10

Dit artikel hoort bij: Defensiekrant 03

Maak kennis met onze reservisten

Maak kennis met onze reservisten

Reservisten zijn burgers die zich vaak naast hun baan inzetten voor de krijgsmacht. Ze vormen een aanvulling op het personeelsbestand van Defensie en kunnen voor korte perioden als militair worden opgeroepen. De krijgsmacht kent twee typen reservisten.

De Reservist Militaire Taken biedt steun op bij onder meer rampen of crises in Nederland. Het merendeel van deze militairen is ondergebracht bij het Korps Nationale Reserve. Dit volwaardige onderdeel van de Koninklijke Landmacht beschikt over eigen uitrusting, wapens en voertuigen.

De Reservist Specifieke Deskundigheid heeft kennis in huis die de krijgsmacht niet of onvoldoende bezit. Zoals op juridisch, medisch of financieel gebied. De reservisten worden ingezet bij internationale vredesmissies en ook voor ondersteuning van civiele en militaire autoriteiten in Nederland. Deze groep reservisten is ondergebracht bij 1 Civiel en Militaire Interactie (CMI) Commando. Deze eenheid is samengesteld uit militair personeel van landmacht, luchtmacht, marine en de marechaussee. 1 CMI Commando bestaat uit een vaste staf en een grote poule van reserveofficieren die zich bezighouden met civiel-militaire interactie. 

Majoor Frank van der Vorm (54)

“Ik ben naast ondernemer ook functioneel specialist humanitaire zaken. Twaalf jaar geleden was ik de eerste Nederlandse militaire waarnemer bij de vredesoperatie in Soedan. Ik heb daarna nog bijna vijf jaar bij een hulporganisatie in dit land gewerkt. Wat ik in Afrika deed, was geen druppel op een gloeiende plaat. We maakten daar echt verschil. Eerst bij het vredesproces en daarna bij het herstel van de eerste levensbehoeften. Hele generaties in Soedan kenden alleen maar oorlog. Wij leerden hen dat vrede ook welvaart en vooruitgang betekent. In alle stabiele Afrikaanse landen is de economie booming. In conflictgebieden is er armoede en ellende. Als CIMIC-militair help je mee aan  herstel van een samenleving en conflicten in de kiem te smoren. Dat spreekt mij bijzonder aan.”

Luitenant ter zee 2OC Jeroen Friedericy (38)

“De kennis die ik als beleidsmedewerker bij Economische Zaken heb opgebouwd, kan ik als marine-officier goed gebruiken. Bijvoorbeeld toen ik voor de  oefening African Winds een seminar over illegale visserij in Senegal hield. 

Om jezelf te blijven ontwikkelen, biedt Defensie allerlei opleidingen. Lessen in gesprekstechnieken hebben van mij een betere onderhandelaar gemaakt. Voorheen ging ik direct op mijn doel af en soms werkte dat averechts. Sommige mensen willen eerst hun verhaal kwijt. Ook lessen in cultural awareness hielpen mij beter contact met buitenlandse partners te leggen.

De krijgsmacht heeft me altijd geboeid. Ik kom uit een familie met een rijke militaire historie, dus niemand vindt het gek dat ik reservist ben geworden. Mijn vrouw moest in het begin wel even wennen aan mijn liefde voor de krijgsmacht, maar die staat er nu helemaal achter.”

Ritmeester Jos IJkhout (49)

“Totdat ik reservist werd, had ik niet zoveel met Defensie. Tijdens mijn dienstplicht was er de Koude Oorlog. Bij de huidige taken van de krijgsmacht had bijna geen beeld. Toen ik een weblog las van een militair in Bosnië ging een wereld voor me open. Ik besefte  hoe civiel-militaire  samenwerking bijdraagt aan het stabiliseren van een samenleving. Uiteindelijk moet de lokale bevolking op eigen kracht weer verder. Daar wil ik aan meewerken. Mijn beeld van de krijgsmacht is toentertijd 180 graden gedraaid.”

Binnenkort ga ik een half jaar als fieldworker naar Mali. Mijn werk bestaat daar uit luisteren en praten met lokale leiders. Actuele informatie is essentieel voor het succes van MINUSMA. Mijn eigen onderneming in Nederland zet  ik dan even stil. Ik vind vooral het contrast tussen mijn baan en Defensie leuk en leerzaam.”

Soldaat-1 Helen (29)

“Als lerares in het speciaal basisonderwijs werk ik fulltime met kinderen met leer- en gedragsproblemen. Bij het Korps Nationale Reserve ben ik geweerschutter. Dat zijn twee totaal verschillende werelden. Bij Defensie ben ik even op een andere plek met andere dingen bezig.  

Kerntaak van het Korps Nationale Reserve is het bewaken en beveiligen van het eigen grondgebied. Zo verzorgen wij ondermeer bewaking van militaire objecten en verlenen we hulp bij rampenbestrijding. Het geeft me een goed gevoel dat ik meer kan doen voor Nederland als het nodig is. Ook het sportieve aspect, de uitdaging en teamspirit trekken mij aan. Vijf jaar geleden ben ik als atlete begonnen bij de militaire vijfkampploeg. En doe ik mee aan verschillende wedstrijden in binnen- en buitenland. Daardoor breiden mijn internationale contacten binnen Defensie zich steeds meer uit. Onderdeel zijn van de krijgsmacht vergroot je wereld. Ik zou het voor geen goud willen missen.”

Soldaat-1 Jeltje van der Meulen (30)

“Als kind voelde ik me al aangetrokken tot de krijgsmacht. Toen ik negentien was koos ik toch voor een studie aan de Technische Universiteit in Delft in plaats van aan de Koninklijke Militaire Academie. Tijdens mijn studie kwam ik erachter dat ik ook bij Defensie in deeltijd kon werken. Dat heb ik toen gelijk gedaan.

In het dagelijks leven ben ik skilerares en ondernemer in duurzame mobiliteit. Bij het Korps Nationale Reserve werk ik als geweerschutter. Binnenkort ga ik solliciteren voor de functie van plaatsvervangend groepscommandant. Dan krijg ik meer leidinggevende taken. Bij de Natres ben je verplicht 200 uur per jaar te oefenen. Laatst ondersteunden we 11 Luchtmobiele Brigade bij een oefening in stedelijk gebied. Om de omgeving voor te bereiden op militair vertoon, belden we gewoon bij de mensen aan. Stonden er opeens drie militairen met wapens voor de deur. Het was leuk om de reacties te zien. Iedereen reageerde positief en enthousiast. Sommige ouders haalden zelfs hun kinderen uit bed.”