08

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 02

KMarKort

KMar langer in Zuid-Soedan

De KMar zal in ieder geval nog 1 jaar langer deelnemen aan de United Nations Mission in South Sudan (UNMISS). Dat heeft het kabinet besloten. Nederland zet zich al in voor de VN-missie in Zuid-Soedan, sinds het land op 9 juli 2011 onafhankelijk werd. Nederland helpt bij de opbouw van het nieuwe land.

De situatie in Zuid-Soedan is nog steeds gespannen. Ongeveer 30 Nederlandse militairen en politiefunctionarissen richten zich op de hoofdtaak van de missie: het beschermen van de burgerbevolking en het creëren van veiligheid tijdens hulptransporten. Een deel van de Nederlanders werkt daarom in de VN-kampen waar met name ontheemden worden opgevangen, die de beschermde kampen nog niet durven te verlaten.

lijntje

Einde voor MFO en missie Turkije

De laatste Nederlandse deelnemers aan de Multinational Force and Observers (MFO) in Egypte arriveerden begin februari op Schiphol. Het viertal werd welkom geheten door directeur Operaties, brigadegeneraal Ronald Harmsma.

De Nederlandse deelname aan de missie in de Sinaï-woestijn dateert al van 1982. In dat jaar gaf Israël het in 1967 veroverde gebied terug aan Egypte en startte de MFO-missie. De internationale vredesmacht ziet sindsdien toe op naleving van de Camp David-akkoorden uit 1979 tussen de buurlanden. 

Tot 1995 stelde Nederland marechaussees, een verbindingscompagnie en enkele staffunctionarissen beschikbaar. In 1995 stopte de Nederlandse bijdrage om in 2013 hervat te worden in de vorm van 4 staf(onder)officieren. Zij hielden zich bezig met beveiligingstaken en ondersteunden de militaire politie van de vredesmacht, onder leiding van Hongarije.

Patriot-missie Turkije

Na precies 2 jaar kwam er eind januari ook een einde aan de Nederlandse Patriot-missie in Turkije. Personeel van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando bewaakte 17.000 uur het NAVO-grondgebied tegen eventuele luchtaanvallen vanuit Syrië. Met het beëindigen van de missie komt ook een einde aan de aanwezigheid van de KMar in Turkije. 

lijntje

Vernieuwde grensdoorlaatpost op Schiphol

De Marechaussee heeft op Schiphol een vernieuwde grensdoorlaatpost in gebruik genomen. Het is de grensdoorlaatpost bij aankomst 4, gelegen naast de corridor naar de G-pier. Het is de tweede vernieuwde grensdoorlaatpost op Schiphol. Ongeveer een maand geleden betrok de KMar bij aankomst 2 ook al een nieuwe post.

Vanuit het frontoffice van de vernieuwde grensdoorlaatpost is er goed zicht op de passagiersstromen, de nieuwe grensbalies en de aankomsthal. De post beschikt daarnaast over 2 oponthoudruimtes en 3 interviewkamers. Ook de passagiers, waarvan bijvoorbeeld het document nader onderzocht moet worden, hebben een nette ruimte tot hun beschikking. De vernieuwing van de doorlaatposten van de KMar zijn onderdeel van grote verbouwingswerkzaamheden op Schiphol waarbij de securitychecks gecentraliseerd worden. 

lijntje

Kom klussen bij het Marechausseemuseum

Het Marechausseemuseum in Buren doet dit jaar weer een beroep op vrijwilligers, die op 20 maart 2015 willen helpen met het uitvoeren van diverse klussen in en om het museum. Het museum doet de oproep in het kader van NLDoet, een initiatief van het Oranje Fonds. NLDoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland.

Wilt u helpen met bijvoorbeeld het wassen van of klein onderhoud plegen aan historische voertuigen, reinigingswerkzaamheden in en om het gebouw, koperpoetsen of het verbouwen van de bibliotheek dan bent u van 9.00 uur tot 14.30 van harte welkom. Tussendoor wordt er voor koffie en lunch gezorgd. Aanmelden kan via www.marechausseemuseum.nl en via www.nldoet.nl. 

lijntje