Tekst Robert den Hartog
Foto Herman Zonderland

'Positief met gezonde terughoudendheid'

Betere informatie, gerichter op pad en daar zijn waar het er toe doet. Het zijn vaak genoemde voordelen van het Landelijk Tactisch Commando (LTC). Het LTC experimenteert momenteel met de landelijke aansturing van het Mobiel Toezicht Veiligheid. Opereren op basis van informatie is hierbij het uitgangspunt. KMarMagazine sprak met 2 teamleiders uit de operatie over wat zij van de nieuwe werkwijze vinden.

Kort samengevat houdt de nieuwe werkwijze in dat straks de Planning Group LTC (de voormalige Operational Planning Group, OPG) bepaalt welk effect er op een bepaalde locatie binnen een bepaalde tijd moet worden bereikt. Verschil is dat de teamleiders eerst op basis van hun eigen informatiebronnen acties inplanden, maar straks dus landelijk worden aangestuurd. Hoe de teamleiders het gewenste effect gaan behalen, mogen ze zelf invullen.

Neem als voorbeeld het MTV, de KMar-taak waarmee nu wordt geëxperimenteerd. Het LTC geeft een operatiebevel uit, waarin het bepaalt dat het zwaartepunt tijdens MTV-controles moet liggen op bijvoorbeeld migratiestromen. Het effect dat het LTC wil bereiken kan het beïnvloeden en in kaart brengen van illegale migratiestromen zijn. Op basis van informatie weet het LTC welke teamleiders in het land een rol van betekenis kunnen spelen in het bereiken van het doel. De teamleiders gaan met de opdracht aan de slag en maken een vertaling van het operatiebevel naar daadwerkelijke operationele activiteiten voor de collega's. Daarmee geven ze invulling aan de 'hoe-vraag'.

x

'Opdrachten moeten motiverend zijn'

x

Eerste luitenant Marco Nieuwenhuijs
Brigade Oostgrens-Noord, locatie Winschoten

"Ik was laatst bij een andere brigade op bezoek. Tijdens de briefing werd informatie gedeeld die ook voor mijn collega's erg interessant kan zijn. Die informatie-uitwisseling was er eerst nog niet, maar het bundelen van die informatie is natuurlijk de kracht van het Landelijk Tactisch Commando en het Operatiecentrum KMar (OPSCENT). Je krijgt de briefing op een presenteerblaadje, meer gestuurd op je eigen locatie en de doelgroepen waar je je op richt. De uitvoering bepaal je nog steeds zelf. Absoluut van toegevoegde waarde dus, zeker in deze tijd. Ik verwacht overigens dat niet onze hele agenda door het LTC wordt gevuld en dat er ruimte blijft voor onze eigen regionale acties.

Ik heb wel 2 punten van zorg. Zo moeten alle randvoorwaarden goed geregeld zijn. Als die allemaal kloppen gaat iedereen nog enthousiaster aan het werk. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de opdrachten voor mijn collega's vanuit het LTC motiverend zijn én blijven. De collega's willen werken, maar er moet voorkomen worden dat ze straks alleen nog maar opdrachten krijgen om bijvoorbeeld informatie in te winnen. Die angst leeft wel een beetje. Ik verwacht dus zeker dat we straks volgens deze werkwijze effectiever kunnen optreden, maar er zijn nog wel wat uitdagingen te overwinnen."

x

‘Alle randvoorwaarden goed regelen’

x

Eerste luitenant Linda Smits-Huijsmans
Brigade Brabant-Noord/Limburg-Noord

"Ik denk niet dat de centrale aansturing vanuit het LTC mij als teamleider gaat beperken. We krijgen een basisbevel aangeleverd en mogen zelf bepalen hoe we ons doel gaan bereiken, met die vrijheid komt het dus wel goed. Het LTC heeft daarnaast het landelijke plaatje en stelt ook de prioriteiten. We worden straks dus ingezet waar het ertoe doet. Daar komt bij dat we ons niet meer beperken tot ons eigen bewakingsgebied, maar door het hele land zullen optreden. Als op een andere plek in het land ondersteuning is gewenst, springen wij bij. Ik zie daar wel heil in.

Of dit de ideale werkwijze is, zal de tijd leren. We zullen ongetwijfeld tegen bepaalde zaken aanlopen. Kan het LTC wel zoveel teamleiders direct aansturen? Is een tussenlaag waar de opdrachten binnenkomen en die de vertaalslag voor de teamleider maakt niet handiger? Ik ben wel van mening dat ik als teamleider meer tools moet krijgen. Als ik en mijn collega's buiten ons voormalige bewakingsgebied worden ingezet, betekent dat wel wat. Legering, voeding, reistijd en kennis van de nieuwe locatie zijn een paar voorbeelden van randzaken die we goed moeten regelen. De collega's zijn positief over het komende LTC, echter wel met een gezonde terughoudendheid omdat nog niet alle details bekend zijn. Indien de randvoorwaarden bij elke inzet worden gewaarborgd verwacht ik dat de collega's, gemotiveerd als altijd, de opdrachten vanuit het LTC prima ten uitvoering kunnen brengen."

x