02

Dit artikel hoort bij: Defensiekrant 03

Nieuwsberichten

Force commander Mali bezoekt Gilze-Rijen

“Dit bezoek vult mijn hart met blijdschap en dankbaarheid. Nederland zet zich wederom in voor vrede in een ander land.” Dat zei de hoogste baas van de vredesmacht in Mali generaal-majoor Jean Bosco Kazura. Samen met het hoofd van de vredesmacht Bert Koenders bezocht hij onlangs de vliegbasis Gilze-Rijen.

Het Nederlandse detachement op Gilze- Rijen gaat in de omgeving van de stad Gao inlichtingen verzamelen, verwerken en analyseren. Hiervoor zet de krijgsmacht onder meer een Apache-detachement en special forces in. “Deze bijdrage is een echte kernactiviteit voor MINUSMA”, aldus koenders. “Want het helpt de force commander bij het plannen van acties.”

De operatie moet de veiligheid en stabiliteit in het land herstellen en de burgerbevolking beschermen. De uitzending is in principe tot medio 2015. De Nederlandse bijdrage telt zo’n  400 man.

Kazura-en-Koenders

Militairen delen kennis in Jakarta

Nederland vervult een voortrekkersrol op het gebied van Civiel Militaire Coöperatie (CIMIC). Vandaar dat twee officieren van 1 Civiel Militair Interactie Commando begin februari in Indonesië deelnamen aan een congres over dit onderwerp.

Aardbevingen, orkanen, overstromingen, tyfoons en tsunami’s zijn natuurrampen die de afgelopen jaren vele honderdduizenden slachtoffers eisten. Militairen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de hulpverlening en aan het weer op de been helpen van een land na een ramp.

Ontwikkeling

Het internationale seminar in hoofdstad Jakarta was bedoeld voor officieren uit Bangladesh, Indonesië, Mongolië, Nepal, Nigeria, Pakistan en Senegal. Al deze landen worden aangeduid als ‘tweede wereldlanden’ en maken een positieve ontwikkeling door op het gebied van economische en bestuurlijke groei. “Om hen daarin te begeleiden, ontwikkelden de Canadezen een speciaal programma”, vertelt één van de twee Nederlandse afgevaardigden majoor George van der Most. “Wij werken al een aantal jaar goed samen binnen dit Canadese programma. Vandaar dat ook wij gevraagd zijn bij dit congres aan te zitten.”

Defensie.nl verbeterd

Defensie.nl heeft een nieuwe look. Bijna 20.000 pagina’s zijn onder de loep genomen, herschreven en thematisch ingedeeld. Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert neemt de vernieuwde site op 18 februari in gebruik.

Een verbeterde versie van defensie.nl mocht wel weer een keer sinds de livegang van de huidige site op 15 december 2008.  De fris ogende website geeft ruim baan aan beeld, is helder en toegankelijk geschreven. Bezoekers kunnen zonder kennis van de organisatie gewenste informatie nu nog beter vinden. Ook zijn de digitale Defensiekrant en uiteindelijk ook alle personeelsbladen te vinden op de verbeterde defensie.nl.

Ruim 65.000 mensen hebben zich inmiddels geabonneerd op de online magazines van Defensie. De Defensiekrant is tot nu toe met bijna 19.000 lezers de grootste van de zeven bladen. Op de voet gevolgd door het blad Landmacht met bijna 11.500 abonnees. Daarna komt Alle Hens die onlangs de 10.000 bereikte.

Tot nu toe verschenen alleen 2 digitale uitgaven van de Defensiekrant. De komende 2 weken volgen de eerste online versies van de Vliegende Hollander, KMarMagazine, Pijler en Materieelgezien. Alle Hens en Landmacht sluiten de rij begin april.

65000 ste

Vliegende veiligheid vanuit Volkel

De komende maanden levert de Brabantse vliegbasis Volkel twee F-16´s die 24/7 klaar staan om het luchtruim te beveiligen. Deze taak, de zogenoemde Quick Reaction Alert, wordt om de beurt uitgevoerd door de vliegbases Leeuwarden en Volkel. De F-16´s die paraat staan, kunnen volledig bewapend binnen een paar minuten opstijgen om onbekende toestellen te onderscheppen. Soms gaat het om burgervliegtuigen die een probleem hebben met hun radio´s of zonder opgaaf van reden van hun afgesproken route afwijken. De afgelopen jaren is het ook voorgekomen dat Russische bommenwerpers ons land naderden zonder zichzelf bekend te maken bij de verkeersleiding en onderschept moesten worden.

KL vliegende veiligheid

Landmacht bergt resten Duitse soldaten

De Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht (BIDKL) heeft deze week de resten van drie Duitse militairen geborgen. De stoffelijke overschotten kwamen aan het licht bij de aanleg van een park tussen Arnhem en Nijmegen.

Om de identiteit van de gesneuvelde militairen te achterhalen, zijn de resten voor onderzoek naar het laboratorium van de BIDKL in Soesterberg gebracht. De dienst doet onder meer DNA-onderzoek en spit archieven en medische dossiers door. Zo’n proces neemt enkele maanden en soms zelfs jaren in beslag. Uiteindelijk komt er voor eventuele nabestaanden een einde aan jarenlange onzekerheid.

Naam en rustplaats

Bijna zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog is de BIDKL nog dagelijks bezig met het bergen en identificeren van miltaire- en burgeroorlogsslachtoffers. In Nederland staan zo’n 4.000 vermiste militairen – tweederde Duitsers – en ongeveer 700 burgers geregistreerd. De drie geborgen militairen sneuvelden vermoedelijk in oktober 1944 tijdens de nasleep van operatie Market Garden.

stoffelijke resten

Herstellende Oudste Ridder MWO viert 97ste verjaardag

Ridder Militaire Willems-Orde majoor b.d. Kenneth Mayhew kreeg onlangs opmerkelijk ziekenbezoek. Defensie-attaché in Londen kapitein-ter-zee Harrie Welmer kwam in hoogst eigen persoon bij de Engelsman op visite. De oudstrijder herstelt momenteel van een gebroken heup die hij opliep na een lelijke valpartij.

Het bezoek van Welmer viel samen met de 97ste verjaardag van Mayhew. Uiteraard kwam de attaché niet met lege handen. Voor de gelegenheid had hij het boek Junior Leadership in Afghanistan, Testimonies of a Mission, geschreven door majoor Jos Groen meegenomen. Dat cadeau was toepasselijk, want tijdens de oorlogsjaren was Mayhew als jonge compagniescommandant nauw betrokken bij de bevrijding van Venray, Weert en de Slag bij Overloon. Zijn Ridderorde ontving hij vanwege buitengenwone plichtsbetrachting, uitmuntend leiderschap en moed.

Betrokken

Majoor Mayhew woont met zijn echtgenote nabij het plaatse Norwich. Na twee operaties is hij bijna helemaal hersteld van zijn kwetsuren. Op 4 en 5 mei zal de Brit eregast zijn bij de oorlogsherdenkingen in Nederland. Begin juni reist hij af naar Frankrijk voor de 70-jarige herdenking van de invasie van Normandië op 6 juni 1944.

Ridder

3000 liker's

Dat Defensie ook Facebook niet schuwt om geïnteresseerden een inkijkje te geven in wat er zoal in de militaire wereld gebeurt, is bij velen bekend. Maar dat Defensie zijn schare likers soms uitnodigt voor een blik achter de schermen misschien iets minder.

Zo waren dertig Facebookfans van Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp deze week op de Generaal-majoor Kootkazerne in Stroe te gast. Aanleiding was dat de 3000-ste liker in het gezelschap bij 240 Dienstencompagnie werkzaam is. En om de dertig genodigden meteen een goed beeld te geven van wat deze eenheid zoal doet, stelde de compagnie onder meer een mobiele satellietkeuken en een waterzuiveringsinstallatie open voor bezichtiging.

Na afloop wisselde de generaal met zijn facebookvolgers van gedachten over hoe het draagvlak van Defensie in de maatschappij en op civiel-militair gebied versterkt kunnen worden.

Volg de CDS op Facebook via:

www.facebook.com/commandantderstrijdkrachten

dk3(pag.x)30000ste liker