Defensiekrant, 20 Jaargang 1

Publicatiedatum
vrijdag 10 oktober 2014
Hoofdredactie
Directie Communicatie Defensie
Productie
Mediacentrum Defensie
Eindredactie
Ingmar Kooman
Vormgeving
X-media Mediacentrum Defensie
E-mail
defensiekrant@mindef.nl