Tekst Robert den Hartog
Foto Paris Hidden (video) en Jos van Stralen (montage)

Wachtmeester-1 Rick, motorrijder Mobiel Toezicht Veiligheid

Zijn functie is algemeen opsporingsambtenaar en als neventaken heeft hij verbindingsfunctionaris bij de Bijstandseenheid KMar, aanrijdingsselecteur bij verkeersongevallen, lokaal lid van de medezeggenschapscommissie en officieel twitteraar (@WMR_KMar_Rick) namens de KMar. In deze editie van 'een dagje KMarren met…' vertolkt wachtmeester-1 Rick van de brigade Scheldestromen de rol van motorrijder bij een controle Mobiel Toezicht Veiligheid bij de grensovergang met België.

De taak van Rick is om steekproefsgewijs voertuigen te selecteren die over de rijksweg A16 Nederland inreizen. Hij scant het voorbijrazende verkeer en als hij een voertuig ziet dat zijn interesse wekt dan gaat hij er achteraan. "Dat betekent dat je vanuit stilstand in een split-second een voertuig achterna moet. Dat gaat gepaard met hoge snelheid en je moet dus goed opletten en verkeersinzicht hebben. Maar daar ben je dan ook voor opgeleid. Je neemt ook geen onnodige risico's. Ik vind dit werk erg leuk om te doen, maar ik sta net zo graag op de controlestrook. Door de afwisseling blijf ik ook bij het hele proces betrokken."

Als Rick op de motor het voertuig heeft ingehaald, geeft hij de bestuurder een volgteken en leidt hij  de bestuurder naar de controlestrook. Daar nemen zijn collega's, eventueel door Rick voorzien van relevante informatie, de controle van hem over. De focus tijdens de MTV-controles ligt op illegale migratie en grensoverschrijdende criminaliteit, zoals mensensmokkel en -handel en ID-fraude. “Als ik hoor dat er bijzonderheden waren met een voertuig dat ik eerder heb binnengebracht, geeft dat wel voldoening."

Meedoen aan 'Een dagje KMarren met...'?

Wil jij ook een keer je werk laten zien in 'Een dagje KMarren met...'? Neem dan contact op via kmar.magazine@mindef.nl