06

Dit artikel hoort bij: Defensiekrant 20

Biografie van een unieke militair

Foto ANP

‘Ik koos het Wapen’ levensverhaal generaal b.d. Peter van Uhm

Op internet heeft hij een eigen Wikipedia-pagina en dus is hij een bekende Nederlander, een BN’er. Peter van Uhm droeg in 2012 zijn functie als Commandant der Strijdkrachten (CDS) over aan generaal Tom Middendorp. Maar ruim twee jaar nadat hij zijn uniform aan de kapstok hing, is Van Uhm nog steeds ‘hot’. En nu dan de lang verwachtte biografie Ik koos het wapen.

x

Journalist Sander Koenen tekende Van Uhms levensverhaal op. Eén zwaar onderwerp vatten de oud-generaal en de biograaf direct bij de hoorns: het sneuvelen van zoon Dennis in Afghanistan, 1 dag na Van Uhms aantreden als CDS. Van Uhm hoopt dat zijn boek anderen helpt om een vergelijkbaar zwaar verlies te dragen. Daarnaast had hij nog 2 redenen om in te stemmen met het optekenen van zijn leven en carrière. Hij wilde laten zien dat het leven volop kansen biedt én dat de krijgsmacht een geweldige organisatie is.

Het resultaat is een lijvig en indrukwekkend verhaal. Op een manier geschreven die 1 op 1 past bij de persoon Peter van Uhm. Wie de generaal kent, hoort hem bij wijze van spreken, zijn verhaal vertellen. Over zijn jeugd, verdere leven, loopbaan, en dus ook over zijn zoon Dennis. Het is geen boek waarin – zoals Van Uhm zelf al in zijn voorwoord aankondigt – politieke nieuwtjes, openbaringen of controversiële opvattingen staan. Heel herkenbaar constateert hij dat de lezer die dat verwacht hem verkeerd heeft ingeschat. “Door wie ik ben, kan ik alleen een verhaal vertellen waarin zulke zaken niet voorkomen.”

Met het inspirerende levensverhaal van generaal Peter van Uhm is Nederland een boek rijker dat het verdient gelezen te worden. Bij zijn afscheid als CDS maakte hij duidelijk dat er “niets mooiers is dan van jongelui betere mensen maken en met hen te werken aan een betere wereld”. Hij wist een levenslange band te smeden met ‘zijn’ militairen. Dat blijkt wel uit de vele uitingen van waardering en affectie op Facebook na de publicatie van Ik koos het Wapen. Een biografie die thuishoort in de boekenkast bij iedereen die geïnteresseerd is in de krijgsmacht.

Sander Koenen, Peter van Uhm. Ik koos het wapen (Atlas Contact ISBN 978 90 450 2537 7), 352 pagina’s, prijs: 19,95 euro. Het verschijnt ook als e-book.  

x
De Defensiekrant verloot 5 exemplaren van 'Ik koos het wapen'. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Laat ons vooral weten waarom Peter van Uhms biografie niet in uw boekenkast mag ontbreken. Stuur een e-mail naar defensiekrant@mindef.nl met daarin uw adresgegevens. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Militaire biografieën in perspectief

Het levensverhaal van Peter van Uhm is uitzonderlijk. Maar een Nederlandse generaalsbiografie is op zichzelf ook een zeldzaamheid, vertelt professor Jan Hoffenaar, hoofd van de afdeling wetenschappelijk onderzoek bij het Nederlands Instituut voor Militaire Geschiedenis. “Britten, Amerikanen en ook de Fransen kennen echte tradities van memoires schrijven. Politici, hoge militairen en beroemdheden nemen bijna allemaal de pen ter hand om terug te blikken.” “In Nederland gebeurt dat niet of nauwelijks”, legt Hoffenaar uit. Generaals als Spoor of Winkelman, daarover schrijven historici dikke biografieën. “Echte autobiografieën, al dan niet door een ghost writer geschreven, verschijnen hier zelden. Op een lager niveau zie je wel steeds vaker dat militairen na een uitzending hun herinneringen te boek stellen. Ook een enkele hogere officier heeft op zijn carrière teruggeblikt. Maar topmilitairen? Die leggen in Nederland geen verantwoording af door memoires te schrijven.”   Nederlandse uitzonderingen:

  • Memoires door luitenant-admiraal Conrad Helfrich, oud-bevelhebberder Zeestrijdkrachten
  • Mijn jaren als bevelhebber door luitenant-generaal Hans Couzy, oud-bevelhebber der Landstrijdkrachten
  • Herinneringen. Memoires van een christen, militair en politicus door luitenant-generaal Michael Calmeyer, oud-staatssecretaris voor land- en luchtmacht
  • Generaal in Nederland, door generaal Hendrik Kruls, oud-Chef van de Generale Staf

'I chose the gun', zei generaal Van Uhm in zijn veelbekeken TedX-speech.