Column Commandant Zeestrijdkrachten

Onze steun aan Oekraïne blijft onze volledige aandacht vragen, nu en zolang het nodig is. Defensieminister Kajsa Ollongren heeft deze week bekendgemaakt dat Nederland in 2025 2 mijnenjagers zal schenken aan Oekraïne. Dit om het land te helpen met het mijnenvrij maken van de Zwarte Zee, na de oorlog. Hiermee dragen wij bij aan de veiligheid op de Zwarte Zee en de voedselzekerheid in de wereld.

Ook maakte de minister bekend dat Oekraïens personeel al vanaf eind dit jaar zal worden opgeleid om met de schepen te opereren. Het opleiden doen we samen met België en mogelijk andere internationale partners. We plannen erop dat het afstoten van beide schepen en het opleiden van Oekraïners gelijk loopt aan de levering van onze nieuwe schepen, met minimale gevolgen voor onze eigen inzet.

Het afgelopen jaar en ook de eerste 3 maanden van dit jaar hebben laten zien dat het vrijhouden en beschermen van de sealines of communication, ofwel de strategic lines of communication, belangrijker is dan ooit: dichtbij huis op de Noordzee, op de Zwarte Zee en wereldwijd. Onze veiligheid begint of eindigt immers niet bij de horizon, maar is wereldwijd van belang. Als ik dit schrijf is Zr.Ms. Tromp gereed om een Russisch fregat te escorteren dat waarschijnlijk de Noordzee zal passeren. De Tromp neemt de begeleiding over van een Engelse eenheid.

Om het vrijhouden en beschermen van vaarroutes op een goede manier te blijven doen, is een moderne vloot nodig die bestand is tegen de dreigingen van vandaag en morgen. Goed om te zien dat later deze maand de eerste van de nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen (BNS Oostende) te water wordt gelaten en dat het Combat Support Ship Den Helder volgend jaar richting Nederland komt.

‘Nederland zal 2 mijnenjagers schenken aan Oekraïne om te helpen de Zwarte Zee mijnenvrij te maken’

Daarnaast is in Den Haag het project ‘Verwerving Maritime Strike’ goedgekeurd. Dus we gaan langeafstandsraketten kopen. Het gaat om NATO Maritime Strike Long Range-capaciteit, voor de Luchtverdedigings- en Commandofregatten en de Walrusklasse-onderzeeboten. Deze langeafstandsraketten stellen ons straks in staat om op zeer grote afstand (grond)doelen uit te schakelen. Hiermee vergroten we onze slagkracht en dragen we bij aan een sterker Nederland en een krachtigere NAVO en EU.

Ook dichter bij huis en heel concreet zetten we stappen en stapjes om onze operationele en personele gereedheid te verbeteren. Zo is onlangs op de Nederlands-Belgische Operationele School de periscooptrainer in gebruik genomen. Hiermee hebben we de mogelijkheid om de skills van jonge collega’s op niveau te brengen, voor wat betreft periscope safety. Dit is nodig omdat de onderzeeboten tijdens de laatste update overgeschakeld zijn op het gebruik van slechts 1 periscoop. De gereedheid wordt ook aanzienlijk bevorderd door de deelname aan een groot aantal NAVO-oefeningen.

Samen gaan we stap voor stap vooruit! Ook met stappen die al in de komende jaren tot tastbare resultaten leiden, met hele concrete dingen dicht bij huis. Als we hier samen aan blijven werken dan weet ik zeker dat 2023, het jaar waarin de marine 535 jaar bestaat, de boeken in kan gaan als het jaar waarin we de basis hebben gelegd voor de komende 535 jaar.

Vice-admiraal René Tas

Commandant Zeestrijdkrachten