02

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 02

5 vragen aan de eskadronscommandant BE

Tekst Robert den Hartog
Foto Herman Zonderland

'Iedereen is scherp en gemotiveerd'

De Bijstandseenheid (BE) van de Koninklijke Marechaussee bewaakt en beveiligt sinds 9 februari meer overheidsgebouwen en Joodse instellingen in Nederland. De Marechaussee nam die taak over van de politie, omdat er behoefte was aan een robuuste beveiliging van objecten met een hoog risicoprofiel. Tevens kan de politie zich meer richten op het werk in de wijk. Het kabinet besloot de Koninklijke Marechaussee in te schakelen, omdat de aanslagen in Parijs en de aanhoudende aantallen uitreizigers en terugkeerders aantonen dat de jihadistische dreiging langdurig van aard is.

Majoor Hilbert Voogd is 1 van de 2 eskadronscommandanten van de Bijstandseenheid KMar. Hij zorgt voor de gereedstelling van de eenheden. Dat houdt in dat hij alle randvoorwaarden voor de inzet schept. KMarMagazine stelde hem 5 vragen over de huidige inzet.

x

Wat is er in de aanloop naar 9 februari allemaal gebeurd?

"We kregen als Bijstandseenheid KMar voordat de daadwerkelijke inzet startte de opdracht een conceptplan te ontwikkelen voor de beveiliging en bewaking van objecten met een hoog risicoprofiel. Kort voor de inzet kregen we te horen om welke gebouwen het ging. We zijn de objecten gaan verkennen en hebben aan de hand daarvan concrete plannen en afspraken gemaakt met de pelotonscommandanten over hoe we de gebouwen gingen beveiligen."

x
x
Majoor Hilbert Voogd, eskadronscommandant Bijstandseenheid KMar

Waarom is de BE de aangewezen partij voor deze inzet?

"Zoals gezegd hebben we er in korte tijd voor gezorgd dat we voldoende mensen hadden om alle objecten te bewaken en beveiligen. De BE is een heel flexibele eenheid en snel inzetbaar als het gezag daarom vraagt. Vaak worden we ingezet voor het handhaven van de openbare orde, maar de BE-ers zijn extra opgeleid voor bewaken en beveiligen. De kracht van de BE is ook dat de eenheid kan op- en afschalen, zowel in bewapening als bescherming als de situatie daarom vraagt."

x
x

Wie bepaalt waar de BE wordt ingezet voor het bewaken en beveiligen van objecten?

"We worden ingezet op basis van artikel 57 van de Politiewet: bijstand aan de politie. De uitvoering van deze beveiligingstaken vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het decentrale gezag. Daarom sluiten we aan bij de lokale driehoek. De plaatselijke driehoek bestaat uit de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) adviseert het lokale gezag. De KMar ontvangt de beveiligingsopdrachten van het gezag en bepaalt vervolgens in welke vorm en op welke manier dat moet gebeuren. Dat wordt weer afgestemd met het gezag, waarna de uitvoering kan beginnen."

x

Bent u tevreden over hoe de operatie loopt?

"Ja, ik ben trots. Helemaal als je ziet hoe snel we dit allemaal hebben gerealiseerd. Maar we mogen zeker niet zomaar voorbij gaan aan de flexibiliteit van de collega’s. Wij kunnen namelijk wel plannen maken, maar uiteindelijk moeten zij het doen. Iedereen is scherp en gemotiveerd. Ze begrijpen heel goed waarom we dit werk uitvoeren en dat ze er niet staan om een stapel stenen te beveiligen. Maar ze zijn ook kritisch. Ze willen logischerwijs graag weten waar ze aan toe zijn."

x

Duidelijkheid… ligt daar momenteel uw focus als eskadronscommandant?

"BE-er zijn, is een neventaak. Iedereen heeft dus ook nog zijn of haar reguliere functie in het land. Omdat deze inzetvorm naar verwachting lang gaat duren, heeft dat gevolgen voor het werk bij de brigades. Door het hele land is deze inzet merkbaar. Daarom moet er bijvoorbeeld veel worden geregeld op het gebied van planning, personeel en materieel. Vooralsnog blijft de inzet alleen maar groeien. Daarom is het belangrijk dat we nu rust inbouwen en een vaste werkstructuur opzetten, zodat dit werk business as usual wordt."

x