Willemstad, Curaçao

"Ik ben adjudant Eddy Bouff. Sinds de zomer van 2012 ben ik brigadeadjudant Caribisch Gebied. Ik woon samen met mijn partner op Curaçao, het grootste eiland binnen het Koninkrijk. De andere 5 eilanden zijn Aruba, St Maarten en de 3 BES-eilanden (Bonaire, St Eustatius en Saba). Geen eiland is hetzelfde. Cultuur, vegetatie, benedenwinds of bovenwinds: allemaal hebben ze hun eigen charme.

x

Bij de brigade Caribisch Gebied werken ongeveer 160 collega's, verspreid over de 6 eilanden. Zij voeren enerzijds KMar-taken uit, zoals de Militaire Politie Zorg en de grenspolitietaak. Ook is een deel werkzaam bij lokale politiekorpsen bij immigratiediensten, recherche, intell, ondersteuning en vanuit de brigade Recherche bij het Team Criminele Inlichtingen. 

x

Het komt regelmatig voor dat we extra hulp nodig hebben vanuit Nederland. Dan worden collega's hier tijdelijk tewerkgesteld. Op de BES-eilanden hebben we verder nog een kleine 30 landsambtenaren, die werkzaam zijn in de grenspolitietaak. Gezien de ontwikkelingen zijn we hier in onze eigen taken een trendvolger en richten we het informatiegestuurd optreden grotendeels hetzelfde in zoals dat nu in Nederland gebeurt.

x

Als senior onderofficier is het mijn taak om te weten wat er leeft en speelt onder het personeel en daar adviezen over uit te brengen aan de brigadeleiding. Ik ben dus veel onderweg om het personeel te bezoeken. Het is mooi om te zien en te horen dat de KMar een graag geziene ketenpartner is in deze regio. Er wordt keihard gewerkt, de collega's die hier recentelijk geweest zijn zullen dat beamen. Natuurlijk hebben we dan ook de behoefte om bij te trekken en maximaal te ontspannen op deze mooie eilanden. 

x

Een plaatsing in het Caribisch gebied doe je met je hele gezin en verdient dus extra aandacht. Ik reis minimaal 1 keer per jaar naar Nederland om opwerkdagen voor de gezinnen te verzorgen en voorlichting te geven. De groetjes en wie weet tot in Carib?”

Adjudant Eddy Bouff
Brigadeadjudant Caribisch Gebied