07

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 02

Leijtens' Long Tweet

x

@lgenleijtens: Langs de collega's van de Bijstandseenheid, die in Adam worden ingezet voor de bewaking en beveiliging. Vanaf maandag een forse uitbreiding.

x

In het vorige KMarMagazine werd me gevraagd: “Hoe verder na Parijs?” Inmiddels is duidelijk wat het antwoord op die vraag is. We hebben, naast wat we al deden vanuit onze eigen taken, de beveiliging van een aantal objecten met hoog risicoprofiel overgenomen van de politie. Zodat de politie terug naar de wijken kan en omdat bewaken en beveiligen door de Marechaussee betekent dat we heel snel kunnen opschalen als de situatie vraagt om robuuster optreden. Hoeveel en welke objecten we precies beveiligen maken we om goede redenen niet bekend, maar op een fors aantal plaatsen ziet de Nederlandse burger nu marechaussees in plaats van agenten in het straatbeeld. We hebben alle zeilen moeten bijzetten om dat mogelijk te maken en dat zal voorlopig nog even zo blijven. Bij deze bijzondere inzetten én in onze reguliere operatie. Ik weet dat de druk hoog is, maar ik weet ook dat iedereen zal begrijpen waarom er een beroep op de Koninklijke Marechaussee, op u en mij, wordt gedaan. Juist nu.

x