Snow City, Midden-Oosten

"Voor mij is het de eerste keer dat ik als (KMar-)Bedrijfsmaatschappelijk werker op missie ben. Niet dat ik niet eerder op uitzending ben geweest. Zeker wel. In totaal anderhalf jaar in Bosnië, maar dan in mijn operationele tijd bij de KMar. En dan sta ik nu op Snow City en maak ik deel uit van een luchtmachtdetachement dat onderdeel vormt van de internationale coalitie die tegen ISIS strijdt. Waar met F-16's aanvallen worden uitgevoerd op doelen in Irak en Oost-Syrië.

Links: Een impressie van het kamp. || Rechts: De fiets is hier een handig vervoersmiddel.

Er gebeurt veel in het leven van mensen. Mensen ontwikkelen zich en staan in relatie met anderen. Een voortdurend proces waarin veel gebeurt. Een proces dat ook doorgaat als de militair op uitzending is. Dat verloopt meestal prima en verrijkt, zowel thuis als bij de militair. Maar soms stagneert het en zijn er ontwikkelingen die aandacht behoeven en is actie verreist. Onder andere een opname in een ziekenhuis, overlijden, relatieproblematiek of een arbeidsconflict zijn ontwikkelingen die het welzijn van zowel de militair als het thuisfront onder druk zetten. Daarin kan de BMW'er een rol spelen. Hij brengt berichten over en geeft advies. Hij loopt een eindje op met de militair, wanneer de situatie daarom vraagt, waardoor er een proces op gang komt. Met 1 doel: het welzijn van de militair en zijn of haar thuisfront.

Links: Het Sociaal Medisch Team. || Rechts: De ATF ME-7 badge.

Is het makkelijk om de stap naar de BMW'er te zetten? Nee. Er is een drempel. Dat kan allerlei oorzaken hebben. De BMW'er zelf. Of hardnekkige vooroordelen. En er zijn momenten dat de BMW'er naar je toe komt voor het overbrengen van een bericht met betrekking tot de thuissituatie. Als BMW'er doe ik mijn werk niet alleen, maar in nauwe samenwerking met de overige leden van het Sociaal Medisch Team: S1 Olga, dokter Anneke en geestelijk verzorgster Marieke. We zijn een hecht team.

Links: Het kan hier erg warm worden. Alle onderkomens zijn voorzien van airco. || Rechts: Uitzicht op Snow City.

Mijn eerste weken stonden in het teken van kennismaken met de afdelingen die uiteindelijk de vlieger met de F-16 een missie kunnen laten uitvoeren. Wat mij opvalt is de professionaliteit en gedrevenheid met betrekking tot de uitvoering van de taak en de openheid om hierover te vertellen. Ik heb hierdoor in enkele weken zicht op het proces en namen bij de gezichten gekregen. Ik ben diep onder de indruk. Het is een bijzondere ervaring. JP, voor wie persoonlijk vrijheid zo van waarde is, ervaart hier vrijheid. JP, voor wie de thuissituatie zo van waarde is, ervaart hier op Snow City een thuis. Zo kan het verkeren. Voor mij: een voorrecht om van de Air Task Force Middle East 7 deel uit te mogen maken."

Kapitein Jan Peter

(KMar-)Bedrijfsmaatschappelijk werker

Air Task Force Middle East 7