Tekst eerste luitenant Wouter Helders
Foto Herman Zonderland

'Ze stralen veel autoriteit uit'

Een strakblauwe lucht en een onwinters warm zonnetje zorgen voor drukte op het Haagse Binnenhof. Misschien komt het door het mooie weer dat het de meeste mensen niet direct lijkt op te vallen dat ze worden geobserveerd en beveiligd. Sommige voorbijgangers hebben wel degelijk in de gaten dat leden van de Bijstandeenheid van de Koninklijke Marechaussee aanwezig zijn. Hoe ze dat vinden? Hier volgen een drietal observaties en reacties van voorbijgangers.

Monique:

"Ik kom wel vaker een dagje winkelen in Den Haag. Misschien komt het doordat ik er, door de gebeurtenissen in Parijs en de gijzeling onlangs bij de NOS, beter op let, maar het viel me direct op dat het Binnenhof strenger wordt beveiligd. Gezien de actualiteit begrijp ik heel goed dat het nodig is. Al voel ik me niet onveilig op straat, de extra beveiliging hier vind ik een goed zaak. Je weet maar nooit."

x
Bertie (links) en Monique vertellen wat zij van de aanwezigheid van de Marechaussee vinden.

Bertie:

"Ik ben nog nooit eerder op het Binnenhof geweest. Maar vandaag begeleid ik schoolkinderen die een excursie hebben door de Tweede Kamer. We werden bij binnenkomst allemaal streng gecontroleerd. Hier buiten viel me niet direct op dat er veel beveiliging was, maar als je goed rondkijkt zie je bij alle ingangen beveiligers staan. Dat geeft me wel een veilig gevoel, al vraag ik me wel af of het allemaal echt nodig is. Er is toch geen concrete terreurdreiging hier."

x
Voorbijgangers merken de aanwezigheid van de Bijstandeenheid op. Wat vinden ze van de inzet?

Sophie:

"Samen met mijn schoolklas ben ik vandaag op excursie in Den Haag. Hier op het Binnenhof vielen de marechaussees mij meteen op. Ik vind dat ze veel autoriteit uitstralen en vind het ook wel een beetje intimiderend. Ik ga me bijvoorbeeld meteen afvragen wat ze hier doen. En of ze mij ook in de gaten houden. Maar toen ik net met één van hen sprak, legde hij uit dat ze hier zijn om alles te bewaken en beveiligen. Dat vond ik wel fijn om te horen. Als er wat gebeurt kunnen zij ons beschermen."

x
Sophie (rechts) met haar schoolklas.