08

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 08

KMarKort

Museum viert 80ste verjaardag

Het Marechausseemuseum in Buren organiseerde eind september met medewerking van de Koninklijke Marechaussee de 'Marechausseemuseum'-dagen. Het tweedaagse evenement was ter gelegenheid van de aanstaande 80ste verjaardag van het museum op 31 oktober 2016.

Jong en oud konden uitgebreid kennis maken het verleden en heden van de Koninklijke Marechaussee en de bijbehorende taken. Bezoekers konden onder andere deelnemen aan een les exercitie of in de huid kruipen van een lid van de Bijstandseenheid KMar. Ook was er een demonstratie met een speurhond explosieven, werd een lezing gehouden over de inzet van de Marechaussee voor Frontex en stond materieel uitgestald.

Wilt u het Marechausseemuseum ook eens bezoeken? Kijk op www.marechausseemuseum.nl

Hoog bezoek voor de KMar

Minister-president Mark Rutte, minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert, minister Ard van der Steur, secretaris-generaal Siebe Riedstra van Veiligheid en Justitie en burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb hebben in september een werkbezoek gebracht aan de KMar. Rutte en Hennis-Plasschaert bezochten Schiphol, de delegatie van V&J liet zich informeren over het optreden in het hogere geweldsspectrum in Soesterberg en Aboutaleb nam een kijkje bij de collega's in Hoek van Holland.

Rutte en Hennis-Plasschaert namen tijdens hun bezoek onder andere plaats in een paspoortbalie om paspoorten te controleren. Ook keken ze mee bij één van de controleposten op de toegangswegen naar Schiphol en werden ze bijgepraat over de laatste ontwikkelingen bij de KMar. Van der Steur en Riedstra bezochten de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten en het eskadron Hoog Risico Beveiliging. Burgemeester Aboutaleb werd geïnformeerd over het takenpakket op de maritieme grensdoorlaatpost. Daarnaast kwam de intensivering van de grenscontroles en de inzet van de migratiehonden aan bod.

Eerste betaalzuil operationeel

De Koninklijke Marechaussee heeft op Schiphol de eerste betaalzuil in gebruik genomen bij bureau Nooddocumenten. Ook is op de luchthaven gestart met de mobiele variant, die ongeveer zo groot is als een tablet. Bij de betaalvoorzieningen is het mogelijk boetes en overige betalingen contant, met pin of creditcard af te handelen. In oktober wordt het mogelijk om de betaalvoorziening te gebruiken op nog 15 marechausseelocaties.

De nieuwe betaalvoorziening schrijft de bedragen automatisch bij op de rekening van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Zo verloopt de administratieve afhandeling van geïnde boetes door de Koninklijke Marechaussee en de Nationale Politie sneller en veiliger. Op verzoek van de Marechaussee krijgt de betaalzuil een apart keuzemenu naast het afhandelen van betalingen aan het CJIB. Onder het kopje 'Overige Betalingen KMar' kunnen ook betalingen voor een noodpaspoort of visa, garantie- en waarborgsom, in beslaggenomen geld, sleep- en stallingskosten, bestuurlijke boetes en overige gelden worden gedaan.

Meer informatie over de betaalvoorziening en de locaties waar ze worden geplaatst kunt u lezen in editie 2 van 2016.

Boek over risicodenken gepresenteerd

Op het Plein-Kalvermarktcomplex in Den Haag heeft plaatsvervangend commandant KMar, generaal-majoor André Peperkoorn, het boek ‘VEILIGHEID, Security Risk en Intelligence Management in de 21e eeuw’ in ontvangst genomen. Het boek is geschreven door Ron Geraets (adviseur Veiligheid) en gaat over risicodenken en de daaraan verbonden methodiek.

In het dagelijks werk heeft de Koninklijke Marechaussee continu te maken met risicovolle situaties. Security Risk en Intelligence Management helpt iedere collega om in risicovolle omstandigheden onderbouwde keuzes te maken en beslissingen te nemen. Het boek heeft als doel de werkzaamheden van de KMar op het gebied van Security Risk en Intelligence Management (SRM) verder te professionaliseren.

SRM is onlosmakelijk verbonden met informatiegestuurd optreden (IGO) en werkt pas optimaal op basis van goede intelligence. Andersom geeft SRM ook richting aan het intelligenceproces doordat bekend is waar de zwaartepunten moeten liggen. De combinatie SRM en IGO maakt het mogelijk om marechaussees overal in de organisatie effectief, efficiënt en veilig in te zetten.

Het boek is in opdracht geschreven door het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum en is als e-book te downloaden op het KMar Intranet.