x

@lgenvandenbrink: Managementconferentie KMar: vandaag met elkaar in gesprek over het leiderschap van overmorgen.

x

Het is een goed gebruik dat we jaarlijks met de 3 managementlagen van de Koninklijke Marechaussee in gesprek gaan over thema's die niet nú de waan van de dag bepalen, maar wel van grote invloed zijn op de waan van de dag in de toekomst. Dit jaar was het thema 'Leiderschap in een veranderende wereld'. Dat de wereld om ons heen én de Koninklijke Marechaussee in hoog tempo aan het veranderen zijn, daar is iedereen het over eens. De ontwikkelingen op het wereldtoneel, in de binnenlandse veiligheid, maar ook op het gebied van technologie vragen van ons als organisatie een steeds grotere wendbaarheid. Daarbij hoort een vorm van leiderschap die heldere sturing geeft 'als het erop aankomt' en tegelijkertijd de ruimte laat voor vernieuwing en de ontwikkeling van het vakmanschap van onze collega's. Een boeiend spanningsveld. Eén conclusie hebben we al getrokken: volgend jaar hebben we geen 'management'-conferentie meer, maar een conferentie waarbij we met een veel bredere groep collega's in gesprek gaan over de toekomst. De vernieuwing die we willen komt namelijk niet tot stand op de directietafel, maar in de basis van onze organisatie: de operatie.

Luitenant-generaal Harry van den Brink
Commandant Koninklijke Marechaussee

x