x

@lgvandenbrink: Waardevolle dag #ketenpartners #vreemdelingenketen. Aandacht voor gezamenlijke verantwoordelijkheid en van samen werken naar samenwerken

x

Veiligheid heeft de aandacht. Dat bleek ook vorige week weer tijdens de Troonrede. Koning Willem-Alexander vertelde onder andere over de internationale dreiging van terrorisme, de instabiliteit aan de buitengrenzen van Europa en het migratievraagstuk. Hij zei ook dat we de oplossingen daarvoor gezamenlijk moeten vinden. Wat hij zei past eigenlijk één op één op de vreemdelingenketen, waarin wij als Koninklijke Marechaussee meerdere belangrijke schakels vormen. Met onze gebruikelijke taken, maar denk bijvoorbeeld ook aan Griekenland, waar we sinds januari met het Border Security Team een belangrijke bijdrage leveren aan het beheersen van de migratiestromen.

Deze maand mocht ik een speech houden tijdens de zogenaamde 'ketenparade' voor de vreemdelingenketen. Daarbij waren zo'n 500 medewerkers van diverse ketenpartners, zoals de IND, DJI, COA, DT&V, Nationale Politie en uiteraard de Koninklijke Marechaussee. Het was een bijeenkomst waar we meer van elkaar konden leren. Tijdens mijn toespraak heb ik het belang van onze samenwerking benadrukt. Echte samenwerking in de keten wordt steeds belangrijker: samen aan het werk zijn betekent nog niet altijd samenwerken. En dat is toch echt wat nodig is om succesvol te zijn!

Luitenant-generaal Harry van den Brink
Commandant Koninklijke Marechaussee

x