Een pasfoto van Snedder.

In de vorige Defensiekrant figureerde de mascotte van het Korps Commando Troepen prominent in de rubriek Defensie in Beeld. Wij vroegen ons af hoe de ezel aan de naam Snedder kwam. Een flink aantal lezers nam de moeite ons te mailen.

Vrijwel alle antwoorden leidden naar een wat wonderlijke Nederlandse Canadees die zich in 1942 bij No. 2 Dutch Troop (de voorganger van het KCT, red.) meldt voor de commando-opleiding. Korporaal Marinus van der Graaf van 104 Verkenningseskadron mailde het meest uitgebreide antwoord. De informatie komt uit het boek Commando.       

Zijn speelsheid, ondeugendheid en slimheid.

“Snedder komt in 1942 als de Canadese Nederlander Hendrikse naar Europa. Om te dienen bij de Prinses Irene Brigade in Engeland en te vechten voor zijn oorspronkelijke vaderland. Hij laat zijn 5 kinderen en vrouw achter om zich op 41-jarige leeftijd aan te melden voor de commando-opleiding in Achnacarry. Niemand had het verwacht, maar hij haalt zijn groene baret. Nederlandse, Noorse, Belgische en Franse maten kennen hem als 'Snedder'.

Wat het betekent, blijft onbekend. Maar als hij zijn heildronk uitbrengt - en dat gebeurt regelmatig- zegt hij: "Hi boys, stow it away in your Snedder bay". Iedereen weet dan wat hij bedoelt. En zo wordt de man uit Canada de mascotte van No.2 Dutch Troop. In de loop van de oorlog verdwijnt Hendrikse van het ‘commandotoneel’. De achtergrond is nooit helemaal duidelijk geworden.

In 1953 vindt op de Engelbrecht van Nassaukazerne topoverleg plaats. Het onderwerp is Snedder. Na dit overleg krijgt Snedder gestalte in de vorm van een steenezel. Waarom de keus op dit dier valt, is niet duidelijk.

De kracht en gratie maar ook zijn verwantschap met de zebra is belangrijk.

In de jaren zestig was Snedder al een begrip. Twee commando's gaan gewillig met de ezel op de kiek.

Snedder zorgt al gauw voor tweespalt binnen het korps. De oorzaak ligt in de begrippen mascotte en symbool. De zogeheten symbolisten gruwen van een ezel als zinnebeeld van de commando. In hun ogen is de viervoeter een dom onnozel beest met een onvoorspelbaar karakter. De aanhangers van het mascotte zijn blij met Snedder. Onvermoeibaar wijzen zij op de mildheid en wijsheid van de ezel, zijn fraaie lijnen en aristocratisch voorkomen, zijn vitaliteit, kracht en gratie maar ook zijn verwantschap met de zebra, zijn speelsheid, ondeugendheid en slimheid. Zijn snelheid, moed en koelbloedigheid. Kortom Snedder als voorbeeld van verfijning en volmaaktheid bij het korps.”

Blijft nog steeds de vraag wat Snedder dan wel betekent. Jasper Postma denkt dat de naam zijn oorsprong vindt in Belgisch Limburg, waar Snedder zoiets als mond of waffel betekent. Nader onderzoek op internet wijst verder uit dat Snedding een term is uit de houtkap. Dus misschien ligt de link daar wel, aangezien Hendrikse uit Canada kwam, het land van de houthakkers.

Enfin, het zal altijd wel een mysterie blijven net zoals wat er met Hendrikse is gebeurd, de eerste echte mascotte van het KCT.

Snedder is als voorbeeld van verfijning en volmaaktheid bij het korps.”

Was er in het begin twijfel of Snedder wel bij het imago van het KCT paste, later liepen special forces met ezeltjes weg. In Afghanistan bleken de hoefdieren prima lastdragers.

Oproep

Het verhaal van Snedder en de vele reacties die we van jullie kregen, heeft ons geïnspireerd om met een nieuwe rubriek te beginnen. Defensie zit natuurlijk vol met dit soort (sterke) verhalen en anekdotes. Vaak zijn deze alleen bekend bij een kleine club betrokkenen of een eenheid. In deze nieuwe rubriek willen we graag dit soort verhalen belichten. Ze hoeven niet alleen over mascottes te gaan maar alle mooie verhalen en belevenissen op oefeningen, uitzendingen of op de kazerne zijn welkom! Heb je een goed verhaal? Mail het ons! defensiekrant@mindef.nl

P.s. We zijn nog op zoek naar een naam voor de rubriek. Heb je daar een leuke suggestie voor? Laat het ons weten.