08

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 10

Achter de schermen

…bij het Team Criminele Inlichtingen Koninklijke Marechaussee

Anonieme bronnen die belangrijke informatie verstrekken over zware criminaliteit, zoals mensensmokkel en criminele clusters. Het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de Koninklijk Marechaussee is gespecialiseerd in het werken met zogenoemde informanten en het inwinnen van inlichtingen binnen de taakvelden van de KMar. En met succes. Dikwijls lossen KMar-rechercheurs zaken op, waaraan inlichtingen van het TCI een bijdrage hebben geleverd. Het TCI is onder te verdelen in 4 aparte groepen, die nauw met elkaar samenwerken: de acquisiteurs, de runners, de informatieverwerkers en de analisten. Scroll naar beneden om een kijkje te nemen achter de schermen bij het Team Criminele Inlichtingen.

Alle informanten waar het TCI mee werkt hebben één ding gemeen: het zijn mensen die alleen willen praten als ze buiten de TCI volledig anoniem blijven. Om die anonimiteit te kunnen garanderen is het belangrijk dat er vanaf het eerste contactmoment discreet wordt gehandeld. Het TCI adviseert daarom collega's die tijdens het werk in aanraking komen met mensen die zeggen over belangrijke informatie te beschikken, direct contact op te nemen met het TCI voor advies via TCI.kmar@mindef.nl of 030-2761216. Een mutatie aanbrengen in het Basis Politie Systeem met daarin de gegevens van de betreffende persoon is namelijk al funest, omdat zijn naam dan al is verspreid.

Tekst: Robert den Hartog   |   Illustraties:  Mediacentrum Defensie/Crossmedia

Acquisiteurs

Het Team Criminele Inlichtingen heeft 2 acquisiteurs. Adjudanten Rob en Patrick zijn het gezicht en het aanspreekpunt van het TCI naar de buitenwereld toe. Het duo zoekt op eigen initiatief en op verzoek van TCI-collega's naar potentiele informanten in de maatschappij. Dit doen ze door mensen te benaderen die belangrijke rollen vervullen en contacten hebben in verschillende branches, organisaties, gemeenschappen of bij diensten. Denk hierbij aan luchtvaartmaatschappijen, asielzoekerscentra of opleidingsinstanties. Het duo opereert op een open en transparante manier, iets wat je als runner niet kunt doen omdat je dan je gezicht prijs geeft. Dit kan dan weer invloed hebben op de anonimiteit van de informanten. Rob en Patrick zijn de oren en ogen van het TCI, hebben een adviserende rol, geven presentaties over hun team en verspreiden hun contactgegevens binnen hun netwerk. Op het moment dat een informant zich aandient brengen ze hem of haar in contact met de runners.

Runners

De runners van het TCI onderhouden op een onopvallende wijze contact met de informanten en verzamelen inlichtingen. Sommige informanten worden aangedragen door de acquisiteurs, anderen bieden zichzelf aan. Runners lopen potentiele interessante informanten ook 'koud' aan op straat door ze actief te benaderen. In een eerste intakegesprek leggen ze op een afgesproken locatie uit wie ze zijn en wat ze doen. Ook worden de werkregels en eventuele beloningen besproken. Daarnaast vragen de runners bijvoorbeeld ook naar iemands motivatie om inlichtingen te delen. In een tweede gesprek besluiten beide partijen of de samenwerking wordt voortgezet. Anonimiteit en de veiligheid van de informant staan bij de runners op de eerste plaats. En dat vereist creativiteit. Alle informanten hebben bijvoorbeeld een code of een bijnaam. Na ieder gesprek ontleden en verwerken de runners hun ingewonnen informatie zodat informatieverwerkers en analisten er mee aan de slag kunnen.

Informatieverwerkers

De voornaamste taak van de informatieverwerkers of -veredelaars bij het TCI is het ondersteunen van de runners bij hun werkzaamheden. Hebben en onderhouden de runners het contact met de informanten, de informatieverwerkers zorgen op de achtergrond voor de extra informatie die nodig is om de gesprekken met informanten te voeren. Een belangrijk bron voor de informatieverwerkers zijn, naast de bestaande politiesystemen, de verslagen van de gesprekken met informanten. De informatieverwerkers doen grondig onderzoek naar de achtergronden van een potentiele informant om te zien of hij een gevaar kan vormen. Op die manier komt een runner niet voor verrassingen te staan. De informatieverwerkers werken niet alleen voor de runners, ze hebben een ruime ondersteunde taak binnen het TCI. Ze bedienen ook de acquisiteurs en analisten op verzoek van informatie en zoeken zelf ook actief naar interessante informatie, die bij onderzoeken van pas kan komen.

Analisten

Na de acquisiteurs, de runners en de informatieverwerkers is het de beurt aan de analisten. Zij brengen alle verzamelde informatie samen en proberen zo criminele clusters in kaart te brengen. Ook beschikken ze over een overzicht met alle lopende recherchezaken en kunnen op die manier zaken en verdachten aan elkaar linken. De analisten zien ook de blinde vlekken in een onderzoek en kunnen aan de hand daarvan verzoeken doen bij de acquisiteurs, runners en informatieverwerkers voor inlichtingen. Op het moment dat de ze een compleet plaatje hebben, dienen ze een projectvoorstel in bij de weegploeg van de Recherche. Als er voldoende aanknopingspunten zijn voor een onderzoek vormt het eindproduct van de analisten het startpunt voor de tactische rechercheurs. Anonieme bronnen zijn voor het Openbaar Ministerie niet voldoende tijdens een rechtszaak, daarom is het de taak van de Recherche hard bewijs te verzamelen.