04

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 08

Het laatste nieuws uit eerste hand

Dagelijks overleg tussen CHOPS en teamleider van dienst

Klokslag 8 uur. Chief Operations (CHOPS) majoor Marti Grashof opent de dagelijks teleconferentie met de zogenoemde teamleiders van dienst. Op afstand melden de afgevaardigden een voor een hoe het gesteld is met de capaciteit in hun regio en of ze knelpunten of risico's verwachten in de komende dienst. Na amper 10 minuten beëindigt Grashof de vergadering en legt hij het doel en de noodzaak uit van de teamleiders van dienst. En wat het voordeel is van het telefonische overleg, zowel voor hem als de teamleiders. Ook geven 2 teamleiders van dienst hun mening over de teleconferentie.

Majoor Marti Grashof is een van de Chiefs Operations (CHOPS).

Wat houdt de rol van teamleider van dienst in?

"De teamleider van dienst (TvD) is verantwoordelijk voor allerlei operationele activiteiten in zijn regio. Hij is de betreffende dag de regisseur en heeft de touwtjes in handen. Collega's kunnen met vragen bij hem terecht. Hij vormt de hoeksteen van de operatie. Daarnaast weet de teamleider van dienst ook welke zaken er van invloed kunnen zijn op het wel of niet doorgaan van een activiteit. Uitdagingen die zich voordoen op teamniveau moeten intern worden opgelost. Als een verstoring het teamniveau overstijgt kan de teamleider van dienst contact opnemen met de CHOPS, bijvoorbeeld als er tekort aan personeel is voor het uitvoeren van de geplande activiteiten doordat er andere operationele prioriteiten zijn gesteld."

Wat is het voordeel van de teleconferenties voor een teamleider?

"Tactische briefings van het Landelijk Tactisch Commando (LTC) worden soms al weken van te voren vertaald naar geplande activiteiten, dat geldt ook voor de werkroosters. Maar als het moment eenmaal daar is kan de realiteit anders zijn. Er vindt bijvoorbeeld een incident plaats waar de KMar snel op moet reageren of een actie van een avond eerder heeft gevolgen voor de dag erna. Een teamleider van dienst kan dit aan het begin van zijn dienst tijdens de teleconferentie meteen melden aan de CHOPS. De CHOPS fungeert dan als deur naar de rest van de Marechaussee en kan hulp bieden. Een bijkomend voordeel is ook dat de TvD's tijdens de conferentie direct met elkaar in verbinding staan, horen wat er in andere regio's speelt en eventueel direct hulp aanbieden."

Twee keer per dag houdt de CHOPS een teleconferentie met de teamleiders van dienst. Momenteel nemen de volgende brigades deel aan de teleconferentie: Waddengebied en Drenthe-IJsselstreek, Oostgrens-Midden, Veluwe, Oostgrens-Noord, Utrecht, Brabant Zuid, Brabant-Noord/Limburg-Noord, Limburg Zuid, Scheldestromen, Noord-Holland (Den Helder en IJmuiden) en Zuid-Holland. De CHOPS wordt indien nodig ondersteunt door 3 officieren van dienst (Ovd): Intell, Recherche en OPSCENT.

Maar heeft de teleconferentie ook voordelen voor de CHOPS?

"Jazeker. Als CHOPS ben je verantwoordelijk voor alle KMar-operaties die op een dag plaatsvinden. Je opereert op het tactische niveau. In principe bemoei je je dus niet met de operationele activiteiten die de collega's in het land uitvoeren. Dat doe je pas op het moment dat er ergens een verstoring optreedt. Om in het geval van een verstoring of een calamiteit als CHOPS een juiste beslissing te nemen moet je op de hoogte zijn van wat er speelt. De laatste informatie haal je uit het telefonisch overleg dat iedere ochtend en middag plaatsvindt. Zonder de teamleiders in het land heb je als CHOPS geen inzicht in en overzicht van de operaties en kun je geen weloverwogen beslissingen nemen."

En de operationele medewerkers? Wat merken zij ervan?

"Collega's in het land zullen merken dat ze er niet alleen voor staan als er een verstoring optreedt. Ze worden zowel op kwantitatief als kwalitatief gebied steeds beter ondersteund door de CHOPS. Is er extra capaciteit nodig of zijn er bepaalde specialismen nodig voor een vervolgonderzoek dan kan de CHOPS uitkomst bieden. In de teleconferentie van vandaag (20-09-2016, red.) gaf een teamleider van dienst bijvoorbeeld aan dat 2 collega's bij een ziekenhuis een verdachte bewaakten en dat dat ten koste ging van de capaciteit later op de dag. Uiteindelijk is dit tijdens het telefonisch overleg opgelost."

Verandert er de komende tijd nog iets in de werkwijze?

"We zijn in maart 2016 met deze werkwijze gestart om het centraal aangestuurde en informatiegestuurde optreden van de KMar verder te verbeteren. Het doel is om de CHOPS nog beter in positie te krijgen. We zijn op de goede weg. Momenteel zijn 12 regio's in het land vertegenwoordigd tijdens de teleconferentie (zie graphic). Het is de bedoeling dat dit aantal deelnemers nog verder wordt uitgebreid. Wat we als CHOPS graag nog zouden willen is dat we de informatie die de teamleiders nu tijdens de teleconferentie delen al voor het telefonisch overleg in bezit hebben. Op die manier komen we tot een beter overzicht en kunnen we proactief reageren op verstoringen in de operatie tijdens de teleconferentie."

Wat de teamleiders van dienst van de teleconferentie vinden leest u hieronder.

Tweede luitenant Pieter, teamleider van dienst brigade Noord-Holland

"Ik vind de introductie van de teleconferentie een positieve ontwikkeling. Ik moet daarbij wel zeggen dat ik tot op heden weinig bijzonderheden in heb hoeven brengen in de conferentie. Het is interessant om te horen welke zaken in nabijgelegen regio's spelen. Zo hebben we al een enkele keer vanuit onze regio kunnen bijspringen of zijn we op standby gaan staan om dat te kunnen doen. Je kunt makkelijk schakelen. Ook begrijp ik dat de CHOPS met de teleconferentie zijn voordeel doet en een beter overzicht heeft van wat er speelt in de regio's.

Het is wel belangrijk dat we allemaal dezelfde taal spreken tijdens het overleg, zodat we precies weten wat een ander bedoelt. De meldingen 'geen bijzonderheden' of 'het komt wel goed' zijn bijvoorbeeld brede begrippen. We zijn zeker op de goede weg, maar ik denk wel dat er nog meer uit de teleconferentie te halen is."

Tweede luitenant Rolf Albers, teamleider van dienst brigade Brabant-Noord/Limburg-Noord

"De teleconferentie vind ik een mooi middel om inzichtelijk te krijgen wat de KMar in het land doet. Het is ook een middel waar de CHOPS snel prioriteiten mee kan bepalen, zodat we kunnen optreden daar waar nodig. Het verschilt per CHOPS wat er verwacht wordt van de teamleider van dienst. Sommige teamleiders schetsen het totale plaatje met personeel, wat mijns inziens iets bondiger mag worden weergegeven. Of je genoeg, te veel of te weinig personeel hebt en of dat problemen oplevert is eigenlijk het belangrijkste. En... zorg als teamleider dat je in een rustige ruimte zit als je deelneemt aan de teleconferentie.

Vorige week hadden we best veel zaken binnen. Ik meldde toen dat er een controle in het gedrang kwam omdat collega's bezig waren met het afhandelen van deze zaken. De controle ging uiteindelijk niet door, maar het voordeel van de teleconferentie vond ik toen wel dat ik heel snel duidelijk had of er in omliggende brigades ruimte was om dit gat op te vullen."

Tekst: Robert den Hartog   |   Foto's: Evert-Jan Daniels, sergeant Hille Hillinga en Hans Roggen