee met zelfstandig eskadron binnen KMA

De Marechaussee heeft een eigen eskadron binnen de Koninklijke Militaire Academie (KMA). De eenheid van aspirant-officieren is begin april gereed gesteld. De Koninklijke Marechaussee is in de loop der jaren gegroeid van een onderdeel van het cadettenbataljon, naar een peloton KMar binnen het cadettenbataljon. De groei naar een eskadron startte medio 2015 en is nu een feit. De groei komt door de grotere opleidingsbehoefte bij de Marechaussee.

Als blijk van waardering en uiting van vertrouwen reikte commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Harry van den Brink de vlag uit aan de commandant van de KMA, kolonel Laurens Jobse. De vlag staat symbool voor het mandateren van de opleidingsverantwoordelijkheid tot aan het eskadronsniveau. Op zijn beurt overhandigde Jobse de vlag aan de commandant van het KMar-eskadron majoor Morsink. Als eskadronscommandant is hij verantwoordelijk voor het uitvoering geven aan de officiersopleiding van de KMar-cadetten.

KMar handelde rechtmatig bij waarschuwingsschot op Binnenhof

De marechaussee die op 5 januari 2017 bij  het Haagse Binnenhof zijn dienstwapen heeft gebruikt,  handelde  rechtmatig. Tot die conclusie komt het Openbaar Ministerie Oost -Nederland, na een onderzoek door de Rijksrecherche. De militair zal niet vervolgd worden.

Die dag kwam een man met een rugzak de ingang van het Tweede Kamergebouw aan de zijde van de Lange Poten binnen. Toen hem door de beveiligers  werd gevraagd wat hij kwam doen, zei de man dat hij een bom kwam neerleggen. Direct daarop zei hij dat dit een ‘geintje’ was. De beveiligers hebben de man gesommeerd om het gebouw te verlaten en hebben de KMar op de hoogte gesteld.

Een KMar-medewerker heeft  de man vervolgens gevraagd om zijn kleding uit te trekken, zodat gecontroleerd kon worden of hij een explosief bij zich droeg. De man werkte hier aanvankelijk aan mee, maar even later volgde hij de bevelen niet meer op en begon te dreigen. Op het moment dat hij naar de KMar-medewerkers toe liep, heeft één van hen een waarschuwingsschot gelost op de straat. Na zijn aanhouding bleek de man geen explosief bij zich te hebben.

Het OM is van mening dat de KMar-medewerker een beroep kan doen op (putatief) noodweer. De KMar-medewerker mocht redelijkerwijs veronderstellen dat hij zichzelf en anderen moest beschermen. 

Eerste reservist nieuwe stijl beëdigd

Op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee in Apeldoorn is marechaussee-1 Gijs beëdigd als eerste reservist nieuwe stijl. Tot op heden hadden reservisten altijd al een werkverleden bij de Marechaussee. Als proef wordt nu onderzocht of ook vrijwilligers, direct uit de burgermaatschappij, na het volgen van een verkorte opleiding bij de Marechaussee kunnen werken. Het doel is reservisten zo flexibel mogelijk in te kunnen zetten op piekmomenten.

Reservist Gijs gaat de brigade Grensbewaking op Schiphol ondersteunen bij de eerstelijns-processen in de grensbalie. Hij volgde een maatwerk-opleiding op het OTCKMar, waaronder een verkorte Grenspolitietaak-module en een Doc 1-opleiding. Maar Gijs volgde bijvoorbeeld geen IBT-opleiding. Het is de bedoeling dat er op termijn nog meer reservisten nieuwe stijl bij de brigade Grensbewaking gaan werken. De ervaringen van en met Gijs zullen meegenomen worden in het verdere traject.

Alle KMar-medewerkers geabonneerd

Met ingang van deze editie van KMarMagazine zijn alle marechausseemedewerkers automatisch geabonneerd op het digitale magazine. Dit houdt in dat de nieuwsbrief die wordt verstuurd op het moment dat er een nieuwe uitgave beschikbaar is automatisch naar alle (werk)e-mailadressen van de Marechaussee wordt gestuurd.

Via de linkjes in de nieuwsbrief kunt u eenvoudig doorklikken naar het magazine. Belangrijk is wel dat u een directe verbinding heeft met het internet. De linkjes zullen bijvoorbeeld niet werken als u de nieuwsbrief opent op een desktopcomputer op het werk. U wordt daarom aangeraden de nieuwsbrief te openen op uw privé-, diensttelefoon of tablet. U kunt uw abonnement op KMarMagazine beheren via: https://abonneren.rijksoverheid.nl/abonnementen.

KMar organiseert derde Outdoor Springen en Dressuur

De Koninklijke Marechaussee organiseert op vrijdag 30 juni voor de derde keer de Militaire KMar wedstrijd Outdoor Springen en Dressuur. De wedstrijd vindt plaats op Manege Middenhof in Maassluis en bestaat uit dressuur en springen, welke parallel op zand worden verreden. De inschrijving is reeds geopend.

Deelnemers kunnen zich inschrijven door een KNHS-inschrijfformulier te sturen naar wedstrijdkmar@gmail.com, onder vermelding van rang, wapen of dienstvak en krijgsmachtdeel. De startlijsten en uitslagen worden gepubliceerd op www.startlijsten.nl. Elke militair mag een civiele introducé(e) meenemen die kan deelnemen, mits hij of zij lid is van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie en in het bezit van een geldige startpas. Deze dient gelijk bij de inschrijving te worden opgegeven.

Bij de dressuur wordt gereden in de rubrieken B tot en met Z2 en wordt voor winstpunten gereden. Gesprongen wordt er in de rubrieken B tot en met ZZ. Ook hier wordt voor winstpunten gereden. Alle rubrieken worden verreden over een klassiek parcours, gevolgd door een barrage met beoordeling op stijl en een klassiek parcours gevolgd door een barrage op tijd. Voor ruiters die niet startgerechtigd zijn is het mogelijk om uit te komen in klasse BB, zowel laag (60 cm) als hoog (80 cm).

Steun Team 320 tijdens de Roparun

De Koninklijke Marechaussee neemt dit jaar deel aan de Roparun. Team 320 Koninklijke Marechaussee vertrekt op 3 juni vanuit Parijs en finisht op 5 juni in Rotterdam op de Coolsingel. Het KMar-team bestaat uit 25 personen, lopers, fietsers, chauffeurs, logistiekelingen, masseurs en cateraars. De Roparun is één van de goede doelen die dit jaar door de Koninklijke Marechaussee wordt gesteund.

Wilt u ook het goede doel steunen? Op de website www.roparun.nl is de donatiemodule te vinden. Door de stappen daar te volgen kunt u geld doneren. U kunt hierbij kiezen uit het hele team of uit een individueel teamlid. De Roparun is een non-stop estafetteloop van meer dan 520 kilometer. Het doel van de Roparun is geld in te zamelen voor verschillende goede doelen.