11

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 08

…KMar-bikers

De brigade Brabant Zuid beschikt sinds kort officieel over een bike-team. 8 fietsen en 16 opgeleide bikers, die volledig nieuw gekleed zijn. Ze zijn actief op en rond de snelgroeiende luchthaven Eindhoven Airport en de militaire complexen die binnen de verantwoordelijkheid van de brigade vallen. Brigade Brabant Zuid wil de bikers flexibel inzetten. Op de fiets kunnen ze patrouilles uitvoeren waar nodig, maar ze ondersteunen ook bij andere taken op de luchthaven, zoals bij de grensbewaking. Mocht er elders in het land behoefte zijn aan bike-capaciteit dan zijn ze flexibel in te zetten.

Klik op de blauwe rondjes hieronder om meer te weten te komen over de bikers bij de KMar.

Opleiding: De IBT-trainers van de KMar verzorgen de opleidingen en trainingen voor KMar-bikers. De biker-opleiding is in de loop der jaren aangepast. Vroeger lag de focus op veel fietsen, tegenwoordig meer op de procedures. De opleiding duurt 5 dagen. De eerste dag is een fysieke (test)dag. De tweede dag ligt de focus op techniektraining zoals het verrichten van een aanhouding en wordt er een begin gemaakt met de procedures al dan niet verwerkt in scenario's. Als het examen met succes wordt afgelegd mag de collega dienst doen als biker. Ieder jaar heeft de biker een IBT-herhaaldag.

Voordelen: De fiets als transportmiddel heeft veel voordelen als zich ergens een calamiteit voordoet of aanhouding moet worden verricht. Een biker is flexibel en kan op plaatsen komen, waar dat met een voertuig of motor niet mogelijk of wenselijk is. Een biker kan zich daarnaast in tegenstelling tot collega's te voet sneller verplaatsen, bijvoorbeeld door mensenmassa's op luchthavens of evenemententerreinen. Een biker, doordat hij op een zadel zit, heeft een beter overzicht van de omgeving en is daardoor makkelijker te herkennen en aan te spreken door omstanders.

Aantallen: De eerste bikers van de Koninklijke Marechaussee werden ingezet op luchthaven Schiphol. Vandaag de dag beschikt de KMar over ongeveer 130 bikers. Ze zijn gestationeerd op 4 locaties in het land: Noord-Oost (brigade Veluwe), West (brigade Utrecht), Schiphol en Zuid (brigade Brabant Zuid). Buiten de taken op en rond de eigen locatie kunnen bikers indien gewenst en uitgevraagd ondersteuning leveren op andere plekken in het land (zie kopje: Landelijke inzet).

Landelijke inzet: Naast de taken op luchthavens en militaire terreinen zijn bikers uitermate geschikt om in te zetten bij grootschalige evenementen, bijvoorbeeld bij de open dagen van de landmacht, luchtmacht en marine. Maar ook bij evenementen waaraan veel militairen deelnemen zoals de Nijmeegse Vierdaagse, Veteranendag, Sail Amsterdam en de Wereldhavendagen verlenen bikers ondersteuning.

Uitrusting: De KMar-bike is op de striping na een gewone citybike met versnellingen. Aan de achterzijde van de fiets kan de biker op eenvoudige wijze een tas vast- of losklikken. De biker beschikt over verschillende soorten speciale kleding, onderkleding en regenkleding om het werk op de fiets zowel in de zomer als in de winter zo aangenaam mogelijk te maken en te houden. Zo droogt de dunne kleding snel, absorbeert het weinig vocht en zijn de shirtjes voorzien van een winddichte laag.

Tekst: Robert den Hartog   |   Foto's: sergeant Hille Hillinga