02

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 07

'De HRB is hot. Iedereen gaat ervoor'

Tekst Robert den Hartog
Foto sergeant-majoor Gerben van Es en sergeant Hille Hillinga

Eerste HRB-peloton in opleiding

De opleiding van de eerste van de 6 pelotons Hoog Risico Beveiliging is van start gegaan. Als de 60 HRB-operators zijn klaargestoomd voor hun nieuwe taak nemen ze begin oktober deels de beveiliging van objecten met een hoog risicoprofiel over van de Bijstandseenheid KMar. Opperwachtmeester Ramon Dragt is cursusleider van de HRB-opleiding en wachtmeester-1 Justin Kraaij is zijn plaatsvervanger. KMarMagazine stelde ze 5 vragen.

Cursusleider HRB opperwachtmeester Ramon Dragt en zijn plaatsvervanger wachtmeester-1 Justin Kraaij.
spacer2

Wat heeft het eerste HRB-peloton tot dusver gedaan? 

"10 augustus is het eerste peloton opgekomen op de Koningin Beatrixkazerne in Den Haag voor een introductieweek. Behalve kennismaken met elkaar hebben ze ook grensverleggende activiteiten gedaan tijdens een teambuildingsdag in Zwolle (zie foto-impressie onderaan deze pagina, red.). De eerste 'echte' week zijn we gestart met een introductiedag op het OTCKMar. Daar hebben wij allerlei randzaken geregeld, zoals legering en de verstrekking van voertuigen en wapens. De rest van die week konden de cursisten meteen aan de bak met de MP5 op de schietbaan."

Wat staat de komende weken nog op het programma?

"De tweede week van de opleiding staat in het teken van de vuurwapenopleiding voor het geweer C8. De HRB krijgt uiteindelijk een ander wapen, maar dat wapen is nu nog niet beschikbaar. Omdat de C8 bijna hetzelfde geweer is, leiden we de cursisten vast op voor dat wapen. Voor de interimfase is gekozen voor de al binnen defensie aanwezige C8. Beide wapens stellen de HRB in staat om weerstand te bieden aan een dreiging of aanslag met bijvoorbeeld een Kalashnikov. In de derde week gaan we meer de diepte in met onder andere skills and drills, bevoegdheden, terreinwerk, explosieven en Zelfhulp Kameradenhulp. Week 4 staat in het teken van predictive profiling (pro-actief reageren op een situatie om dreiging uit te sluiten, red.). De 2 daaropvolgende weken krijgen de cursisten steeds uitgebreidere praktijkscenario's voorgeschoteld, waarin al het geleerde samenkomt."

Alle facetten van Bewaken en Beveiligen komen in de HRB-opleiding bij elkaar.

Wat maakt de opleiding bijzonder?

"Alle facetten van Bewaken en Beveiligen komen in deze HRB-opleiding bij elkaar. De opleiding is erg up-to-date. Alle operationele ervaring en vakinhoudelijke kennis van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten en de Bijstandseenheid KMar zijn in de opleiding verwerkt. We doen ook ons voordeel met de ervaringen die we hebben opgedaan tijdens de NSS in 2014. Voor de jonge cursisten is het een unieke mogelijkheid om zo vroeg in de marechausseeloopbaan al met deze opleiding te starten en straks zo'n dynamische en verantwoordelijke taak uit te kunnen voeren."

Hoe verloopt de cursus momenteel? 

"Terreurdreiging beheerst het nieuws. Je merkt dat de HRB hot is, we staan in de schijnwerpers. Je ziet dat terug in de motivatie en inzet van de cursisten en de opleiders. Iedereen gaat ervoor. De kaderleden zien ook een duidelijke leercurve bij de cursisten. We doen er dan ook alles aan om de cursist centraal te stellen binnen de opleiding. Naast de vakinhoud van de opleiding, proberen we ook alle randvoorwaarden zo goed mogelijk te regelen. Vooralsnog zijn de geluiden positief. En mochten er hick-ups zijn, dan moeten we ervoor zorgen dat de cursist daar niets van merkt en geen nadelige gevolgen ondervindt."

Jullie zijn klaar voor de volgende 5 pelotons? 

"Het coördineren van deze grote opleiding is een uitdaging. We moeten alle zeilen bijzetten. Binnen anderhalf jaar moeten we 6 pelotons (360 HRB-ers) opleiden die de BE-eenheden kunnen aflossen. En de reguliere opleidingen gaan gewoon door. Het tweede peloton start in oktober en krijgt sowieso dezelfde opleiding als het eerste peloton. Voor de daaropvolgende 4 pelotons, die volgend jaar worden opgeleid, zijn we nu bezig te kijken wat er nog kan worden verbeterd. Hoe tillen we de opleiding naar een nog hoger niveau? Is de opleidingsduur van 6 weken voldoende? We zullen dat kritisch bekijken."

Een foto-impressie van de teambuildingsdag in Zwolle van het eerste HRB-peloton kunt u hieronder bekijken.