09

Dit artikel hoort bij: Defensiekrant 10

‘In control’ van de piraterij

Tekst Leo de Rooij
Foto Sergeant-1 Dave de Vaal

Praten met stamhoofden in Ocean Shield

Als marinier Misha vlak voor de kust van Somalië aan boord klimt van de dhow Bagdad voor een vriendelijke boarding, breekt de onderste tree van de gammele ladder spontaan af onder het gewicht van de zwaarbepakte marinier. De Iraanse bemanning van het schuitje kan er wel om lachen en verleent alle medewerking aan de doorzoeking van het schip. Ook zij zijn gebaat bij een voortvarende actie, zodat ze hun route snel kunnen vervolgen.

x
Het Spaanse stafschip Cristobal Colon langszij bij Zr. Ms. Evertsen.

“We zijn 24 uur per dag 7 dagen in de week gereed om daar waar nodig in te grijpen tegen elke vorm van piraterij-activiteiten”, zegt kapitein-luitenant-ter-zee Jos Oppeneer, commandant van Zr. Ms. Evertsen. Het schip is bezig aan de laatste loodjes van vier maanden NAVO-missie Ocean Shield, gericht op het tegengaan van piraterij in de wateren van het Somalisch bassin. “ We monitoren alle activiteiten langs de Somalische kustlijn door continu te patrouilleren op zee. Daarnaast zijn we actief in zogenoemde local leader engagements. Dat zijn ontmoetingen met stamhoofden om van hen informatie te verkrijgen over de hun bekende piratennetwerken.” 

x
Samen met zijn collega’s van de Technische Dienst zorgt matroos-1 Wytze Kelderhuis er voor dat het schip ondanks de klimatologisch zware omstandigheden in optimale conditie blijft.

Vertrouwen winnen

Hoofd van het maritieme intell-team luitenant-ter-zee 2OC Sitara Hartsteen is nauw betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van deze local leader engagements. “We ondersteunen de lokale gemeenschap in haar strijd tegen piraten op land. Allereerst willen we met ze in gesprek raken om vertrouwen te winnen, zodat er informatieuitwisseling kan plaatsvinden. Dankzij die uitwisseling krijgen wij als coalitiepartners relevante informatie over mogelijke bewegingen van de piraten en kunnen daar onze acties op afstemmen.” 

x
Kalme zee, ondergaand zonnetje, niets aan de hand zou je denken. Maar schijn bedriegt, want het gevaar is nog lang niet geweken.

Meerwaarde NH-90 helikopter

Bij het verzamelen van informatie is tevens een belangrijke rol weggelegd voor de NH-90 helikopter. “Die geeft mij tijdens de patrouilles op zee een hele grote reikwijdte”, stelt commandant Oppeneer. “Met de uitstekende sensoren kunnen we veel verder vooruit kijken. Daarnaast zetten we de NH-90 veelvuldig in bij observaties van de kustlijn van Somalië, waarbij we heel veel info vergaren.”

x
Alert blijven observeren tijdens de benadering van een dhow die gevisiteerd wordt.

Bedriegelijke rust

De tropische temperaturen, de spiegelgladde zee bij een ondergaand zonnetje en ronddartelende dolfijnen rond het schip geven een gevoel van veiligheid. Maar schijn bedriegt. Oppeneer: “ Het is weliswaar vrij rustig met kleine zeevaart en tot nu toe hebben we geen piratenacties gehad, maar het gevaar is niet geweken. Tijdens onze aanwezigheid zijn er toch drie mogelijke pogingen tot aanvallen geweest, die door de samenwerking in de coalitie zijn afgeslagen. Dat het over het geheel genomen nu vrij rustig is, is voor mij een indicatie dat de missie succesvol is. Met elkaar zijn wij ‘in control’ van de piraterij in het Somalisch bassin en omstreken.” 

De RHIB met daarin de tolk ligt langszij bij de dhow, twee vaartuigen met daarin mariniers houden een oogje in het zeil.

De visitatie van de dhow vindt plaats tijdens een sfeervolle zonsondergang.

Drie RHIBs gaan onderweg om de lokale stamhoofden op te halen voor een meeting op de Evertsen.

De Evertsen voor de Somalische kustlijn, gezien vanuit de NH-90 helikopter.

Commandant Oppeneer en intell-officier LTZ 2OC Sitara Hartsteen op de brugvleugel in gesprek met de Somalische bestuurders.

De locale bestuurders zijn weer aan land gezet, de RHIBs komen terug en de Evertsen kan zijn patrouilles hervatten.