07

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 04

Achter de schermen

…bij het Border Security Training Centre

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) maakte onlangs bekend dat er een forse stijging is van meldingen over overlastgevende vliegtuigpassagiers. De inspectiedienst ontving in 2016 985 meldingen over 'unruly passengers' tegenover 723 in 2015. De Koninklijke Marechaussee is op 2 manieren betrokken bij deze problematiek. De KMar houdt overlastgevende passagiers aan en vooraf geeft het zogenoemde inflight security trainingen aan cabine- en cockpitpersoneel van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. Het Border Security Training Centre (BSTC) van de KMar geeft deze zogenoemde inflight security trainingen, die als doel hebben de vliegtuigbemanning op te leiden zodat ze met ongewenste situaties en overlastgevers kunnen omgaan.

Het BSTC is een onderdeel van het Team Grenspolitietaken (GPT) van de sector Vaktechnische Opleidingen en een buitenlocatie van het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum KMar. Sinds 2015 is het BSTC gevestigd op de Koningin Máximakazerne en beschikt het over een groot auditorium, een mockup van een vliegtuig, leslokalen, computerlokalen en een lokaal voor documentonderzoek. De hoofdtaak van het BSTC is de inflight security training. Maar dat is niet de enige training die het centrum aanbiedt. Het BSTC leidt ook KMar-escorts op en leden van de Gewapende Beveiliging Burgerluchtvaart. Daarnaast fungeert het als Frontex Partnership Academy en stelt het haar faciliteiten ter beschikking aan interne en externe partners. Scroll naar beneden en kom meer te weten over het Border Security Training Centre.

Tekst: Robert den Hartog   |   Foto's:  Keesnan Dogger, sergeant Hille Hillinga en sergeant-majoor Eva Klijn

Gewapende Beveiliging Burgerluchtvaart

Marechaussees die bij de Gewapende Beveiliging Burgerluchtvaart (GBB) willen werken, volgen sinds 2017 in eerste instantie een opleiding tot Hoog Risico Beveiliger (HRB) op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum KMar. Omdat het werkterrein van een GBB-er (luchthaven) en een lid van de HRB (objecten met een hoog risicoprofiel) verschillend is, volgen de GBB-ers op het BSTC een zogenoemde Schipholmodule. In 3 weken tijd maakt het BSTC, in samenwerking met de brigade Politie & Beveiliging, de IBT (Integrale Beroepsvaardigheden Training) en externe gastdocenten, de beveiligers wegwijs binnen Schiphol. Onder andere de werkomgeving, ketenpartners, regelgeving, dreiging en infrastructuur komen uitgebreid aan bod.

Escorts

Escorts van de KMar begeleiden illegale vreemdelingen, die niet vrijwillig wensen terug te keren naar het land van herkomst, bij hun uitreis. Het BSTC geeft opleidingen tot escortbegeleider en -commandant, zodat de uitzetting van een vreemdeling zo humaan, de-escalerend, professioneel en diplomatiek en met zo min mogelijk gebruik van hulpmiddelen plaatsvindt. Tijdens de opleiding wordt het BSTC onder andere ondersteund door een IBT-team en een extern bureau, gespecialiseerd in culturele diversiteit. Ook oefenen escorts in een hypobare kamer scenario's zoals het wegvallen van de luchtdruk in een cabine. Ook verzorgt het BSTC herhalings- en terugkomdagen, waarin eventuele nieuwe ontwikkelingen op het gebied van uitzettingen aan bod komen.

Inflight security

Passagiers die overlast veroorzaken tijdens een vlucht kunnen de vliegveiligheid in gevaar brengen. Het BSTC geeft daarom jaarlijks ongeveer 125 keer een training inflight security aan personeel van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. De training duurt 1 dag en is wettelijk verplicht. De ochtend staat in het teken van theorie. In de middag krijgt het cabinepersoneel in een speciale mockup van een vliegtuig praktijkscenario's voorgeschoteld. Het personeel krijgt onder andere praktische tips aangereikt hoe ze het beste om kunnen gaan met lastige passagiers en andere dreigingen tijdens een vlucht.

Frontex Partnership Academy

Het Border Security Training Centre is een van de dertig Frontex Partnership Academies. Dit houdt in dat het BSTC haar faciliteiten en trainers beschikbaar stelt aan het Europese grensagentschap dat belast is met de bewaking van de Europese buitengrens. Op het BSTC worden opleidingen gegeven aan Nederlandse en/of buitenlandse grensbewakers op het gebied van escort en documenten. In samenwerking met de Nederlandse Defensie Academie verzorgt het BSTC ook de mastersopleiding in Border Security. De Partnership Academies en Frontex werken nauw samen op het gebied van opleidingsontwikkeling, evaluatie en het aanbieden van gezamenlijke opleidingstrajecten.