04

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 10

LTC werkt aan kwaliteit en vakmanschap

C-LTC blikt vooruit op 2017

Mensensmokkel, terreurdreiging en de inzet van de Border Security Teams. Het zijn 3 voorbeelden van uitdagingen waarmee de Koninklijke Marechaussee wordt geconfronteerd. Ze resulteren in extra werkdruk, maar ze bevestigen volgens commandant Landelijk Tactisch Commando (LTC) brigadegeneraal Egon Hoppe nogmaals, dat de koers die de Marechaussee heeft gekozen om de operatie centraal aan te sturen op basis van informatie, de juiste is. Aan de vooravond van 2017 blikt C-LTC vooruit op hoe het LTC volgend jaar verder vormt krijgt.

Brigadegeneraal Egon Hoppe, commandant Landelijk Tactisch Commando

De druk op de operatie samen met de lopende reorganisatie hebben er volgens Hoppe voor gezorgd dat het afgelopen jaar verdieping in de nieuwe werkwijze heeft plaatsgevonden. "We zijn verder dan ik had gedacht. Onze abstracte ideeën kregen in de praktijk snel betekenis. Neem bijvoorbeeld de centrale aansturing van de teams in het land door de CHOPS (Chief Operations) net na de aanslagen op vliegveld Zaventem en Brussel. We reageerden daar als organisatie heel snel op door extra capaciteit vrij te maken en in te zetten, zodat we maatregelen konden nemen aan de grens. We stonden er, centraal aangestuurd en op basis van informatie."

Spannend moment

"Hoe we als Marechaussee gaan werken is dus geen onderwerp van discussie meer. Dat is een gepasseerd station", vervolgt Hoppe. "Het gaat er nu om dat we in 2017 het LTC verder gaan vormen en alleen op details aanpassen." Het Concept Voorlopig Reorganisatie Plan is af en komt binnenkort formeel op tafel bij de bonden. Hoppe: “Als de bonden formeel akkoord geven voor de reorganisatie, krijgen de medewerkers die binnen het bereik van de reorganisatie van het LTC vallen een coderingsbrief. Dat houdt in dat iedereen duidelijk krijgt over wat er met zijn of haar functie gaat gebeuren. Of iemands functie 1-op-1 overgaat, wijzigt of komt te vervallen en betrokkene naar een andere functie moet gaan solliciteren. Een spannend moment."

Hoppe: "Ligt je hart bijvoorbeeld bij de Militaire Politiezorg, maar de prioriteit van de KMar aan de grens, dan moet je in staat zijn je thuishonk te verlaten."

Behalve de vorming van de nieuwe KMar-organisatie wil Hoppe in 2017 een verdiepingsslag maken in kwaliteit, leiderschap en vakmanschap bij de brigades en teams. "Concrete initiatieven zijn onder andere alle teams de mogelijkheid te bieden meerdere keren per jaar 2-daagse teamdagen te organiseren, die de kwaliteit en de kracht van het team ten goede komt. Op het oog iets kleins, maar erg belangrijk. Ook de onlangs gestarte speciale leergang Brigadecommandanten, waarin een BC in 6 modules op zijn nieuwe ondersteunende rol wordt voorbereid, moet bijdragen aan het maken van die verdiepingsslag."

De verdieping in de specifieke rollen binnen de brigade en de teams krijgt volgend jaar nog meer de aandacht van Hoppe. Eenduidigheid in de inrichting van de teams en brigades moet uitkomst bieden. "We experimenteren met 5 zogenoemde Teams van de Toekomst. Eind 2017 streven we ernaar in kaart te hebben wat het beste werkt om de teams nog krachtiger te kunnen maken. Het einddoel zijn toekomstbestendige teams waarin alle rollen verdeeld zijn, waarin collega's goed worden begeleid en beoordeeld en alle soorten specialismen zijn vertegenwoordigd. Maar ook teams waarin de teamleiders hun leidinggevende rol goed kunnen invullen en de randvoorwaarden voor hun teamleden kunnen scheppen."

De verdieping in de specifieke rollen binnen de brigade en de teams krijgt volgend jaar nog meer de aandacht.

Grootste uitdaging

De nieuwbouw op Camp New Amsterdam loopt uit en aan de benodigde IV-middelen om het informatiegestuurd optreden te ondersteunen wordt hard gewerkt. "Maar", besluit Hoppe "de grootste uitdaging ligt volgend jaar bij onszelf. Iedereen moet zich realiseren dat hij of zij deel uitmaakt van een groter geheel en de KMar als 1 organisatie zien. Ligt je hart bijvoorbeeld bij de Militaire Politiezorg, maar de prioriteit van de KMar aan de grens, dan moet je in staat zijn je thuishonk te verlaten. Door ons als collectief op te stellen en samen in te springen op de gestelde prioriteiten moeten we volgend jaar nog krachtiger als organisatie op kunnen treden."

Tekst: Robert den Hartog   |   Foto's: Evert-Jan Daniels, sergeant Hille Hillinga, sergeant-majoor Eva Klijn, Bart Nijs Fotografie, Hans Roggen en korporaal Jasper Verolme