03

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 05

De 12 mooiste foto's van…

Foto sergeant Hille Hillinga

…de beëdiging in het centrum van Apeldoorn

Ongeveer 80 studenten van de lichtingen 15-03 (Leergang Algemeen Opsporingsambtenaar) en 15-10 (Leergang Marechausseebeveiliger) van het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee, zijn in het centrum van Apeldoorn beëdigd. Om de band met de stad te benadrukken was de beëdiging voor publiek toegankelijk. Fotograaf sergeant Hille Hillinga woonde de ceremonie bij.

De studenten leggen bij het afronden van hun opleiding de eed of belofte af. Hierin beloven ze trouw aan de Koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht.

Nadat de leerlingen zijn opgeroepen, nemen zij plaats naast de standaarddrager en houden ze bij het uitspreken van de eed of belofte met de linkerhand de standaardstok vast.

De standaard is uitgereikt door de Koning aan de Koninklijke Marechaussee en staat daarmee symbool voor de verbondenheid tussen de Marechaussee en de Koning.

De beëdigingsformule in 4 gedeelten. "Ik zweer/beloof trouw aan de Koning", "Gehoorzaamheid aan de wetten", "en onderwerping aan de krijgstucht" en "Zo waarlijk helpe mij God Almachtig" of "Dat beloof ik".

Bij beide lichtingen ontving de 'Best Man' een penning. Bij lichting 15-10 betrof het marechaussee der tweede klasse Rik Witsenburg. De best geslaagde van de lichting 15-03 was wachtmeester Jasper van den Nobelen.

Na de beëdiging krijgen de studenten het diploma uitgereikt door burgemeester John Berends van de gemeente Apeldoorn, de 2 aanwezige veteranen en de commandant van de sector Basis Opleidingen, majoor Joost de Ruijter.

Het overhandigen van het diploma is het symbool van bekwaamheid. De student beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden om zijn werk als marechaussee en wachtmeester uit te voeren.

Het heden en verleden. Bij de ceremonie waren 2 veteranen aanwezig. Dit keer waren het Jaap Gatsma, die gediend heeft in meerdere missies, en Joop Vochteloo die in Kosovo diende.

Een militaire ceremonie is niet compleet zonder militaire muziek. Het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee zorgde voor de muzikale omlijsting.

Ouders, familieleden, partners, vrienden en vriendinnen woonden de publieke ceremonie bij. De ceremonie werd ook bekeken door talloze voorbijgangers.

Na de ceremonie nemen de studenten felicitaties in ontvangst. Daarna wacht hen een lunch in het stadhuis van Apeldoorn.