02

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 04

De 12 mooiste foto's van…

...de internationale HRB-trainingsworkshop

Het eskadron Hoog Risico Beveiliging (HRB) heeft in Apeldoorn een internationale trainingsworkshop georganiseerd. De deelnemers waren afkomstig uit 10 Europese landen. Ook de Nationale Politie was vertegenwoordigd. Het idee voor de gezamenlijk oefenweek ontstond tijdens de vorig jaar gehouden internationale HRB-conferentie. Het doel was om ervaringen te delen met de trainers van buitenlandse eenheden die werkzaam zijn in het domein bewaken en beveiligen. In het programma was veel ruimte ingeruimd voor hoe er gehandeld moet worden in het geval van een incident. Er werd onder andere geoefend met schieten, pandenprocedure, close combat fighting en care under fire.

Altijd een scherpe blik. Het eskadron Hoog Risico Beveiliging van de Koninklijke Marechaussee bewaakt en beveiligt objecten met een hoog risicoprofiel. Het eskadron werd officieel gereed gemeld op 16 december 2016, maar was vanaf oktober 2015 al operationeel met het eerste peloton.

Een Poolse, Belgische en Slowaakse collega oefenen op de schietbaan 'vuur en beweging'. In totaal namen 10 landen deel aan de trainingsworkshop: België, Ierland, Polen, Portugal, Spanje, Slowakije, Italië, Frankrijk, Denemarken en Malta.

Twee medewerkers van de Armed Support Unit kijken mee tijdens een schietoefening van een Frans lid van het Peloton Spécialisé de Protection de la Gendarmerie (PSPG).

Belgische en Franse collega's oefenen in het verlaten Achmea-gebouw in Apeldoorn een pandenprocedure en zijn op zoek naar verdachten in het gebouw.

Van elkaar leren. De deelnemers tonen hun verschillende wijzen van optreden in AMOK-situaties. Wat doen de buitenlandse deelnemers anders en waarom?

Het verlaten kantoor is een complex gebouw. Het is dus uitermate geschikt voor trainingsdoeleinden. Tussen de scenario's door overleggen de deelnemers en geven elkaar terugkoppeling.

In de IBT-straat op het Opleidings-, Trainings en Kenniscentrum KMar wordt geoefend met simunition. Een Spanjaard is de verdachte. Hij wordt onder schot gehouden door een Slowaak en een Maltees. Een Belg gaat over tot aanhouding. Een internationaal samenspel.

Stel je collega raakt gewond. Hoe breng je hem of haar in veiligheid, het zogenoemde care under fire.

Close combat fighting: wat te doen op het moment dat je aangevallen wordt. Een Ierse collega kijkt aandachtig toe.

Onder druk de juiste keuzes maken. In een situatie met meerdere slachtoffers dient er goed en adequaat te worden gehandeld.

Een van de eerste stappen bij de voertuigprocedure is dat de verdachte zijn handen laat zien. Zo kan worden uitgesloten dat de verdachte nog over geweldsmiddelen beschikt.

Een succesvolle aanhouding, een succesvolle trainingsworkshop. De deelnemende partijen hebben naar elkaar de wens uitgesproken om de trainingsworkshop jaarlijks terug te laten keren. Meerdere landen hebben aangeven het stokje over te willen nemen.

Tekst: Robert den Hartog   |   Foto's: sergeant Sjoerd Hilckmann