Tekst LTZ 2OC (SD) Joost Margés

De reservebank

De flexibele schil aan reservepersoneel dat inzetbaar is wanneer nodig en vaak beschikt over unieke kennis en ervaring ‘van buiten’. Het Commando Zeestrijdkrachten doet er graag zijn voordeel mee. Wie zijn deze mensen, wat is hun achtergrond en waarom willen zij reservist zijn? Een tweetal vertelt.

SGTMARNALG KMR Sam van Diepen (53): ‘Belangrijk om het ceremoniële in ere te houden en door te geven’

“Ik ben als zeemiliciën opgekomen bij het Korps Mariniers, lichting 90/1. Als dienstplichtige heb ik destijds 14 maanden gediend. Na basisopleiding op het Mariniers Opleidingscentrum in Rotterdam ben ik geplaatst op Curaçao. Na mijn diensttijd werd ik inkoper van bloemen en bloembollen, waarvan 18 jaar binnen grote retail-organisaties. Diep in mijn hart heb ik altijd wel een beetje spijt gehad dat ik niet langer was gebleven of beroepsmilitair was geworden.”

“Een kameraad maakte mij erop attent dat ik reservist kon worden. Inmiddels ben ik als sergeant van de mariniers KMR ceremonieel instructeur binnen de Koninklijke Marine. Zo leid ik mensen op voor ceremoniële taken, zoals tijdens uitvaarten van overleden KM-personeel, het aanbieden van geloofsbrieven door buitenlandse ambassadeurs, commando-overdrachten, trouwceremonies en beëdigingen. Zelf neem ik hier ook actief aan deel. Verder geef ik ook sabel-les. En ten slotte ben ik nog lid van de CP-100 draagploeg, in geval iemand van het Koninklijk Huis komt te overlijden.”

SGTMARNALG KMR Sam van Diepen: “Na mijn diensttijd werd ik inkoper van bloemen en bloembollen.” (Foto: John van Helvert)

‘Wij-gevoel en kameraadschap hebben gemis laten verdwijnen’

“Het is natuurlijk afhankelijk van welke gelegenheden zich voordoen, maar ik ben toch wel meer dan 20 uur per maand actief als reservist. Dat is voor mij redelijk goed te combineren met mijn burgerbaan. Mijn werkgever biedt mij veel vrijheid qua indeling van mijn werk.”

“Het reservist-zijn geeft mij heel veel voldoening. Het wij-gevoel en de kameraadschap hebben het gemis laten verdwijnen wat ik lang heb ervaren. Daar komt nog bij dat ik een dankbare taak heb bij de KM. Ik noem mijzelf vaak gekscherend ‘weekend warrior’, maar als ik dan vertel wat mijn taken inhouden, dan is er veel waardering voor wat wij als reservisten doen. Ik hoop dat ik dit nog kan blijven doen tot mijn FLO. Belangrijk om het ceremoniële in ere te houden en door te geven, zodat het blijft bestaan.”

“Belangrijk om het ceremoniële in ere te houden.” (Foto: MCD)

SGTMARNVB KMR Richard Verhoek (40): ‘Mooi om kennis en enthousiasme over te dragen’

“Ik ben opgekomen bij het Korps Mariniers in blok 99/6/Echo. Na de mariniersopleiding heb ik 4 jaar als marinier-algemeen gediend bij het toenmalige 2e Mariniers Bataljon, binnen de 21e en 23e Infanteriecompagnie. Daarna heb ik de verbindelaars-opleiding gevolgd en werd ik als marinier-verbindelaar geplaatst binnen het 2e Mariniers Bataljon. Ik ben in die acht jaar drie keer op uitzending geweest, Eritrea (UNMEE), Afghanistan (ISAF) en voor de noodhulpmissie naar Pakistan (PAKDET), na een zware aardbeving. Vervolgens ben ik begonnen aan de Voortgezette Vakopleiding, maar heb deze niet afgemaakt, vanwege mijn overstap naar de brandweer.”

“Na een volgende stap, ben ik inmiddels boswachter bij de vereniging Natuurmonumenten en verantwoordelijk voor toezicht en handhaving in onze gebieden rond Utrecht. Dit houdt in dat ik zorg dat onze natuurgebieden veilig zijn en blijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opsporen van stropers en het voorkomen dat er hout gestolen wordt. Met de huidige energiecrisis is dat een hot item. Maar ook of de bezoekers zich aan onze toegangsvoorwaarden houden.”

SGTMARNVB KMR Richard Verhoek: “De tijd die ik kwijt ben als reservist wisselt heel sterk.” (Foto: Kick Smeets)

‘Het mariniersbloed gaat nooit meer uit je’

“Het mariniersbloed gaat nooit meer uit je; dat leven is altijd blijven trekken. Op een gegeven moment vertelde iemand mij dat je als marinier reservist kon worden. Toen heb ik mij meteen aangemeld. Ik ben nu schietinstructeur bij het Koninklijke Marine Reserve (KMR) Training Command, maar draai ook groene modules en de Algemene Militaire Opleidingen. Daarnaast zit ik nog in de BB-TIN-eenheid (Bewaken Beveiligen-Terreur in Nederland, red.) van de Operationele Eenheden Mariniers. Ten slotte mag ik als lid van het KMR-schietteam onze eer verdedigen tijdens (inter)nationale schietwedstrijden. We doen dat als team zeer goed en halen altijd wel podiumplaatsen.”

“De tijd die ik kwijt ben als reservist wisselt heel sterk. Soms ben ik 2 weken in 1 maand bezig met het draaien van een opleiding, een andere keer doe ik 2 maanden niks. Als het mij uitkomt en er komt iets leuks voorbij, dan meld ik mij aan. Lukt het niet vanwege mijn baan, dan sla ik over. Het reservist-zijn is goed te combineren met mijn werk als boswachter. Ik kan mijn werktijden zelfstandig indelen. Het werk als reservist zorgt ervoor dat ik mijn eigen skills & drills op peil kan houden. Tegelijkertijd vind ik het mooi om mijn kennis en enthousiasme over te dragen. De sterke onderlinge verbondenheid blijft ten slotte ook altijd mooi.”

“... opsporen van stropers en het voorkomen dat er hout gestolen wordt.” (Foto: Kick Smeets)