‘Watch my back’

Een militair van de Amerikaanse luchtmacht geeft een collega van de Nederlandse luchtmacht rugdekking tijdens een gezamenlijke oefening op de vliegbasis Volkel. Oefeningen waarbij de twee luchtmachten ervaringen uitwisselen en zij aan zij trainen in de verdediging van militaire objecten komen dagelijks voor. Het levert in ieder geval kleurrijke plaatjes op (foto Airman 1st Class Jovante Johnson, U.S. Air Force).

Botresten niet van Nederlandse zeelieden

Botresten die in Indonesië zijn gevonden zijn niet afkomstig van Nederlandse zeelieden die zijn omgekomen bij de Slag om de Javazee in 1942.

Experts van de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht (BIDKL) waren in Indonesië om te helpen bij de identificatie van de op Java gevonden resten. Het gaat om dierlijke botresten, blijkt uit het onderzoek.

Er waren aanwijzingen dat het mogelijk ging om zeelieden van Hr. Ms. De Ruyter, Hr. Ms. Java en Hr. Ms. Kortenaer die destijds door Japanners tot zinken werden gebracht. De schepen - oorlogsgraven met beschermde status - zijn in 2016 illegaal geborgen om het ijzer te verkopen.

Ook zijn er geen aanwijzingen gevonden die erop wijzen dat de oorlogsschepen bij Brondong op Java zijn verwerkt.

(bron: ANP)

Afghanistan veilig genoeg om terug te keren

Nederland hoeft vreemdelingen uit Afghanistan geen asiel te verlenen. Het land is veilig genoeg om naar terug te keren. Dat heeft de Raad van State bepaald. De hoogste bestuursrechter volgt daarmee een eerder vonnis van de rechtbank in Den Haag.

Een Afghaanse man wiens asielaanvraag door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid was afgewezen, had de zaak aanhangig gemaakt. Volgens hem is de veiligheidssituatie in zijn land, en in het bijzonder in de provincie Ghazni, zodanig slecht dat hij daar gevaar loopt en om die reden niet kan terugkeren.

De Raad van State erkent dat de veiligheidssituatie in Afghanistan "zorgelijk'' is, maar niet dusdanig dat een burger alleen al door zijn aanwezigheid direct gevaar loopt. De bestuursrechter baseert zich op rapporten en documenten van organisaties in binnen- en buitenland, waaronder de Verenigde Naties, Amnesty International en Vluchtelingenwerk Nederland.

(bron: Telegraaf)

Londen bouwt onderzoekcentrum chemische wapens

Groot-Brittannië investeert 48 miljoen pond (circa 54 miljoen euro) in een centrum dat is gespecialiseerd in de verdediging tegen aanvallen met chemische wapens.

Onderzoekers in het nieuwe centrum gaan zich bezighouden met het analyseren van chemische wapens en de wijze waarop mensen daartegen kunnen worden beschermd. In het laboratorium van Porton Down hebben Britse wetenschappers geconstateerd dat de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia met een zenuwgas zijn vergiftigd. Volgens Londen is Rusland daarvoor verantwoordelijk. Moskou ontkent.

(bron: ANP)

Lancering Stichting Vrouw & Defensie

Tijdens Internationale Vrouwendag is de Stichting Vrouw & Defensie (SVD) officieel gelanceerd. De nieuwe stichting met het motto 'Inspireren, verbinden en versterken' is de opvolger van de vereniging Defensie Vrouwen Netwerk.

Op de kazerne in Stroe kregen de bezoeksters een theatercollege en een lezing over vrouwen bij Defensie. "Wij dames moeten elkaar versterken en waarderen", zegt bestuursvoorzitter Jeanet Pijpker. "Daarom organiseren wij het hele jaar door netwerkbijeenkomsten, evenementen en workshops. Vrouwen zijn van groot strategisch belang voor Defensie. Ze spelen een belangrijke rol bij bijvoorbeeld het verzamelen van inlichtingen. Maar in topposities vind je ze nog te weinig. Wie buiten wil winnen, moet intern beginnen."

Doordat de SVD geen vereniging is, is lidmaatschap niet meer nodig en kunnen burgers en militairen meedoen met datgene wat ze interessant vinden.

(bron: Defensie) 

Gebruik van taps gestegen

De inlichtingendiensten hebben vorig jaar 3.553 taps geplaatst om mensen af te luisteren. De Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) heeft 348 keer gesprekken afgetapt en de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) plaatste 3.205 taps. Het gaat dan om het plaatsen van een telefoontap, een internettap of het plaatsen van microfoons.

De toename van het aantal taps moet ook worden gezien in het licht van de toegenomen dreiging op het gebied van contra-terrorisme, cyber en de instabiele geopolitieke situatie aan de buitengrenzen van Europa.

(bron: Defensie)