Vloot van de toekomst

Vervangers van de M-fregatten, onderzeeboten, mijnenjagers en een nieuw combat support ship: ze moeten over een jaar of tien te water gaan. Systeemconcepten worden inmiddels volop getest. Zo ook tijdens  het symposium ‘Manning & Automation’ in de Helderse marinehaven. Meer dan 125 belanghebbenden vanuit Defensie, gerelateerde opleidingsinstituten, kennisinstituten en partners uit het bedrijfsleven kwamen bijeen voor een update over de schepen van de toekomst. De teneur: de dreiging wordt steeds complexer en sneller. Het antwoord wordt gezocht in automatisering, zodat sneller en beter geanticipeerd kan worden.  De trend is dan ook complexere schepen, die met steeds minder personeel worden uitgerust. Om het werkbaar te houden richten innovaties zich met name op de 3 belangrijkste systemen aan boord: combat-, platform- en bridgemanagement.

En de Commandant Zeestrijdkrachten wordt…

Schout-bij-nacht Rob Kramer is per 22 september de nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten. In die  functie is hij tevens admiraal Benelux. Hij wordt op 11 september bevorderd tot vice-admiraal. Kramer volgt luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk op die na 39 jaar met functioneel leeftijdsontslag gaat. Kramer vervulde voornamelijk operationele functies aan boord van fregatten en bij de mijnendienst. Hij nam onder meer deel aan NAVO-operatie Sharp Guard ter handhaving van het handelsembargo voor de kust van voormalig Joegoslavië en voerde in 2006 het commando over het luchtverdedigings- en commandofregat Hr. Ms. Evertsen. Dit schip werd in 2008 onder zijn leiding als eerste Nederlandse eenheid ingezet voor de Somalische kust in de strijd tegen piraterij en ter bescherming van de schepen van het World Food Program.

Visie Europese defensiesamenwerking

Het nieuw op te richten Europees Defensiefonds moet de ontwikkeling van militaire capaciteiten door de lidstaten ondersteunen. In reactie op de verslechterde veiligheidssituatie presenteerde de Europese Commissie 3 toekomstscenario’s voor defensiesamenwerking. Die variëren van minimale versterking van de bestaande samenwerking tot ‘een gemeenschappelijke veiligheid en defensie’ in 2025. Zelfs in het meest vergaande scenario is van een Europees leger echter geen sprake. Landen houden zeggenschap over hun eigen krijgsmacht. In het uiterste geval stemmen landen hun Defensieplanning, financiën en besluitvorming volledig op elkaar af.

Opleidingen luchttransport onder één dak

Met het op 8 juni geopende multinationale European Tactical Airlift Center (ETAC) beschikt Europa over een thuisbasis voor opleidingen op het gebied van luchttransport. De komst van het centrum, gevestigd in het Spaanse Zaragossa, wordt gezien als een belangrijke stap in de Europese defensiesamenwerking op het gebied van tactisch luchttransport, waar vaak tekort aan is. Voor de opleidingen leveren landen bij toerbeurt vliegtuigen en andere middelen. Zo leveren België, Polen en Spanje een C-130, Spanje ook nog een C-295 en Duitsland een C-160. De Koninklijke Luchtmacht zorgt vanaf 2019 tot 2022 voor een loadmaster en een instructeur. Het inzetten van middelen en mensen voor luchttransportopleidingen voor meer landen, betekent dat er meer mensen en middelen beschikbaar zijn om in te zetten voor opdrachten.