02

Dit artikel hoort bij: Defensiekrant 09

Nieuwsberichten

Luchtmacht versterkt samenwerking met bedrijfsleven

De Koninklijke Luchtmacht, het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, Fokker Technologies en Dutch Space hebben onlangs het Aerospace Cluster opgericht. Het cluster moet innovaties op het gebied van militaire lucht- en ruimtevaart vóórblijven en daarin meesturen.

De partijen ondertekenden daarvoor een samenwerkingsconvenant tijdens het jaarlijkse Air Power Symposium. Het door de luchtmacht gehouden evenement had als thema Air Force Reinvented en ging voornamelijk over de ontwikkelingen die de luchtmacht de komende jaren te wachten staan. Innovatie, transformatie, techniek en samenwerking staan daarbij centraal om de luchtmacht ook in de toekomst op haar taken berekend te laten zijn. "De luchtmacht kan deze ontwikkelingen niet alleen uitvoeren", aldus luchtmachtcommandant luitenant-generaal Sander Schnitger.

schnitger

Defensie ondersteunt inzet NAVO in Oost-Europa

De NAVO heeft vorige week aanvullende maatregelen aangekondigd om bondgenoten gerust te stellen die zich door de crisis in Oekraïne bedreigd voelen. Nederland heeft aangegeven hieraan bij te dragen. Een mijnenjager gaat oefenen in de Oostzee. Nederland levert indien gevraagd ook een fregat en F-16’s.

“Evenwichtig en proportioneel”, zo bestempelen de ministers Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken en Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie het pakket aan maatregelen in hun brief aan de Tweede Kamer. “De maatregelen geven uitdrukking aan de eensgezindheid en solidariteit in het bondgenootschap zonder dat zij escalerend werken.” Nederland levert al tankercapaciteit voor de in Oost-Europa patrouillerende AWACS-radarvliegtuigen. Behalve de mijnenjager nemen vanaf medio dit jaar enkele schepen en een compagnie mariniers deel aan oefeningen in de Oostzee. Nederland biedt verder aan het luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. Evertsen in te zetten in de Middellandse Zee. Bij inzet onttrekt de NAVO de Evertsen aan de anti-piraterijmissie Ocean Shield bij Somalië.

navo oost

Marinierskapel neemt lied Koningsdag op

Een nieuw Koningslied? Dat niet. Maar de Marinierskapel der Koninklijke Marine nam onlangs wel Koning van Oranje op, een nieuw lied voor de eerste Koningsdag. Ruim 100 professionele muzikanten werkten samen voor deze productie: een groot gemengd koor, de topsolisten Tania Kross, Bill van Dijk en Remco Harms en de voltallige Marinierskapel.

Doel van het lied is een positief geluid te laten horen aan Nederland en mensen samen te brengen. De opbrengst gaat volledig naar het Oranje Fonds. Het gelegenheidsensemble met de Marinierskapel nam het nummer 14 april op in het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. Chef-dirigent majoor Peter Kleine Schaars. “De Marinierskapel is een muzikale Rolls Royce, daar moet je mee naar buiten treden. Defensie toont zo op een mooie manier dat we dit saamhorigheidsinitiatief van harte ondersteunen.” Het lied is te downloaden op de website van het Oranjeinitiatief en te koop via iTunes en Spotify.

marnskapel

Militairen milieubewust op missie

Milieubewustzijn op uitzending is geen modeverschijnsel. Sterker nog, het is van groot belang in elke missie. Dat was de boodschap vorige week tijdens de themadag ‘Milieuzorg in het operationele domein op de Lunettenkazerne in Vught.

Zo’n 70 militaire en civiele deskundigen van verschillende krijgsmachtdelen deelden hun kennis over de milieuzorg op missie. Bosnië, Libanon, Afghanistan: tal van lessen uit missiegebieden passeerden de revue. “Met afvalverbrandingsovens en dieselgeneratoren zijn de militaire kampementen in de operatiegebieden niet bepaald kampeerterreinen”, geeft Michael de Kock aan, een van de mensen achter de themadag. De Kock is bezig met alternatieven voor het opwekken van energie en warmte en afvalverwerking. “Het zoeken naar alternatieve oplossingen is niet per definitie duurder. Milieuzorg kan echt een ‘force multiplier’ zijn, een zichzelf versterkend effect. Gelukkig zijn steeds meer operationele commandanten daarvan doordrongen.”

milieu

Defensiehelikopter brengt thema vrijheid in bioscopen

In 19 Nederlandse bioscopen is voorafgaand aan elke film sinds vorige week een bijzondere trailer te zien. Het thema is Bevrijdingsdag. De hoofdrol in de commercial is weggelegd voor een van de Cougar transporthelikopters.

Want ook dit jaar vliegen toestellen van Defensie op 5 mei weer artiesten naar bevrijdingsfestivals in het hele land. Dit jaar zijn het de rockformatie Kensington, Douwe Bob Posthuma en Gers Pardoel die optreden als ambassadeurs van de vrijheid. Met helikopters van het Defensie Helikopter Commando verplaatsen zij zich om op meerdere podia in het land te kunnen staan. De bioscopen die de trailer vertonen liggen in Almere, Amsterdam, Assen, Den Haag, Drachten, Groningen, Haarlem, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Vlissingen, Wageningen en Zwolle.

bios

Mobilisatie-Oorlogskruis voor verzetszusjes

“U bent allebei heldinnen. Een beter woord is er niet.” Zo typeerde premier Mark Rutte vorige week Truus Menger-Oversteegen (90) en Freddie Dekker-Oversteegen (88). Voor hun verzetsdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog ontvingen de zussen uit handen van de minister-president het Mobilisatie-Oorlogskruis.

16 en 14 jaar oud waren de dames toen ze zich aansloten bij het verzet. De zusjes Oversteegen verrichtten belangrijk koerierswerk voor de Raad van Verzet, een soort ondergronds leger. Ze transporteerden illegaal drukwerk en wapens en begeleidden Joodse kinderen naar onderduikadressen. Later waren de verzetszusjes actief betrokken bij sabotageacties en aanslagen. Daarin werkten Truus en Freddie nauw samen met verzetsicoon Hannie Schaft, het ‘meisje met het rode haar’. Het Mobilisatie-Oorlogskruis is bedoeld voor mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog (militaire) werkzaamheden verrichtten in het belang van het Koninkrijk. De medaille wordt tegenwoordig bijna niet meer toegekend.

x