06

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 06

Targeting Center Borders koppelt grenssystemen

Tekst Henny de Boer
Foto Phil Nijhuis

Alert door 'alerts'

Als je informatiegestuurd wilt optreden moet je ook over goede informatie beschikken. Om de informatiepositie te versterken binnen de grenspolitietaak heeft de Koninklijke Marechaussee de bestaande ondersteunende sensorsystemen Advance Passenger Information (API), ADAS, Amigo-Boras en ZUIS samengebracht binnen één afdeling. Kapitein Willem Mudde is hoofd van de projectorganisatie van het Targeting Center Borders voor het LTC. Hij geeft samen met zijn plaatsvervanger Rob Post van de Immigratie- en Naturalisatiedienst een toelichting.

Kapitein Willem Mudde (hoofd van de projectorganisatie Targeting Center Borders) en rechts zijn plaatsvervanger Rob Post van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Wat zijn de taken van het TCB?

"Het TCB kijkt met behulp van sensorsystemen of er personen van buiten de Europese Unie naar Nederland reizen die gecontroleerd moeten worden, zowel via lucht, water als land. Het kan gaan om iemand van wie de naam al bekend is bij de autoriteiten, tot iemand die aan een door ons opgesteld profiel voldoet tot iemand die nog boetes heeft openstaan. Zo vergelijkt API passagiersgegevens van luchtvaartmaatschappijen met lijsten van gezochte personen. Bij een hit in een van de systemen gaat er een alert uit. Momenteel gaan die alerts nog rechtstreeks naar een brigade. In de toekomst gaan de alertgegevens via de Operations Room van het OPSCENT naar de operationele collega's. Bij het verwerken van de hit zoeken TCB-medewerkers ook alvast naar aanvullende informatie. Voor de veiligheid van het personeel kijken zij bijvoorbeeld of de persoon in kwestie geweldsfeiten heeft gepleegd. Na de daadwerkelijke controles aan de grens koppelen de collega's hun bevindingen aan ons terug. De gegevens van personen met wie niets aan de hand is, verdwijnen uit de systemen."

Hoe is het TCB opgebouwd?

"Het TCB bestaat uit 5 eenheden: de Eenheid Watchlisten en Profielen, het API-centrum (commerciële luchtvaart), de Maritieme Backoffice (water), Bureau Targeting Land (land) en General Aviation Backoffice (kleine burgerluchtvaart). Wij werken met verschillende systemen die de gegevens verwerken voor lucht, land en water. Voor de commerciële luchtvaart is dat Advance Passenger Information (API), voor de kleine burgerluchtvaart ADAS, voor land Amigo-Boras en ANPR, en voor water ZUIS. De eenheid Watchlisten en Profielen toetst onder meer intern en extern aangeboden watchlisten en profielen voordat die het systeem ingaan. Zij kijkt onder meer of ze in het juiste format zijn aangeleverd en aan wettelijke normen voldoen. Luchtvaartmaatschappijen en rederijen die de passagiersgegevens niet of te laat doorgeven, riskeren een boete."

Waarom wordt het TCB opgericht?

"Door het samenvoegen de informatiesystemen binnen één centrum kan de Marechaussee de grenspolitietaak effectiever uitvoeren. De resultaten worden beter, personeel wordt efficiënter ingezet en werknemers zijn gemotiveerder door de hogere pakkans. Uit onderzoek blijkt dat wij 2 keer zo veel mensen zien die gecontroleerd moeten worden dan in de oude situatie. Door het voorwerk van het TCB kunnen de collega's bij de grens zich bovendien beter richten op de te controleren personen. Overige reizigers kunnen daardoor sneller hun weg vervolgen."

Hoe komt het TCB aan zijn informatie?

"Wij krijgen zoals gezegd passagiersgegevens van luchtvaartmaatschappijen, maar ook van rederijen van de grote scheepvaart. Daarnaast ontvangen wij vliegplannen van 'kleine' vluchten. Verder worden kentekens van voertuigen gelezen met camera's boven of langs de weg. Deze data vergelijken wij onder meer met watchlisten van KMar intern en externe organisaties, zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel. Het TCB werkt samen met meerdere diensten, zoals de IND, de Nationale Politie, de douane en de Zeehavenpolitie. Waar mogelijk delen wij de informatie met elkaar om de Europese veiligheid te vergroten."

De bestaande ondersteunende sensorsystemen Advance Passenger Information (API), ADAS, Amigo-Boras en ZUIS worden samengebracht binnen het Targeting Center Borders.

Waar staat het TCB momenteel?

"Het TCB is ongeveer 1,5 jaar geleden opgericht. Wij werken met ruim 40 mensen op de Koningin Máximakazerne bij Schiphol. Nu hebben we nog een soort projectstatus, maar vanaf volgend jaar bestaan wij officieel. Binnenkort volgt een nota waarin staat hoe het TCB eruit moet komen te zien. Daarin komt ook de verhouding met het OPSCENT en de CHOPS aan de orde. Wij streven ernaar alles begin 2018 te hebben afgerond."