Tekst eerste luitenant Wouter Helders
Foto Herman Zonderland en Valerie Kuypers

'Politie beveiligt de straat, wij de Staat'

Ambtenaren die naar één van de ministeries fietsen, winkelend publiek en volle terrassen. De lente hangt in de lucht en in de hofstad is het business as usual. Of toch niet helemaal? Met de inzet van de Bijstandseenheid (BE) van de Koninklijke Marechaussee voor de bewaking en beveiliging van bepaalde gebouwen en instellingen is er wel degelijk wat veranderd: de Marechaussee is prominenter aanwezig in het straatbeeld.

"De recente aanslagen veranderden het wereldbeeld ten opzichte van veiligheid", zo verklaart luitenant Jan zijn aanwezigheid en die van zijn mannen. De BE-sectiecommandant en zijn team zijn vandaag ingezet voor het bewaken en beveiligen van het Binnenhof en de Staten-Generaal. Maar dat is niet elke dag zo. Jan: "Er zijn verschillende teams actief door het hele land en wij rouleren. De ene keer sta je dus bijvoorbeeld in Amsterdam, de andere week weer in Den Haag."

x
BE-sectiecommandant Jan: “Deze taken zijn ook voor jonge marechaussees een geweldige kans om ervaring op te doen met bewaken en beveiligen. De praktijk is de beste leerschool.”

Flexibiliteit

De KMar doet een beroep op de flexibiliteit van haar personeel en in dit geval de collega's met als neventaak BE-er. "Om deze nieuwe taken te kunnen uitvoeren, hebben we mensen van alle brigades opgeroepen. Veel collega's moeten nu dus bijvoorbeeld 'binnen' slapen", legt Jan uit. "Dat vraagt dus ook wat van het thuisfront." Ondanks dat staan de BE-ers voor hun taak. "Het is mooi te laten zien wat we kunnen. Als KMar zijn we uitermate geschikt om op te treden in het hogere geweldspectrum. We kunnen, zoals hier het geval is, robuuste beveiligen. Ookwanneer er sprake is van een hoge en ernstige dreiging."

x
Wachtmeester-1 Stefan: “Ik stel voor elke situatie een norm en bepaal wat voor gedrag of gebeurtenissen daarvan afwijken.”

Uithangbord

"De kunst is scherp te blijven", legt wachtmeester-1 Stefan, normaal opsporingsambtenaar in Zevenaar, uit. "Zelf doe ik dat door mezelf te dwingen te blijven observeren. Ik stel voor elke situatie een norm en bepaal wat voor gedrag of gebeurtenissen daarvan afwijken." Met de Chinese toeristen die vriendelijk lachend en met camera's 'bewapend' op de beveiligers afkomen, wordt vriendelijk omgegaan. Er worden zelfs wat foto's gemaakt. "De stad is heel divers", legt Stefan uit, "Wij zijn beveiligers maar ook uithangbord van Defensie, daar moeten we goed mee omgaan."

x
“Vergeleken met de politie is het BE-uniform net wat robuuster. Het boezemt wat meer ontzag in”, vindt politie-inspecteur Mike.
x
Met toeristen die vriendelijk lachend en met camera’s bewapend op de beveiligers afkomen, wordt vriendelijk omgegaan.

Robuuster

Het publiek lijkt de aanwezigheid van de Marechaussee wel te waarderen en ook politie-inspecteur Mike is blij met de komst van de BE naar het Binnenhof. "Met de steun van de BE heeft de beveiliging van het Binnenhof en andere objecten een andere uitstraling gekregen. Vergeleken met de politie is het BE-uniform net wat robuuster. Het boezemt meer ontzag in." Luitenant Jan knikt bevestigend: "Ik denk dat we elkaar versterken. Doordat wij hier de beveiligingstaken overgenomen hebben, een taak die ons op het lijf geschreven is, kan de politie zich weer meer met haar taken in de wijken bezig houden. Zij beveiligen de straat, wij de Staat."